Kenwood SD100 series Instructions Manual page 34

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

5 Sluk for mixermaskinen når
piskningen er færdig, fjern bægeret
og hæld drikken ud.
gode råd ved brugen af din
mixermaskine
l
Hæld altid de flydende ingredienser i
bægeret først.
l
Mos altid frugt til en jævn puré før de
kommes i bægeret.
l
Hvis du bruger sirup og tørre
blandinger, skal du tilføre dem lige
før piskning, for at forhindre dem i at
synke ned i bunden af bægeret.
l
For at opnå de bedste resultater, bør
alle flydende ingredienser være så
kolde som muligt. Mælkedrikke
Smager bedst, hvis mælken er
iskold. Jo koldere mælken er, des
tykkere og mere skummende er
drikken.
l
Forsøg aldrig at piske frossent frugt
med din mixermaskine.
l
Mixermaskinen kan ikke knuse is.
For at opnå de bedste resultater, kan
du bruge knust is.
l
Ved piskning af store klumper
flødeis, bør disse deles i mindre
klumper.
rengøring
l
Sluk og tag altid stikket ud før
rengøring.
l
Nedsænk aldrig apparatet i vand
eller lad ledningen eller stikket blive
vådt.
bæger
Vask og tør af. Eller rengør den i din
opvaskemaskine.
piskeskaft
1 hæld 200ml varmt, let sæbeholdigt
vand ned i bægeret. Montér bægeret
til mixermaskinen og indstil til
hastighed 1 i 20 – 30 sekunder. Sluk
og hæld væsken ud.
2 Gentag ovenstående trin med rent,
varmt vand for at skylde piskeskaftet
af.
3 Sluk og tag stikket ud af apparatet.
Tør alt resterende sæbe og vand af
piskeskaftet med en fugtig klud eller
svamp og aftør.
Tør af med en fugtig klud eller
svamp For at rengøre
mixermaskinens ydre. ftør grundigt.
service og kundepleje
l
Hvis ledningen er beskadiget, skal
den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
KENWOOD eller en autoriseret
KENWOOD-reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
l
at bruge apparatet eller
l
servicering eller reparation
l
skal du henvende dig i den
forretning, hvor maskinen er købt.
l
Fremstillet i Kina.
VIGTIG INFORM TION
NGÅENDE BORTSK FFELSE
PRODUKTET I
OVERENSSTEMMELSE MED EU
DIREKTIV 2002/96/EF.
Ved afslutningen af dets produktive liv
må produktet ikke bortskaffes som
almindeligt affald. Det bør afleveres på
et specialiseret lokalt genbrugscenter
eller til en forhandler, der yder denne
service. t bortskaffe et elektrisk
husholdningsapparat separat gør det
muligt at undgå eventuelle negative
konsekvenser for miljø og helbred på
grund af uhensigtsmæssig
bortskaffelse, og det giver mulighed for
at genbruge de materialer det består
af, og dermed opnå en betydelig
energi- og ressourcebesparelse. Som
en påmindelse om nødvendigheden af
at bortskaffe elektriske
husholdningsapparater separat, er
produktet mærket med en mobil
affaldsbeholder med et kryds.
34
F

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series