Kenwood SD100 series Instructions Manual page 38

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

tips om hur du använder
blandaren
l
Häll alltid de flytande ingredienserna i
bägaren först.
l
Mosa alltid frukt till en jämn puré
innan du tillsätter den i bägaren.
l
Om du använder syrups (smaksatt
sirap) och pulvermix ska de tillsättas
strax innan blandningen så att de
inte sjunker ner i botten på bägaren.
l
För bästa resultat ska alla flytande
ingredienser vara så kalla som
möjligt. Mjölkdrinkar smakar bättre
om mjölken är iskall. Ju kallare mjölk,
desto tjockare och skummigare
dryck. Lättmjölk blir skummigare än
mellanmjölk eller standardmjölk.
l
Försök aldrig mixa frusen frukt med
blandaren.
l
Blandaren kan inte krossa is. För
bästa resultat, använd färdigkrossad
is.
l
När du blandar i stora glassbitar bör
du bryta sönder dem först.
rengöring
l
Stäng alltid av apparaten och dra ut
sladden före rengöring.
l
Sätt aldrig apparaten i vatten och låt
aldrig sladden eller kontakten bli
våta.
bägare
Diska och torka den. Du kan även
diska den i diskmaskin.
mixerskaft
1 Häll 200 ml varmt vatten, blandat
med litet diskmedel, i bägaren. Sätt
fast bägaren i blandaren och kör på
hastighet 1 i 20–30 sekunder. När du
är klar, stäng av och häll ut vätskan.
2 Upprepa ovanstående moment med
rent vatten för att skölja mixerskaftet.
3 Stäng av enheten och dra ut
kontakten. Torka bort eventuella
rester av vatten och diskmedel från
mixerskaftet med en fuktig duk eller
svamp och torka sedan.
Rengör apparatens utsida med en
fuktig duk eller svamp. Torka noggrant.
service och kundtjänst
l
Om sladden är skadad måste den av
säkerhetsskäl bytas ut av
KENWOOD eller av en auktoriserad
KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
l
att använda apparaten eller
l
service eller reparationer
l
Kontakta återförsäljaren där du
köpte apparaten.
l
Tillverkad i Kina.
VIKTIG INFORM TION FÖR
KORREKT BORTSK FFNING
PRODUKTEN I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-
DIREKTIV 2002/96/EG.
När produkten är uttjänt får den inte
slängas i hushållssoporna. Den kan
överlämnas till lokala myndigheters
avfallssorteringscentraler eller till en
återförsäljare som ger denna service.
När du avfallshanterar en
hushållsmaskin på rätt sätt undviker du
de negativa konsekvenser för miljön
och hälsan som kan uppkomma vid
felaktig avfallshantering. Du möjliggör
även återvinning av materialen vilket
innebär en betydande besparing av
energi och tillgångar.
38
V

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series