Kenwood SD100 series Instructions Manual page 41

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

l
pparater kan brukes av personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller som mangler erfaring eller
kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller
veiledning om trygg bruk av apparatet og de
forstår farene det innebærer.
l
Feil bruk av maskinen kan forårsake
personskader.
l
Dette apparatet må ikke brukes av barn.
Hold apparatet og den tilhørende ledningen
utenfor barns rekkevidde.
før du setter støpselet i
kontakten
l
Sørg for at nettspenningen stemmer
overens med det som står på
håndtaket.
l
DV RSEL: DETTE
PP R TET MÅ VÆRE
JORDET.
l
Dette apparatet er i samsvar med
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
før du tar drinkmikseren i
bruk for første gang:
1 Vask delene: se "rengjøring".
deler
på/av-bryter
støtte/sperre for mikserglasset
blandeaksel
hylle til mikserglasset
mikserglass
maksimumsnivå
minimumsnivå
vippehode
slik bruker du
drinkmikseren
1 Sørg for at på/av-bryteren er av (O),
og sett så støpselet i kontakten.
2 Ha ingrediensene i mikserglasset.
l
Mikserglasset må alltid minst fylles
opp til minimumsnivået. Hvis ikke når
ikke væsken blandeakselen. Ikke fyll
over maksimumsnivået. Hvis du gjør
det kan væsken flyte over når den
blandes.
3 Sett mikserglasset på drinkmikseren,
mens du passer på at den øverste
kanten på mikserglasset er bak
støtten/sperren for mikserglasset, og
nederste kant hviler på hyllen.
l
Hvis ikke mikserglasset settes i
støtten/sperren for glasset, fungerer
ikke apparatet.
l
For å gjøre det enklere å sette på
eller fjerne mikserglasset kan hodet
på drinkmikseren vippes opp
vipp hodet opp mens mikseren går.
4 Slå på/av-bryteren på ønsket
hastighet. Begynn miksingen på 1,
og øk til 2 om nødvendig.
l
De fleste drikkene skal være
ferdigblandet på under 2 minutter.
5 Når du er ferdig skal du slå av
drinkmikseren, ta av mikserglasset
og servere drikken.
41
. Ikke

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series