Download Print this page

Agyar - Kenwood SD100 series Instructions Manual

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

Az használati utasítás ábrái az elsö oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt
biztonság
l
Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat
és őrizze meg későbbi felhasználásra
l
Távolítson el minden csomagolóanyagot és
címkét
l
Soha ne érjen hozzá a keverőtengelyhez,
ha a készülék áram alatt áll.
l
A mozgó részektől tartsa távol ujjait, haját,
ruháját és tárgyait.
l
Mindig húzza ki a konnektorból:
l
alkatrészek behelyezése vagy kivétele
előtt
l
használat után
l
tisztítás előtt
l
Soha ne mixeljen forró összetevőket.
l
Soha ne használjon sérült készüléket.
Ellenőriztesse vagy javíttassa meg: lásd a
"szerviz" c. részt.
l
A készüléket soha ne tegye vízbe, és a
vezeték se legyen nedves – ez áramütést
okozhat.
l
A vezeték ne érjen hozzá forró felülethez,
és soha ne lógjon le vezeték olyan helyen,
ahol egy gyermek elérheti.
l
Soha ne adagoljon további összetevőket a
keverőedénybe működés közben.
l
Csak megtöltött keverőedénnyel használja
a készüléket.
l
Győződjön meg róla, hogy a keverőedény
megfelelően rögzítve van, mielőtt
bekapcsolná a készüléket.

agyar

56

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series

  Related Content for Kenwood SD100 series