Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

ČEŠTINA
28
1
Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2
Přidejte 50ml bílého octa (8% kyselina octová) do 150 ml vody.
Poznámka: Můžete rovněž použít prostředky na odstranění vodního kamene na bázi kyseliny citronové.
Jiné prostředky na odstranění vodního kamene nepoužívejte.
3
Naplňte nádržku roztokem octa (nebo kyseliny citronové) a vody.
4
Uzavřete víčko plnicího otvoru.
5
Umístěte zkompletovanou prázdnou nádobu mixéru (bez jídla) i s nožovou jednotkou a
víkem na motorovou jednotku do pozice pro napařování (tzn. víko směřuje dolů).
6
Otočte ovládací knoflík do polohy napařování.
Kontrolka napařování se rozsvítí oranžově, což indikuje, že přístroj napařuje.
,
7
Po 5-6 minutách napařování přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
8
Vylijte z nádoby zbytek roztoku bílého octu (8% kyseliny octové) a vody.
9
Nádržku na vodu a nádobu mixéru několikrát důkladně propláchněte pod tekoucí vodou.
10
Před další přípravou pokrmů naplňte nádržku 200 ml vody a nechte přístroj provést jeden
kompletní proces napařování (20 minut). Nádoba musí být prázdná.
11
Nádržku na vodu nezavírejte, aby nedocházelo k množení nežádoucích bakterií.
Recyklace
-
Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem
(2012/19/EU) (Obr. 25).
-
Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví.
Skladování
1
Před uložením přístroje vyprázdněte nádržku na vodu (Obr. 24).
2
Před uskladněním přístroje se ujistěte, že jsou všechny součásti čisté a suché (viz kapitola
„Čištění a údržba").
3
Nožovou jednotku skladujte v přístroji, předejdete tak jejímu poškození.
4
Nenechávejte víko na nádobě mixéru a nezavírejte víčko plnicího otvoru, aby nedocházelo
k množení nežádoucích bakterií.
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo samostatném
záručním listu s celosvětovou platností.
Technické specifikace
-
Napětí/příkon: viz štítek na spodní části přístroje.
-
Maximální objem nádržky na vodu: 200 ml.
-
Maximální objem nádoby, tekutiny: 450 ml.
-
Ochrana: systém ohřevu řízený teplotou a bezpečnostní zámek.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: