Download  Print this page

ҚАЗАҚША - Philips SCF870 User Manual

Hide thumbs
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

Кіріспе
Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips Avent компаниясына қош келдіңіз!
Philips Avent ұсынатын қолдауды толығымен қолдану үшін өніміңізді www.philips.com/
welcome торабында тіркеңіз.
Осы біріктірілген булағыш және блендер сәби тағамының кішкентай мөлшерін дайындауға
қолайлы. Біріктірілген булағыш және блендер бір құралда қарапайым булау және араластыру
функциясымен сәбилерге арналған таза тағамдарды дайындауда барлық ата-аналарға қолдау
көрсетеді.
Жалпы сипаттама (1-сурет)
1
Бу саңылауы қақпағы
2
Тор
3
Пышақ бөлігі
4
Пышақ бөлігі ұстағышы бар құмыра
5
Су ыдысының толтыру саңылауы
6
Мотор бөлігіндегі бу шығысы
7
Тұтқаның құлыптау аймағы
8
Мотор бөлігі
9
Булау шамы
10 Басқару тұтқасы
11 Клапан
12 Қалақ
13 Өлшеуіш стакан
14 Электр сымынан тұратын құрал асты
Маңызды
Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият
оқып шығыңыз да, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.
Қауіпті
- Моторды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды,
немесе кран астындағы сумен шаюға да болмайды.
Ескерту
- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті желі
кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса,
құралды қолданбаңыз.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін,
оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет
орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құралды қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулар беріліп, басқа
біреу қадағалаған және құралды пайдалануға қатысты қауіп-
қатерлер түсіндірілген жағдайда, осы құралды физикалық, сезу
немесе ойлау қабілеті шектеулі, білімі мен тәжірибесі аз адамдар
пайдалана алады.
ҚАЗАҚША
143

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: