Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

Ақаулық
Булау процесі
аяқталғаннан
кейін булау шамы
жанады. Шамалы
уақыттан кейін
құралдан қайта
сигнал шығады.
Пышақтар
немесе мотор
бөлігі айналмай
тұрып қалды.
Алғашқы бірнеше
рет қолданған
кезде мотордан
жаман иіс
шығады.
Бірнеше рет
пайдаланғаннан
кейін құралдан
жағымсыз иіс
шыға береді.
Құрал қатты
қызады, одан
қатты шу, түтін,
жағымсыз иіс
және т.б. шығады.
Құмыра
қақпағынан тамақ
ағып жатыр.
Мүмкін себептер
Қақпақтағы бу
саңылауы
құлыпталады.
Құралды өшірусіз
құмыраны негізге 10
минуттан аса
кездейсоқ
қалдырдыңыз.
Құмыра ішіндегі
тағам мөлшері тым
көп.
Бұл әдеттегі нәрсе.
Құмыраға тым көп
тағам салғансыз
немесе құралмен
тым көп
араластырғансыз.
Құмыра ішіндегі
тағам мөлшері тым
көп.
Сіз құралды үздіксіз
тым ұзақ уақыт бойы
қосып қойған
боларсыз.
Құмыраға қақпақ
дұрыс
монтаждалмаған.
Құмыра ішіндегі
тағам мөлшері тым
көп.
Шешімі
Клапанды алып, қақпақтағы бу саңылауын
дұрыстап тазалаңыз.
Булау процесі аяқталғаннан кейін құралды 10
минут өшіріп, тағамды араластырып, құмырадан
алыңыз.
Құралды өшіріп, кішкентай мөлшерін өңдеңіз.
Жасыл пышақ бөлігінің үстіңгі шетінен асыра
толтырмаңыз.
Егер бірнеше рет қолданғаннан кейін де иіс
кетпесе, дайындап жатқан тағамдар көлемі мен
дайындау уақытының дұрыс қойылғанын
тексеріңіз. «Ингредиенттер және булау уақыты"
тарауын қараңыз.
Кішкентай мөлшерін өңдеңіз және бір
қолданғанда араластыру құралын 30 секундтан
артық уақытқа қоспаңыз.
Электр құралын өшіріңіз және өнімнің аз көлемін
дайындаңыз.
Бір қолданғанда араластыру құралын
30 секундтан артық уақытқа қоспаңыз.
Құмыраға қақпақты дұрыстап бекітіңіз. «Құралды
пайдалану" тарауын қараңыз.
Электр құралын өшіріңіз және өнімнің аз көлемін
дайындаңыз.
ҚАЗАҚША
155

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: