Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

HRVATSKI
56
Uklanjanje kamenca iz spremniku za vodu
Ako čestice hrane dospiju u spremnik za vodu, mogu se zalijepiti na grijaći element u spremniku za
vodu prilikom sljedećeg kuhanja na pari. Te čestice ne mogu se ukloniti jednostavnim ispiranjem
spremnika za vodu.
Morate i uklanjati kamenac iz aparata svaka četiri tjedna kako biste osigurali 100% učinkovit rad.
Za smanjenje nakupljanja kamenca korisno je koristiti prethodno prokuhanu ili filtriranu vodu.
Za uklanjanje čestica hrane iz spremnika za vodu i uklanjanje kamenca iz aparata slijedite upute za
uklanjanje kamenca navedene u nastavku.
1
Provjerite je li aparat isključen.
2
Dodajte 50 ml bijelog octa (8 % octene kiseline) u 150 ml vode.
Napomena: Možete koristiti i sredstva za uklanjanje kamenca na bazi limunske kiseline. Nemojte
koristiti druge vrste sredstava za uklanjanje kamenca.
3
Napunite spremnik za vodu otopinom od octa (ili limunske kiseline) i vode.
4
Zatvorite poklopac otvora za punjenje.
5
Stavite prazni vrč (bez hrane) potpuno sastavljen, s jedinicom s rezačima i poklopcem na
jedinici motora, u položaj za kuhanje na pari (tj. s poklopcem okrenutim prema dolje).
6
Okrenite regulator u položaj za kuhanje na pari.
Indikator kuhanja na pari svijetli narančasto naznačujući da aparat proizvodi paru.
,
7
Isključite aparat nakon 5-6 minuta i iskopčajte ga.
8
Iskorištenu otopinu bijelog octa (8 % octene kiseline) i vode izlijte iz spremnika za vodu (Sl. 24).
9
Temeljito nekoliko puta isperite spremnik za vodu i vrč svježom vodom.
10
Prije sljedećeg pripremanja hrane u aparatu napunite spremnik s 200 ml vode i ostavite aparat
da izvrši jedan cijeli ciklus od 20 minuta kuhanja na pari s praznim vrčem.
11
Ostavite poklopac otvora za punjenje otvoren kako biste spriječili razvoj bakterija.
Recikliranje
-
Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
(2012/19/EU) (Sl. 25).
-
Slijedite propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.
Ispravno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
Spremanje
1
Prije spremanja aparata ispraznite spremnik za vodu (Sl. 24).
2
Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi prije spremanja aparata (pogledajte poglavlje
'Čišćenje i održavanje').
3
Spremite aparat s rezačima u vrču kako bi se spriječilo oštećenje.
4
Nemojte stavljati poklopac na vrč i ostavite poklopac otvora za punjenje otvorenim kako
biste izbjegli razvoj bakterija.
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni
međunarodni jamstveni list.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: