Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

- Pri nalivanju vroče tekočine v vrč bodite previdni, ker se lahko
opečete z vročo tekočino ali paro.
- Pred obdelavo novih sestavin počakajte 10 minut, da se aparat ohladi.
- Aparat ni namenjen sekljanju trdih sestavin, kot so ledene in
sladkorne kocke.
- Aparata ne uporabljajte za mešanje neprekinjeno dlje kot 30 sekund.
Če po 30 sekundah mešanja še niste končali, izklopite aparat in znova
nadaljujte čez nekaj sekund. Če aparat postane vroč, pred
nadaljevanjem počakajte nekaj minut, da se ohladi.
- Aparat postavite na stabilno, ravno in vodoravno površino. Poskrbite,
da je okoli njega dovolj prostora, da preprečite poškodbe na omarah
ali drugih predmetih, ker naprava med uporabo oddaja vročo paro.
- Ne uporabljajte aparata, če je padel na tla ali je kakorkoli poškodovan.
V popravilo ga odnesite na Philipsov pooblaščeni servis.
- V posodo za kuhanje v pari ne dolivajte vode, drugih tekočin ali
zmešane hrane, da preprečite poškodovanje aparata.
- Ne uporabljajte funkcije za kuhanje v pari brez vode.
- Zbiralnika za vodo ne napolnite preveč (največ 200 ml). Ne presezite
najvišjega nivoja, ki je označen na merilni posodici.
- Pri kuhanju sestavin s paro zagotovite, da posode ne napolnite
preveč. Prepričajte se, da zgornji rob zelene rezilna enota ni prekrit s
hrano (Sl. 2).
- Pri mešanju tekočin ne presezite najvišjega nivoja, ki je označen na
posodi (450 ml).
- Aparata med delovanjem ne dvigajte in ne premikajte.
- V odprtino za polnjenje ali izhod za paro ne vstavljajte predmetov.
- Med kuhanjem v pari ne polnite zbiralnika za vodo, kar zato iz
aparata lahko začneta uhajati vroča voda in para.
- Preden odprete pokrov zaradi dodajanja sestavin za mešanje, če je to
potrebno, preverite, ali se je pokrov po kuhanju v pari ohladil.
- Naprave ne priključite na zunanjo preklopno napravo, kot je časovnik,
ali na napravo, ki ga pripomoček redno vklaplja in izklaplja. Tako
preprečite nevarnost zaradi nepravilno ponastavljene termične
varovalke.
- Pred hranjenjem preverite temperaturo otroške hrane s hrbtno
stranjo dlani.
- Preverite gostoto otroške hrane. Poskrbite, da v hrani ni grudic.
- Ko je kuhanje v pari (največ 20 minut) končano, otroške hrane ne
kuhajte več v pari ali pogrevajte.
- Hrano iz posode odstranjujte samo s priloženo lopatico.
SLOVENŠČINA
105

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: