Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

SLOVENŠČINA
114
Težava
Ko je kuhanje v
pari končano,
indikator za izpust
pare ponovno
zasveti. Aparat čez
nekaj časa
ponovno zabrenči.
Rezilna enota
motorne enota je
blokirana.
Motorna enota pri
prvih nekaj
uporabah oddaja
neprijeten vonj.
Aparat po
nekajkratni uporabi
še vedno oddaja
neprijeten vonj.
Aparat je zelo
glasen, oddaja
neprijeten vonj, je
vroč na dotik, se iz
njega kadi in
podobno.
Pokrov posode
pušča.
Na odprtini za
polnjenje in/ali
posodi, cedilu in
pokrovu so beli
madeži.
Aparat je med
mešanjem zelo
glasen.
Možni vzrok
Odprtina za paro na
pokrovu je
zamašena.
Posodo ste na
podstavku
pomotoma pustili
dlje kot 10 minut,
aparata pa niste
izklopili.
V posodi je preveč
hrane.
To je običajno.
V posodo ste dali
preveč hrane ali pa
je mešanje predolgo
trajalo.
V posodi je preveč
hrane.
Aparat je predolgo
deloval neprekinjeno.
Pokrova niste
pravilno namestili na
posodo.
V posodi je preveč
hrane.
Na teh delih se je
nabral vodni kamen.
V pokrovu posode
ni cedila.
Rešitev
Odstranite ventil in pravilno očistite odprtino za
paro v pokrovu.
10 minut po končanem kuhanju v pari izklopite
aparat, nato pa hrano zmešajte ali odstranite iz
posode.
Aparat izklopite in obdelujte manjšo količino.
Posode ne napolnite prek najvišjega roba zelene
rezilne enote.
Če aparat po nekajkratni uporabi še vedno oddaja
neprijeten vonj, preverite, ali sta količina in čas
obdelave ustrezna. Oglejte si poglavje "Sestavine in
čas kuhanja v pari".
Obdelujte manjše količine in ne pustite, da aparat
meša hrano dlje kot 30 sekund naenkrat.
Aparat izklopite in obdelujte manjše količine.
Ne pustite, da aparat meša hrano dlje kot 30 sekund
naenkrat.
Pokrov pravilno namestite na posodo. Oglejte si
poglavje "Uporaba aparata".
Aparat izklopite in obdelujte manjše količine.
To je običajno. Vodni kamen redno odstranjujte.
Oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje" razdelek
"Odstranjevanje vodnega kamna".
Poskrbite, da je v pokrovu posode nameščeno cedilo.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: