Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

ҚАЗАҚША
156
Ақаулық
Толтыру
саңылауында
және құмырада,
торда және
қақпақта ақ
дақтар бар.
Құралмен
араластыру
кезінде тым көп
шу шығады.
Су ыдысы
сыртына құйған
кезде немесе
булау кезінде
құмыраға енген
кезде су
ыдысындағы су
қалыпсыз түске
ие болады
немесе су
ыдысындағы су
жағымсыз иіске
ие болады.
Су ыдысынан
гриль немесе
күйген тағам иісі
шығады
Сәби тағамында
қара дақтар бар
немесе
құмырадағы су
қалыпсыз түске
ие.
Мүмкін себептер
Осы бөлшектерде
қақ түзілген.
Құмыра қақпағына
тор тіркелмеген.
Пайдалану кезінде
тағам бөлшектері су
ыдысына енді.
Пайдалану
барысында тағам
бөліктері су ыдысына
енген және қыздыру
элементінде күйген.
Пайдалану
барысында тағам
бөліктері су ыдысына
енген және қыздыру
элементінде күйген.
Бұл булау барысында
осы тағам бөліктері
қалдықтарының
құмыраға енуіне
себеп болады.
Шешімі
Бұл — қалыпты жағдай. Қақты жүйелі түрде
кетіріңіз. «Тазалау және техникалық қызмет
көрсету" тарауын, «Қақты кетіру" бөлімін
қараңыз.
Құмыра қақпағына тор тіркелмегенін тексеріңіз.
«Тазалау және техникалық қызмет көрсету"
тарауындағы, «Су ыдысын тазалау" бөліміндегі
нұсқауларға сәйкес су ыдысын тазалаңыз.
Нұсқауларға сәйкес құралды дұрыс пайдаланыңыз.
Су ыдысын сумен (ең көбі 200 мл) артық
толтырылмағанын және тағаммен құмыраны
артық толтырылмағанын тексеріңіз (жасыл пышақ
бөлігінің үстіңгі шетінен асыра толтырмаңыз).
Бірдей ингредиенттерді 20 минуттан аса
буламаңыз және булау суын тікелей құмыраға
құймаңыз. Сонымен қатар, клапан қақпаққа
бекітілгенін тексеріңіз.
«Тазалау және техникалық қызмет көрсету"
тарауындағы, «Су ыдысын тазалау" бөліміндегі
нұсқауларға сәйкес су ыдысын тазалаңыз.
Нұсқауларға сәйкес құралды дұрыс пайдаланыңыз.
Су ыдысын сумен (ең көбі 200 мл) артық
толтырылмағанын және тағаммен құмыраны
артық толтырылмағанын тексеріңіз (жасыл пышақ
бөлігінің үстіңгі шетінен асыра толтырмаңыз).
Бірдей ингредиенттерді 20 минуттан аса
буламаңыз және булау суын тікелей құмыраға
құймаңыз. Сонымен қатар, клапан қақпаққа
бекітілгенін тексеріңіз.
«Тазалау және техникалық қызмет көрсету"
тарауындағы, «Су ыдысын тазалау" бөліміндегі
нұсқауларға сәйкес су ыдысын тазалаңыз.
Нұсқауларға сәйкес құралды дұрыс пайдаланыңыз.
Су ыдысын сумен (ең көбі 200 мл) артық
толтырылмағанын және тағаммен құмыраны
артық толтырылмағанын тексеріңіз (жасыл пышақ
бөлігінің үстіңгі шетінен асыра толтырмаңыз).
Бірдей ингредиенттерді 20 минуттан аса
буламаңыз және булау суын тікелей құмыраға
құймаңыз. Сонымен қатар, клапан қақпаққа
бекітілгенін тексеріңіз.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: