Download Print this page
Philips SCF870/20 Manual

Philips SCF870/20 Manual

Philips avent combined steamer and blender scf870/20
Hide thumbs Also See for SCF870/20:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6
SCF870
4203.000.6226.2.indd 1
05-11-10 13:21

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips SCF870/20

 • Page 1 SCF870 4203.000.6226.2.indd 1 05-11-10 13:21...
 • Page 2 4203.000.6226.2.indd 2 05-11-10 13:21...
 • Page 3 4203.000.6226.2.indd 3 05-11-10 13:21...
 • Page 4 4203.000.6226.2.indd 4 05-11-10 13:21...
 • Page 5: Table Of Contents

  EngliSh 6 DanSk 18 ESpañol 30 Suomi 43 italiano 54 norSk 68 portuguêS 80 SvEnSka 93 4203.000.6226.2.indd 5 05-11-10 13:21...
 • Page 6: English

  Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way. Take it to an authorised Philips service centre for repair.
 • Page 8 Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 Note: Never put anything else than water in the water tank. Steaming If certain vegetables and fruits are steamed gently, they are perfect for babies who start to eat solid food. Steaming is the healthiest way of preparing food, as the food retains lots of vitamins and other healthy nutrients.
 • Page 10 EngliSh If you want to proceed with blending the steamed food, follow the instructions in section ‘Blending after steaming’ below. Under normal conditions, no water remains behind in the water tank after steaming. However, in some situations (e.g. in case of scale build-up inside the water tank, interruption of the steaming process or unintended use), some water could remain behind in the water tank.
 • Page 11 After you have put liquids in the jar, never put the jar in the steaming position. Note: When you blend fluids, make sure you do not fill the jar beyond the maximum level indication on the jar. Note: Never steam baby food after you have blended it. Put the blade unit on the blade unit holder in the jar (Fig.
 • Page 12 EngliSh ingredients and steaming times Type of food Fruit vegetables meat Fish * All food has to be cut in small cubes, no bigger than 2-3cm. Cleaning and maintenance Clean the appliance after every use. Never immerse the motor unit in water. Never use bleach or chemical sterilising solutions/tablets in the appliance.
 • Page 13 Unplug the appliance and remove the jar from the motor unit (Fig. 19). Remove the lid from the jar and turn the lid upside down (Fig. 20). remove the sieve and the valve from the lid. (Fig. 21) Remove the blade unit from the jar (Fig. 22). Clean the blade unit under the tap thoroughly, immediately after use.
 • Page 14 If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips AVENT website at www.philips.com/AVENT or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 15 Problem Possible cause The ingredients The pieces in the jar are not heated up are too big, there is completely. too much food in the jar or you have not steamed the food long enough. The appliance You have not put does not steam.
 • Page 16 EngliSh Problem Possible cause The appliance You put too much continues to give food in the jar or off an unpleasant you let the appliance smell after I used it blend too long. a few times. The appliance There is too much makes a lot of food in the jar.
 • Page 17 Problem Possible cause A smell of grilled Food particles have or burnt food entered the water comes out of the tank during use and water tank have caked onto the heating element. There are dark Food particles have spots in the baby entered the water food or the water tank during use and...
 • Page 18: Dansk

  DanSk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips AVENT! For at få fuldt udbytte af den support, Philips AVENT tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Denne kombinerede dampkoger og blender er specielt velegnet til tilberedning af små portioner babymad.
 • Page 19 Philips’ ansvar for eventuelle skader. Stil apparatet på et stabilt, vandret og jævnt underlag. Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring det, så...
 • Page 20 Derefter kan du bruge apparatet igen. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 21 Hæld vand i påfyldningsåbningen og luk låget (fig. 4). Bemærk: Kom aldrig andet end vand i vandtanken. Dampning Hvis bestemte grøntsager og frugter dampes nænsomt, er de perfekte til børn, som begynder at spise fast føde. Dampning er den sundeste måde at tilberede mad på, fordi maden bevarer mange vitaminer og andre sunde næringsstoffer.
 • Page 22 DanSk Bemærk: Hvis du vil dampe en ny portion ingredienser, skal du lade apparatet køle ned i 10 minutter, før du starter dampningen igen. Hvis du vil fortsætte med at blende den dampede mad, skal du følge instruktionerne i afsnittet “Blendning efter dampning” nedenfor. Under normale forhold er der ikke noget vand tilbage i vandtanken efter dampning.
 • Page 23 vandtanken helt efter brug for at undgå bakterievækst. Hvis du vil afkalke vandtanken, skal du se kapitlet “Rengøring og vedligeholdelse”. Blendning uden dampning Dette apparat er beregnet til: purering af dampede og kogte ingredienser til babymad blendning af væske og frugt til drikke til barnet Apparatet er ikke beregnet til at hakke hårde ingredienser som f.eks.
 • Page 24 DanSk Sørg for, at babymaden har en temperatur, der er sikker for dit barn. Når du er færdig med at blende, skal du blot slippe kontrolknappen. (fig. 18) Knappen vender automatisk tilbage til off-positionen. Fjern den blendede mad fra blenderglasset. Brug en spatel, hvis det er nødvendigt. Sørg for, at babymaden har en temperatur, der er sikker for dit barn.
 • Page 25 rengøring og vedligeholdelse Rengør altid apparatet efter brug. Kom aldrig motorenheden ned i vand. Anvend aldrig blegemiddel eller kemisk steriliseringsvæske/kemiske tabletter i apparatet. Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom benzin, acetone eller sprit til rengøring af apparatet. Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern blenderglasset fra motorenheden (fig. 19). Fjern låget fra blenderglasset, og vend låget med bunden i vejret (fig.
 • Page 26 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer henvises til Philips AVENTs hjemmeside på adressen www.philips.com/AVENT eller Philips Kundecenter (telefonnumre findes i den vedlagte “WorldWide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 27 Problem Mulig årsag Du ønsker at starte en dampningsproces umiddelbart efter at have afsluttet en. Ingredienserne bliver Stykkerne i ikke helt varme. blenderglasset er for store, der er for meget mad i glasset, eller du har ikke dampet maden længe nok.
 • Page 28 DanSk Problem Mulig årsag Motorenheden afgiver Dette er normalt. en ubehagelig lugt under de første par ganges brug. Apparatet bliver ved Du har puttet for med at afgive en meget mad i ubehagelig lugt, efter blenderglasset, eller at jeg har brugt det et du har ladet apparatet par gange.
 • Page 29 Problem Mulig årsag Der kommer lugt af Der er kommet grillet eller brændt madpartikler i mad fra vandtanken vandtanken under brug, og de har brændt sig fast på varmelegemet. Der er mørke pletter Der er kommet i babymaden eller madpartikler i vandet i vandtanken under blenderglasset har en...
 • Page 30: Español

  No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 31 Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. Si se utiliza el aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semiprofesionales, o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará responsabilidades por ningún daño.
 • Page 32 Campos electromagnéticos (CEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 33 El vaso medidor muestra los mililitros y los tiempos de vaporización correspondientes en minutos. Consulte el libro de recetas adjunto para utilizar las cantidades recomendadas para las recetas. Nota: No exceda el nivel máximo indicado en el vaso medidor (200 ml) para asegurarse de que no llena en exceso el depósito de agua.
 • Page 34 ESpañol El tiempo de cocción al vapor depende de la cantidad de agua que haya introducido en el depósito de agua. Consulte la tabla del capítulo “Ingredientes y tiempos de cocción” y el libro de recetas. Cuando el proceso de cocción al vapor ha finalizado, el aparato emite un sonido y el piloto de vapor se apaga.
 • Page 35 Nota: Si el puré aún está demasiado sólido, añada algo de líquido (por ejemplo, agua) hasta que esté blando y suave. Cuando haya acabado de batir, suelte el botón de control. (fig. 18) El botón vuelve automáticamente a la posición de apagado. Extraiga los alimentos batidos de la jarra.
 • Page 36 ESpañol Gire el botón de control a la posición de batido. Mantenga el botón en esta posición tanto tiempo como sea necesario pero nunca más de 30 segundos (fig. 17). Nota: Si los ingredientes se pegan a la pared de la jarra, apague el aparato y despréndalos con una espátula o un poco de líquido.
 • Page 37 Tipo de alimento Carne pescado * Todos los alimentos se deben trocear en pequeños cubos no más grandes de 2 o 3 cm. limpieza y mantenimiento Limpie siempre el aparato después de usarlo. No sumerja nunca la unidad motora en agua. Nunca utilice soluciones o pastillas con lejía o con esterilizadores químicos en el aparato.
 • Page 38 ESpañol Deje la tapa de la abertura de llenado abierta para evitar la aparición de bacterias. Eliminación de los depósitos de cal del depósito de agua Si se introducen restos de alimentos en el depósito de agua, éstos pueden atascarse en la resistencia del depósito de agua durante los próximos procesos de cocción al vapor.
 • Page 39 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips AVENT en www. philips.com/AVENT, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips.
 • Page 40 ESpañol Problema Posible causa El proceso de Hay demasiada cal en cocción al vapor el depósito de agua. es demasiado largo o la función de cocción al vapor no funciona. Sale vapor por la La tapa de la abertura abertura de de llenado no está...
 • Page 41 Problema Posible causa El aparato hace Hay demasiados mucho ruido, alimentos en la jarra. emite un olor desagradable, se calienta mucho, desprende humo, etc. El aparato ha estado funcionando demasiado tiempo sin interrupción. La tapa de la No ha colocado la jarra gotea.
 • Page 42 ESpañol Problema Posible causa Un olor a Se han introducido alimentos restos de alimentos tostados o en el depósito de quemados sale agua durante el uso y del depósito de se han atascado en la agua resistencia. Hay puntos Se han introducido oscuros en la restos de alimentos comida para...
 • Page 43: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Höyrykeittimen ja tehosekoittimen yhdistelmä sopii erityisesti pienten vauvanruokamäärien valmistukseen. Vanhempien on helppo valmistaa vauvanruokaa, kun höyrytys- ja soseutustoiminnot ovat samassa laitteessa. Yleiskuvaus (kuva 1) a Kansi, jossa on höyryaukko...
 • Page 44 Tämän jälkeen voit käyttää laitetta uudelleen. Sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 45 käyttö Tarkista aina ruoan lämpötila ennen kuin alat syöttää lasta. Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen ennen kuin avaat sen ja lisäät soseutettavia aineksia. Älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa. Tyhjennä vesisäiliö ennen kuin täytät sen uutta höyrytystä varten. Varmista aina höyrytyksen alussa, että...
 • Page 46 Suomi Huomautus: Älä aseta kannuun kerralla suurta määrää kiinteitä aineita. Hienonna sen sijaan kiinteät aineet pieninä annoksina. Mittaa aineet sekoituskannuun. (Kuva 6) Huomautus: Älä ylitä vihreän teräyksikön yläreunaa. Huomautus: Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan laita vettä tai muuta nestettä höyrytyskannuun. Aseta venttiili kannun kanteen (Kuva 7).
 • Page 47 Älä koskaan aseta kannua höyrytysasentoon pantuasi kannuun nesteitä. Aseta kannu runkoon pystyyn eli kansi ylöspäin. Varmista, että kahva on oikealla puolella lukitusalueen kahden pidikkeen välissä (Kuva 16). Käännä valitsinnuppi soseutusasentoon. Pidä nuppi tässä asennossa, kunnes ruoka on täysin soseutettu (Kuva 17). Soseuta laitteella enintään 30 sekuntia kerrallaan.
 • Page 48 Suomi Aseta venttiili kannun kanteen (Kuva 7). Huomautus: Varmista, että venttiili on kiinni kannessa. Napsauta siivilä kannun kanteen (Kuva 8). Aseta kansi kannun päälle ja kiinnitä se kiertämällä myötäpäivään. Kannen pienten ulkonemien tulee työntyä kannun uurteisiin. Varmista, että kannen suuri ulkonema asettuu tarkasti kannun kahvan yläpuolelle.
 • Page 49 Ruokalaji liha kala * Kaikki ruoka on paloiteltava kuutioiksi, joiden koko on enintään 2-3 cm. puhdistus ja hoito Puhdista laite aina käytön jälkeen. Älä upota runkoa veteen. Älä koskaan käytä laitteessa valkaisuaineita tai kemiallisia sterilointiliuoksia/-tabletteja. Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä, asetonia tai alkoholia).
 • Page 50 Suomi Puhdista runko tarpeen vaatiessa kostealla liinalla. Tarkasta, onko ruoan palasia päässyt vesisäiliöön. Tee niin katsomalla, näkyykö täyttöaukosta ruoan palasia, tarkastamalla veden väri ja haistamalla vesisäiliötä epämiellyttävän tai palaneen hajun varalta. Jos havaitset jotakin poikkeavaa, puhdista vesisäiliö (katso kohtaa “Kalkin poistaminen vesisäiliöstä”).
 • Page 51 Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philips AVENT -verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com/AVENT tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään. vianmääritys Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.
 • Page 52 Suomi Ongelma Mahdollinen syy Kannen höyryaukko on tukossa. Höyrytysvalo syttyy Olet vahingossa uudelleen, kun jättänyt kannun höyrytys on valmis. alustalle yli 10 Jonkin ajan kuluttua minuutiksi laitteesta kuuluu katkaisematta virtaa merkkiääni laitteesta. uudelleen. Terä tai moottori Kannussa on liikaa juuttuu paikalleen. ruokaa.
 • Page 53 Ongelma Mahdollinen syy Vesisäiliön vesi on Ruoan palasia on epätavallisen väristä päässyt vesisäiliöön kaataessasi sitä pois käytön aikana. vesisäiliöstä tai sen siirtyessä kannuun höyrytyksen aikana, tai vesisäiliön vesi on epämiellyttävän hajuista. Vesisäiliöstä tulee Ruoan palasia on grillatun tai palaneen päässyt vesisäiliöön ruoan hajua käytön aikana ja ne ovat takertuneet...
 • Page 54: Italiano

  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips AVENT! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips AVENT, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Questo sistema combinato di cottura a vapore e frullatore è particolarmente indicato per la preparazione di piccole quantità di pappe. L’apparecchio consente a mamme e papà di preparare pappe fresche per i loro bimbi grazie a due semplici funzioni, cottura a vapore e frullatore, combinate in un unico prodotto.
 • Page 55 Non lasciate mai in funzione l’apparecchio senza sorveglianza. attenzione Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade. Non posizionate mai l’apparecchio sopra o in prossimità di superfici calde come fornelli o piani cottura.
 • Page 56 Campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Page 57 Questo apparecchio NON è adatto per: Scongelare alimenti Cuocere a vapore alimenti surgelati Cuocere a vapore alimenti già frullati Cuocere a vapore gli stessi ingredienti per più di 20 minuti Cuocere riso e pasta Frullare ingredienti per poi cuocerli a vapore Riscaldare liquidi come zuppe o acqua Mantenere caldi gli alimenti per molte ore Riscaldare nuovamente gli alimenti...
 • Page 58 italiano Inserite il setaccio nel coperchio del recipiente (“clic”) (fig. 8). Posizionate il coperchio sul recipiente e ruotatelo in senso orario per bloccarlo in posizione. Le piccole parti sporgenti sul coperchio devono scorrere all’interno delle scanalature del recipiente. Assicuratevi che la sporgenza grande del coperchio sia posizionato esattamente sopra l’impugnatura del recipiente (fig.
 • Page 59 Dopo aver introdotto dei liquidi nel recipiente, non mettete mai quest’ultimo nella posizione della cottura a vapore. Posizionate il recipiente sul gruppo motore con il coperchio rivolto verso l’alto. Assicuratevi che l’impugnatura si trovi alla vostra destra e tra le due sporgenze dell’area di blocco (fig. 16). Ruotate la manopola di controllo nella posizione di frullatura.
 • Page 60 italiano Mettete gli ingredienti nel recipiente. (fig. 6) Nota Non superate mai il margine superiore del gruppo lame verde. Inserite la valvola nel coperchio del recipiente (fig. 7). Nota Assicuratevi che la valvola sia inserita correttamente sul coperchio. Inserite il setaccio nel coperchio del recipiente (“clic”) (fig. 8). Posizionate il coperchio sul recipiente e ruotatelo in senso orario per bloccarlo in posizione.
 • Page 61 Tipo di cibo verdure Carne pesce * Tutti gli alimenti devono essere tagliati a cubetti piccoli non più grandi di 2-3 cm. pulizia e manutenzione Pulite l’apparecchio ogni volta che lo usate. Non immergete mai il gruppo motore nell’acqua. Non utilizzate mai soluzioni/pastiglie sterilizzanti o altre sostanze chimiche all’interno dell’apparecchio.
 • Page 62 italiano Lavate il gruppo lame sotto l’acqua corrente subito dopo l’uso, assicurandovi di lavare anche l’interno del gruppo lame (fig. 23). Prestate la massima attenzione quando maneggiate il gruppo lame. Le lame sono estremamente taglienti. Nota Se desiderate pulire il gruppo lame più a fondo, è possibile lavarlo in lavastoviglie dopo averlo sciacquato.
 • Page 63 Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips AVENT all’indirizzo www.philips.com/AVENT oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono per il vostro paese, consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
 • Page 64 italiano Problema Possibile causa Gli ingredienti I pezzi inseriti nel non sono recipiente sono troppo riscaldati grandi, c’è troppo cibo completamente. all’interno del recipiente oppure gli alimenti non sono stati cotti sufficientemente a lungo. L’apparecchio non Non avete inserito cuoce. l’acqua nell’apparecchio.
 • Page 65 Problema Possibile causa Il gruppo motore Si tratta di un emette un odore fenomeno del tutto sgradevole le normale. prime volte che viene usato. L’apparecchio Avete inserito un continua a quantitativo di cibo emanare cattivo eccessivo nel recipiente odore anche oppure fate frullare gli dopo essere stato alimenti troppo a lungo.
 • Page 66 italiano Problema Possibile causa L’acqua ha un Durante l’utilizzo sono colore insolito entrare delle particelle quando viene di cibo nel serbatoio versata fuori dal dell’acqua. serbatoio o quando entra all’interno del recipiente durante la cottura a vapore, oppure l’acqua stessa all’interno del serbatoio emette un odore...
 • Page 67 Specifiche tecniche Voltaggio/potenza in watt: vedere la targhetta nella parte inferiore dell’apparecchio. Capacità massima del serbatoio dell’acqua: 200 ml. Capacità massima del recipiente (ingredienti solidi): 800 ml. Capacità massima del recipiente (ingredienti liquidi): 450 ml. Temperatura di utilizzo: da 10°C a 40°C Protezione: sistema di riscaldamento a temperatura controllata e blocco di sicurezza.
 • Page 68: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT! Du kan få enda større nytte av støtten fra Philips AVENT hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Denne kombinerte dampenheten og hurtigmikseren passer spesielt godt til å tilberede små...
 • Page 69 Ikke la apparatet stå på uten tilsyn. viktig Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig. Ikke plasser apparatet på eller nær en komfyr eller stekeovn som brukes, eller som fremdeles er varm.
 • Page 70 Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 71 Merk: Vi anbefaler at du ikke bruker mineralvann, da mineralene i denne typen vann forårsaker at det dannes kalk inne i vannbeholderen. Hell vannet i påfyllingsåpningen, og lukk lokket (fig. 4). Merk: Hell aldri noe annet enn vann i vannbeholderen. Damping Hvis visse typer grønnsaker og frukt dampes forsiktig, er de perfekte for babyer som skal begynne å...
 • Page 72 norSk Merk: Hvis du vil dampe mer ingredienser, må du la apparatet avkjøles i ti minutter før du begynner å dampe igjen. Hvis du vil fortsette å mikse den dampede maten, følger du instruksjonene i avsnittet Mikse etter damping nedenfor. Vanligvis vil det ikke være mer vann igjen i vannbeholderen etter damping.
 • Page 73 mikse uten damping Apparatet er beregnet for: å lage puré av dampede og kokte ingredienser for babymat å mikse væsker og frukt for babydrikke Apparatet er ikke beregnet for hakking av harde ingredienser som isbiter og sukkerbiter. Når du har tilsatt væsker i kannen, kan du ikke sette kannen i dampstilling. Merk: Når du mikser væsker, må...
 • Page 74 norSk Kontroller at babymaten har en trygg temperatur for babyen. Koble fra apparatet. ingredienser og damptider Mattype Frukt grønnsaker kjøtt Fisk *All mat må være delt opp i små terninger, ikke større enn 2–3 cm. rengjøring og vedlikehold Rengjør alltid apparatet etter bruk. Motorenheten må...
 • Page 75 Bruk aldri blekemiddel eller kjemiske steriliseringsløsninger/-tabletter i apparatet. Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin, aceton eller alkohol til å rengjøre apparatet. Koble fra apparatet, og ta kannen av motorenheten (fig. 19). Fjern lokket fra kannen, og snu det opp ned (fig. 20). Fjern silen og ventilen fra lokket.
 • Page 76 Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips AVENT på www.philips.com/AVENT. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 77 Problem Mulig årsak Ingrediensene er Bitene i kannen er for ikke varmet opp store, det er for mye ordentlig. mat i kannen, eller du har ikke dampet maten lenge nok. Apparatet damper Du har ikke hatt i vann ikke. i apparatet. Du har ikke plassert kannen riktig på...
 • Page 78 norSk Problem Mulig årsak Apparatet Du har hatt for mye fortsetter å lukte mat i kannen, eller du vondt etter at jeg har latt apparatet gå har brukt det for lenge. noen ganger. Apparatet bråker Det er for mye mat i mye, avgir en kannen.
 • Page 79 Problem Mulig årsak Det lukter grillet Matpartikler har eller brent mat fra kommet inn i vannbeholderen. vannbeholderen under bruk, og har festet seg til varmeelementet. Det er mørke Matpartikler har flekker i kommet inn i babymaten, eller vannbeholderen under vannet i kannen bruk, og har festet seg har en uvanlig til varmeelementet.
 • Page 80: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips AVENT! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips AVENT, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. A combinação de cozer a vapor e liquidificar é particularmente adequada para preparar pequenas quantidades de comida para bebé.
 • Page 81 Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica. Se for utilizado incorrectamente ou para fins profissionais ou semi-profissionais, ou se for utilizado de uma forma que não esteja nas instruções de utilização no manual do utilizador, a garantia é considerada inválida e a Philips recusa qualquer responsabilidade pelos danos causados.
 • Page 82 Campos electromagnéticos (CEm) Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
 • Page 83 Passar ingredientes e depois cozinhá-los a vapor Aquecer líquidos, por exemplo sopa ou água Manter a comida quente durante várias horas Voltar a aquecer comida Encher o depósito da água Encha o copo medidor com água até ao nível indicado (fig. 3). O copo medidor apresenta os mililitros e o tempo de vaporização correspondente em minutos.
 • Page 84 portuguêS Rode o botão de controlo para a posição de vaporização. A luz de vapor acende a cor-de-laranja, indicando que o aparelho está a gerar vapor (fig. 11). A água e o vapor quentes podem queimar os seus dedos. Não toque, nem permita que as crianças toquem em zonas quentes e vapor, pois podem causar queimaduras (fig.
 • Page 85 Nota: Assegure-se de que os alimentos para bebé passados têm a consistência correcta (por exemplo, sem grumos) antes de servi-la. Nota: Caso os alimentos ainda estejam demasiado sólidos, adicione algum líquido (como água) até que fiquem macios e suaves. Quando terminar de passar, basta libertar o botão de controlo. (fig. 18) Este regressa automaticamente à...
 • Page 86 portuguêS Rode o botão de controlo para a posição para passar. Mantenha o botão nesta posição durante o tempo o que necessitar, mas não mais de 30 segundos (fig. 17). Nota: Se os ingredientes ficarem colados à parede do jarro, desligue o aparelho e solte-os com a espátula ou acrescente algum líquido.
 • Page 87 Tipo de alimento Carne peixe * Todos os alimentos devem ser cortados em cubos pequenos, inferiores a 2-3 cm. limpeza e manutenção Limpe o aparelho após cada utilização. Nunca mergulhe o motor em água. Nunca utilize lixívia ou soluções/pastilhas esterilizantes químicas no aparelho. Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo, acetona ou álcool, para limpar o aparelho.
 • Page 88 portuguêS Deixe a tampa da abertura de enchimento aberta para evitar o desenvolvimento de bactérias. Descalcificar o depósito da água Se as partículas de comida se introduzirem no depósito da água, podem ficar coladas à resistência deste durante os processos de vaporização seguintes. Estas partículas não podem ser removidas somente enxaguando o depósito da água.
 • Page 89 Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips AVENT em www.philips.com/AVENT ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor do seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 90 portuguêS Problema Possível causa A vaporização O depósito de água demora tem demasiado demasiado calcário. tempo ou a função simplesmente não funciona. É libertado vapor A tampa da abertura a partir abertura de enchimento não de enchimento. está correctamente fechada. A saída de vapor na unidade do motor está...
 • Page 91 Problema Possível causa O aparelho faz Colocou demasiados muito barulho, alimentos no jarro. liberta um cheiro desagradável, fica quente por fora, liberta fumo, etc. Deixou o aparelho a funcionar durante demasiado tempo sem interrupção. A tampa do jarro Não colocou a tampa pinga.
 • Page 92 portuguêS Problema Possível causa Sai um cheiro de Entraram partículas de comida grelhada comida no depósito da ou queimada do água durante a depósito da água utilização e solidificaram sobre a resistência. Há pontos Entraram partículas de escuros na comida no depósito da comida ou a água água durante a no jarro tem uma...
 • Page 93: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Den här kombinerade ångkokaren och mixern passar perfekt när du ska tillreda små portioner barnmat.
 • Page 94 Lämna inte apparaten obevakad när den används. varning! Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin. Ställ inte apparaten på eller nära en spis eller en ugn som är igång eller fortfarande är varm.
 • Page 95 Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 96 SvEnSka Ångkokning Om vissa grönsaker och frukter ångkokas något är de perfekta för barn som ska börja äta fast föda. Ångkokning är det nyttigaste sättet att tillaga mat, då maten behåller många vitaminer och andra nyttiga näringsämnen. Obs! Du hittar recept och den koktid som krävs för recepten i det separata recepthäftet. Observera att recepten är anpassade för barnets ålder.
 • Page 97 Om du vill mixa den ångkokta maten, följer du instruktionerna i avsnittet Mixa efter ångkokning här nedan. Under normala förhållanden är det inget vatten kvar i vattentanken efter ångkokningen. Men i vissa fall (t.ex. om det finns kalkavlagringar i vattentanken, vid avbrott i ångkokningsprocessen eller oavsiktlig användning), kan det finnas lite vatten kvar i vattentanken.
 • Page 98 SvEnSka mixa utan att ångkoka Apparaten är avsedd för att: göra puré av ångkokta och kokta ingredienser för barnmat mixa vätskor och frukter till drycker för barn Apparaten är inte avsedd för att hacka hårda ingredienser, t.ex. isbitar och bitsocker. När du har hällt vätska i behållaren ska du aldrig sätta den i ångkokningsläge.
 • Page 99 Se till att barnmaten inte är för varm för barnet. Dra ur nätsladden. ingredienser och tillagningstider Typ av mat Frukt grönsaker kött Fisk * All mat måste skäras i små kuber, inte större än 2-3 cm. 4203.000.6226.2.indd 99 Ingrediens Ungefärlig ångkokningstid* Apple 5 min Orange...
 • Page 100 SvEnSka rengöring och underhåll Rengör apparaten efter varje användning. Doppa aldrig motorenheten i vatten. Använd aldrig blekmedel eller steriliseringslösningar/-tabletter i apparaten. Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin, aceton eller alkohol till att rengöra enheten. Dra ur nätsladden och ta bort behållaren från motorenheten (Bild 19). Ta bort locket från behållaren och vrid locket upp och ner (Bild 20).
 • Page 101 Om du behöver service eller information eller har problem med termometrarna kan du besöka Philips AVENT-webbplatsen på www.philips.com/AVENT eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
 • Page 102 SvEnSka Problem Ingredienserna värms inte upp helt. Apparaten ångokar inte. Ångkokningen tar för lång tid eller ångkokningsfunktionen fungerar inte alls. Ånga kommer ut ur påfyllningsöppningen. Ånglampan tänds igen efter att ångkokningen är klar. Efter ett tag ger apparaten ifrån sig ett brummande ljud.
 • Page 103 Problem Möjlig orsak Apparaten fortsätter att Du lägger i för mycket avge en obehaglig lukt mat i behållaren eller efter att jag har använt så låter du apparaten den några gånger. mixa för länge. Apparaten för mycket Det är för mycket mat oväsen, avger en i behållaren.
 • Page 104 SvEnSka Problem Det finns mörka prickar i barnmaten eller vattnet i behållaren har en ovanlig färg. Tekniska specifikationer Spänning/wattal: Se typplattan på apparatens undersida. Vattentankens maxkapacitet: 200 ml. Behållarens maxkapacitet, fasta ingredienser: 800 ml. Behållarens maxkapacitet, vätskor: 450 ml. Användningstemperatur: 10 °C till 40 °C Skydd: temperaturkontrollerat uppvärmningssystem och säkerhetsspärr.
 • Page 105 4203.000.6226.2.indd 105 05-11-10 13:21...
 • Page 106 MAX. 4203.000.6226.2.indd 106 05-11-10 13:22...
 • Page 107 4203.000.6226.2.indd 107 05-11-10 13:22...
 • Page 108 4203.000.6226.2 4203.000.6226.2.indd 108 05-11-10 13:22...

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870