Philips Avent SCF870 User Manual

Philips Avent SCF870 User Manual

Combined baby food steamer and blender
Hide thumbs Also See for Avent SCF870:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
SCF870
Specifications are subject to change without notice
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4203 000 62269

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips Avent SCF870

 • Page 1 SCF870 Specifications are subject to change without notice © 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4203 000 62269...
 • Page 2 MAX.
 • Page 3: Table Of Contents

  ENGLISH 6 DANSK 19 ESPAÑOL 32 SUOMI 46 ITALIANO 58 INDONESIA 73 NORSK 88 PORTUGUÊS 101 SVENSKA 115...
 • Page 4: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT! To fully benefit from the support that Philips AVENT offers, register your product at www.philips.com/welcome. This combined steamer and blender is particularly suitable for preparing small amounts of baby food.
 • Page 5 - Never let the appliance operate unattended. - Do not disassemble the motor unit for maintenance or cleaning purposes. Take it to an authorised Philips service centre for repair. Caution - Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend.
 • Page 6 - Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way. Take it to an authorised Philips service centre for repair. - Never put water, other liquids or blended food in the jar for steaming to avoid damage to the appliance.
 • Page 7 0 and let the appliance cool down for a few minutes. After this, you can use the appliance again. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields. Before first use Remove all packaging material from the appliance.
 • Page 8 ENGLISH Filling the water tank Fill the measuring cup with water up to the required level (Fig. 3). The measuring cup shows millilitres and the corresponding steaming time in minutes. See the separate recipe booklet for the recommended quantities of the recipes. Note: Do not exceed the maximum level indicated on the measuring cup (200ml) to make sure that you do not overfill the water tank.
 • Page 9 ENGLISH The steaming time depends on the amount of water you have put in the water tank. See the table in chapter ‘Ingredients and steaming times’ and the recipe booklet. When the steaming process is finished, the appliance produces a buzzing sound and the steaming light goes out.
 • Page 10 ENGLISH Under normal conditions, no water remains in the water tank after steaming. However, in some situations (e.g. in case of scale build-up inside the water tank, interruption of the steaming process or unintended use), some water could remain in the water tank. In this case, empty the water tank completely after use to avoid bacterial growth.
 • Page 11 ENGLISH The knob automatically returns to the off position. Remove the blended food from the jar. If necessary, use the spatula supplied. Make sure that the baby food is at a safe temperature for your baby. Unplug the appliance. Ingredients and steaming times Type of food Ingredient Approximate steaming time*...
 • Page 12 ENGLISH Cleaning and maintenance Clean the appliance after every use. Never immerse the motor unit in water. Never use bleach or chemical sterilising solutions/tablets in the appliance. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol, acetone or alcohol to clean the appliance.
 • Page 13 This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/ support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your...
 • Page 14 ENGLISH Problem Possible cause Solution The appliance The appliance is Assemble all parts properly. See chapter ‘Using the does not work. equipped with a safety appliance’. lock. If the parts have not been assembled properly onto the motor unit, the appliance does not work.
 • Page 15 ENGLISH Problem Possible cause Solution The steaming light You have Switch off the appliance within 10 minutes after the goes on again accidentally left the jar steaming process is finished and then blend the after the steaming on the base for more food or remove it from the jar.
 • Page 16 ENGLISH Problem Possible cause Solution The water in the Food particles have Clean the water tank according to the instructions water tank has an entered the water in chapter ‘Cleaning and maintenance, section unusual colour tank during use. ‘Cleaning the water tank’. Use the appliance strictly when you pour it according to the instructions.
 • Page 17: Dansk

  DANSK Introduktion Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! For at få fuldt udbytte af den support, Philips Avent tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Denne kombinerede dampkoger og blender er specielt velegnet til tilberedning af små portioner babymad.
 • Page 18 Philips-forhandler for eftersyn/reparation. Forsigtig - Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder. - Stil ikke apparatet på eller i nærheden af ovn eller kogeapparat, der er i brug eller stadig er varme.
 • Page 19 - Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt eller på nogen måde er beskadiget. Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/reparation. - For at undgå beskadigelse af apparatet må du aldrig komme vand, andre væsker eller blendet mad i glasset til dampning.
 • Page 20 0 og lade apparatet køle af i et par minutter. Derefter kan du bruge apparatet igen. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter. Før apparatet tages i brug Fjern al emballage fra apparatet.
 • Page 21 DANSK Dette apparat er IKKE beregnet til: Optøning af mad Dampning af frossen mad Dampning af mad, der allerede er blendet Dampning af de samme ingredienser i mere end 20 minutter Tilberedning af ris og pasta Blendning af ingredienser først og derefter dampning af dem Opvarmning af væsker, f.eks.
 • Page 22 DANSK Sæt låget på blenderglasset, og drej det med uret for at fastgøre det. De små cirkler rundt om låget skal passe med rillerne på blenderglasset. Sørg for, at den store tap på låget er placeret nøjagtig over blenderglassets håndtag (fig. 9). Placer blenderglasset på...
 • Page 23 DANSK fortsætter. Hvis apparatet bliver overophedet, skal du lade det køle ned et par minutter, inden du fortsætter. Bemærk: Hvis ingredienserne sidder fast på indersiden af blenderglasset, skal du slukke for apparatet og fjerne dem med spatelen eller hælde lidt væske i. Bemærk: Sørg for, at den blendede babymad har den rigtige konsistens (f.eks.
 • Page 24 DANSK Placer blenderglasset opretstående på motorenheden med låget opad. Sørg for, at håndtaget er på højre side, og at det er placeret mellem låseområdets to riller (fig. 16). Drej kontrolknappen til blendningsindstillingen. Hold knappen i denne position, så længe du har brug for det, dog ikke længere end 30 sekunder (fig.
 • Page 25 DANSK Madvare Ingredienser Anslået dampningstid* Løg 15 min. Ærter 20 min. Peberfrugt 15 min. Kartoffel 20 min. Græskar 15 min. Spinat 15 min. Kålroe 15 min. Sød kartoffel 15 min. Tomat 15 min. Kød Kylling, oksekød, lam, svin osv. 20 min. Fisk Laks, søtunge, torsk, ørred osv.
 • Page 26 DANSK Kontroller, om der er kommet madpartikler i vandtanken. Du kan gøre dette ved at se ind i påfyldningsåbningen for at se, om der sidder madpartikler i den, eller ved kontrollere, om vandet har en usædvanlig farve, samt om vandtanken afgiver en ubehagelig eller brændt lugt. Hvis dette er tilfældet, skal du rengøre vandtanken (se afsnittet “Rengøring af vandtanken”...
 • Page 27 DANSK Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”. Tekniske specifikationer Volt/watt: Se identifikationspladen i bunden af maskinen. Vandtankens maksimale kapacitet: 200 ml. Blenderglassets maksimale kapacitet, væske: 450 ml.
 • Page 28 DANSK Problem Mulig årsag Løsning Dampningen tager for Der er for meget kalk Afkalk vandtanken. Se i afsnittet “Rengøring og lang tid, eller i vandtanken. vedligeholdelse” under “Afkalkning”. dampningsfunktionen fungerer overhovedet ikke. Der kommer damp Låget til dampindtaget Luk låget til påfyldningsåbningen (“klik”). ud af er ikke lukket påfyldningsåbningen.
 • Page 29 DANSK Problem Mulig årsag Løsning Der er hvide pletter på Der er aflejret kalk på Dette er normalt. Fjern kalken jævnligt. påfyldningsåbningen og/ disse dele. Se afsnittet “Afkalkning” i kapitlet “Rengøring og eller på blenderglasset, vedligeholdelse”. sien og låget. Apparatet larmer Sien er ikke sat på...
 • Page 30: Español

  ESPAÑOL Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips Avent. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips Avent le ofrece, registre su producto en www.philips.com/ welcome. Esta combinación de vaporera y batidora está diseñada especialmente para preparar pequeñas cantidades de comida infantil, ayudando a los padres a preparar comida para los bebés combinando...
 • Page 31 - No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia. - No desmonte la unidad motora con objetivos de mantenimiento o limpieza. Llévela a un centro de servicio autorizado por Philips para repararla. Precaución - No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Philips.
 • Page 32 Philips no aceptará responsabilidades por ningún daño. - Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el vaso, ya que el aparato podría expulsar líquido y vapor y provocar quemaduras.
 • Page 33 0 y deje que el aparato se enfríe durante unos minutos. Después, ya puede volver a utilizar el aparato. Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.. Antes de utilizarlo por primera vez Quite el material de embalaje del aparato.
 • Page 34 ESPAÑOL No exceda el nivel máximo indicado en la jarra (450 ml) cuando bata líquidos. Este aparato está diseñado para cocer al vapor ingredientes sólidos y frescos y, a continuación, batirlos para obtener la comida para bebés. Consulte el libro de recetas para ver algunos ejemplos. Normalmente, primero cocería al vapor los ingredientes y, a continuación, los batiría.
 • Page 35 ESPAÑOL Nota: Nunca coloque agua ni ningún otro líquido en la jarra para cocer al vapor, para evitar daños en el aparato. Coloque la válvula en la tapa (fig. 7). Nota: Asegúrese de que la válvula está fijada correctamente. Coloque el tamiz en la tapa de la jarra (oirá un “clic”) (fig. 8). Coloque la tapa en la jarra y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.
 • Page 36 ESPAÑOL Después de que haya introducido líquidos en la jarra, nunca coloque la misma en la posición de cocción al vapor. Coloque la jarra en posición vertical en la unidad motora, es decir, con la apertura de la tapa hacia arriba. Asegúrese de que el asa esté a la derecha y colocada entre los dos salientes del área de bloqueo (fig.
 • Page 37 ESPAÑOL Ponga los ingredientes en la jarra. (fig. 6) Nota: No exceda del borde superior de la unidad de cuchillas verde. Coloque la válvula en la tapa (fig. 7). Nota: Asegúrese de que la válvula está fijada correctamente. Coloque el tamiz en la tapa de la jarra (oirá un “clic”) (fig. 8). Coloque la tapa en la jarra y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.
 • Page 38 ESPAÑOL Tipo de alimento Ingrediente Tiempo de cocción aproximado* Zanahoria 15 min. Coliflor 15 min. Apio 15 min. Calabacín 15 min. Hinojo 15 min. Guisantes franceses 20 minutos Puerro 15 min. Cebolla 15 min. Guisantes 20 minutos Pimiento 15 min. Patata 20 minutos Calabaza...
 • Page 39 ESPAÑOL Extraiga la unidad de cuchillas de la jarra (fig. 22). Lave bien la unidad de cuchillas bajo el grifo inmediatamente después de su uso. Asegúrese de aclarar también la parte interior del tubo de la unidad motora (fig. 23). Manipule las cuchillas con mucho cuidado.
 • Page 40 No coloque la tapa en la jarra y deje la tapa de abertura de llenado abierta para evitar la aparición de bacterias. Garantía y asistencia Si necesita ayuda o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial independiente. Especificaciones técnicas Voltaje/vatios: consulte la placa de características de la parte inferior del aparato.
 • Page 41 ESPAÑOL Problema Posible causa Solución La jarra no se ha Coloque la jarra de la batidora sobre la unidad colocado correctamen- motora. te en la unidad motora. Si desea iniciar otro Apague el aparato y deje que se enfríe durante unos proceso de cocción al minutos antes de iniciar el segundo proceso de vapor justo después...
 • Page 42 ESPAÑOL Problema Posible causa Solución El piloto de Ha dejado la jarra Apague el aparato 10 minutos después de finalizar el vapor se vuelve a sobre la base durante proceso de cocción al vapor y después bata los iluminar cuando más de 10 minutos sin alimentos o sáquelos de la jarra.
 • Page 43 ESPAÑOL Problema Posible causa Solución El aparato El tamiz no está Asegúrese de que el tamiz está colocado en la tapa produce mucho colocado en la tapa de la jarra. ruido mientras de la jarra. está batiendo. El agua del Se han introducido Limpie el depósito de agua según las instrucciones depósito de agua...
 • Page 44: Suomi

  SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips Avent -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips Aventin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Höyrykeittimen ja tehosekoittimen yhdistelmä sopii erityisesti pienten vauvanruokamäärien valmistukseen. Vanhempien on helppo valmistaa vauvanruokaa, kun höyrytys- ja soseutustoiminnot ovat samassa laitteessa.
 • Page 45 - Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammatillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista. - Ole varovainen, kun kaadat kuumaa nestettä sekoituskannuun, sillä...
 • Page 46 SUOMI muutama sekunti ennen kuin jatkat. Jos laite kuumenee, anna sen jäähtyä muutaman minuutin ajan ennen kuin jatkat. - Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle. Varmista, että sen ympärillä on tarpeeksi tilaa, jotta esim. kaapit tai muut esineet eivät vahingoitu laitteen tuottaessa kuumaa höyryä käytön aikana. - Älä...
 • Page 47 Jos ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen käytön aikana, aseta valitsinnuppi kohtaan 0 ja anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen voit käyttää laitetta uudelleen. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Käyttöönotto Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.
 • Page 48 SUOMI Kaada vesi täyttöaukkoon ja sulje kansi (Kuva 4). Huomautus: Älä koskaan laita vesisäiliöön mitään muuta kuin vettä. Höyryttäminen Kun tietyt vihannekset ja hedelmät höyrytetään varovasti, ne sopivat täydellisesti vauvoille, jotka opettelevat syömään kiinteää ruokaa. Höyryttäminen on terveellisin tapa valmistaa ruokaa, koska ruoan vitamiinit ja muut ravintoaineet säilyvät ruoassa.
 • Page 49 SUOMI Normaaliolosuhteissa vesisäiliöön ei jää vettä höyrytyksen jälkeen. Joissakin tilanteissa (esim. jos vesisäiliöön on kertynyt kalkkia, höyrytystoiminto on keskeytetty tai laitetta on käytetty tarkoitukseen sopimattomalla tavalla), vettä voi kuitenkin jäädä vesisäiliöön. Tyhjennä tällöin vesisäiliö käytön jälkeen kokonaan bakteerikasvun estämiseksi. Katso ohjeita kalkin poistamiseen vesisäiliöstä...
 • Page 50 SUOMI Älä koskaan aseta kannua höyrytysasentoon pantuasi kannuun nesteitä. Huomautus: Kun käytät nesteitä soseutettaessa varmista, että täytät kannun enintään enimmäistasomerkkiin asti. Huomautus: Älä koskaan höyrytä vauvanruokaa soseutettuasi sen. Aseta terä kannussa olevaan teräyksikkötelineeseen (Kuva 5). Paloittele kiinteät ainekset (enintään 2-3 cm kokoisiksi), ennen kuin laitat ne kannuun. Vinkki: Älä...
 • Page 51 SUOMI Ainekset ja höyrytysajat Ruokalaji Ainesosa Arvioitu höyrytysaika* Hedelmät Omena 5 min Appelsiini 10 min Persikka 10 min Päärynä 5 min Ananas 15 min Luumu 10 min Kasvikset Parsa 10 min Parsakaali 20 min Porkkana 15 min Kukkakaali 15 min Varsiselleri 15 min Kesäkurpitsa...
 • Page 52 SUOMI Puhdistus ja huolto Puhdista laite aina käytön jälkeen. Älä upota runkoa veteen. Älä koskaan käytä laitteessa valkaisuaineita tai kemiallisia sterilointiliuoksia/-tabletteja. Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä, asetonia tai alkoholia). Irrota pistoke pistorasiasta ja irrota kannu rungosta (Kuva 19). Irrota kansi kannusta ja käännä...
 • Page 53 Laita laitteen säilytyksen ajaksi terä kannuun. Älä aseta kantta kannun päälle ja jätä täyttöaukon kansi auki bakteerikasvun välttämiseksi. Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen. Tekniset tiedot Jännite/teho: katso laitteen pohjassa olevaa arvokilpeä.
 • Page 54 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Haluat käynnistää Katkaise laitteesta virta ja anna sen jäähtyä toisen höyrytyskerran muutaman minuutin ajan ennen kuin käynnistät heti ensimmäisen toisen höyrytyksen. jälkeen. Ainekset eivät Kannussa olevien Pilko ruoka pienemmiksi paloiksi (2-3 cm), vähennä kuumennu täysin. ainesten palat ovat liian kannussa olevan ruoan määrää...
 • Page 55 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laite pitää kovaa Kannussa on liikaa Katkaise laitteesta virta ja vähennä aineiden ääntä, siitä lähtee ruokaa. määrää. epämiellyttävää hajua tai käryä, se tuntuu käteen kuumalta jne. Käytät laitetta liian Älä soseuta laitteella yli 30 sekuntia kerrallaan. pitkän aikaa kerrallaan.
 • Page 56 ITALIANO Introduzione Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips Avent! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips Avent, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Questo sistema combinato di cottura a vapore e frullatore è particolarmente indicato per la preparazione di piccole quantità di pappe. L’apparecchio consente a mamme e papà di preparare pappe fresche per i loro bimbi grazie a due semplici funzioni, cottura a vapore e frullatore, combinate in un unico prodotto.
 • Page 57 “Risoluzione dei guasti” per risolvere o evitare questo problema. - Non lasciate mai in funzione l’apparecchio senza sorveglianza. - Non smontate il gruppo motore per interventi di manutenzione o pulizia. Consegnatelo a un centro di assistenza Philips autorizzato per la riparazione. Attenzione - Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips.
 • Page 58 ITALIANO non conforme alle istruzioni per l’uso, la garanzia viene annullata e Philips declina qualsiasi responsabilità per qualsivoglia danni causati. - Prestate attenzione quando versate liquidi caldi nel bicchiere, poiché i liquidi caldi o il vapore potrebbero essere espulsi e causare ustioni.
 • Page 59 Una volta fatto questo, l’apparecchio può essere utilizzato di nuovo. Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Primo utilizzo Rimuovere tutto il materiale da imballaggio dall’apparecchio.
 • Page 60 ITALIANO Svuotate il serbatoio dell’acqua prima di ricaricarlo per iniziare un nuovo processo di cottura a vapore. Verificate sempre che il margine superiore del gruppo lame verde non sia ricoperto di cibo quando avviate il processo di cottura a vapore. Non superate il livello massimo indicato sul recipiente (450 ml) quando mescolate dei liquidi.
 • Page 61 ITALIANO Inserite il gruppo lame sul supporto relativo all’interno del recipiente (fig. 5). Tagliate gli ingredienti solidi in piccoli pezzi (cubetti di massimo 2-3 cm) prima di inserirli nel recipiente. Nota: Non frullate contemporaneamente grandi quantità di ingredienti solidi. Procedete in modo graduale, aggiungendo pochi pezzi alla volta.
 • Page 62 ITALIANO Frullatura dopo la cottura a vapore Afferrate l’impugnatura del recipiente e rimuovetelo dal gruppo motore. Ruotate e scuotete il recipiente in modo da far scendere il cibo nel gruppo lame (fig. 14). Toccate soltanto l’impugnatura del recipiente. Il coperchio, la base e la superficie esterna del recipiente sono caldi (fig.
 • Page 63 ITALIANO Dopo aver introdotto dei liquidi nel recipiente, non mettete mai quest’ultimo nella posizione della cottura a vapore. Nota: Quando si frullano sostanze liquide, assicuratevi di non riempire il recipiente oltre il limite massimo indicato sul recipiente. Nota: Non cuocete mai la pappa dopo averla frullata. Inserite il gruppo lame sul supporto relativo all’interno del recipiente (fig.
 • Page 64 ITALIANO Ingredienti e tempi di cottura a vapore Tipo di cibo Ingredienti Tempo di cottura a vapore approssimativo* Frutta Mele 5 min Arance 10 min Pesche 10 min Pere 5 min Ananas 15 min Susine 10 min Verdure Asparagi 10 min Broccoli 20 min Carote...
 • Page 65 ITALIANO Pulizia e manutenzione Pulite l’apparecchio ogni volta che lo usate. Non immergete mai il gruppo motore nell’acqua. Non utilizzate mai soluzioni/pastiglie sterilizzanti o altre sostanze chimiche all’interno dell’apparecchio. Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina, acetone o alcool per pulire l’apparecchio.
 • Page 66 Non posizionate il coperchio sul recipiente e lasciate aperto il foro di riempimento per evitare la formazione di batteri. Garanzia e assistenza Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale. Specifiche tecniche Voltaggio/potenza in watt: vedere la targhetta nella parte inferiore dell’apparecchio.
 • Page 67 Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l’apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.
 • Page 68: Italiano

  ITALIANO Problema Possibile causa Soluzione La presa di sfogo del Pulite l’apertura con un oggetto appuntito vapore sul gruppo senza danneggiare il sigillo e, in futuro, seguite motore è bloccata da attentamente le istruzioni per la rimozione del cibo o dal calcare. calcare.
 • Page 69 ITALIANO Problema Possibile causa Soluzione Il recipiente contiene una Spegnete l’apparecchio e preparate una quantità eccessiva di cibo. quantità minore di ingredienti. Sul foro di Si è formato calcare su Si tratta di un fenomeno del tutto normale. riempimento e/o sul questi componenti.
 • Page 70 ITALIANO Problema Possibile causa Soluzione Ci sono delle Durante l’utilizzo sono Pulite il serbatoio dell’acqua seguendo le macchie scure sulla entrate delle particelle di istruzioni nel capitolo “Pulizia e manutenzione”, pappa o l’acqua nel cibo nel serbatoio sezione “Pulizia del serbatoio dell’acqua”. recipiente ha un dell’acqua e si sono Usate l’apparecchio seguendo attentamente le...
 • Page 71: Indonesia

  INDONESIA Pendahuluan Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips Avent! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips Avent, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome. Gabungan pengukus dan blender ini sangat cocok untuk menyiapkan makanan bayi dalam jumlah kecil. Gabungan pengukus dan blender ini membantu orang tua menyiapkan makanan segar untuk bayi mereka dengan fungsi pengukus dan blender sederhana yang digabungkan dalam satu alat.
 • Page 72 - Jangan sekali-kali membiarkan alat bekerja tanpa diawasi. - Jangan membongkar unit motor untuk keperluan pemeliharaan atau pembersihan. Bawa alat ke pusat layanan Philips resmi untuk diperbaiki. Perhatian - Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips.
 • Page 73 Philips tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang disebabkannya. - Berhati-hatilah saat menuangkan cairan panas ke gelas blender, karena cairan panas dan uap bisa tersembur dan menyebabkan kulit melepuh.
 • Page 74 0 dan biarkan alat mendingin selama beberapa menit. Setelah itu, Anda dapat kembali menggunakan alat ini. Medan elektromagnet (EMF) Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
 • Page 75 INDONESIA Sebelum menggunakan alat pertama kali Lepaskan semua bahan kemasan dari alat. Bersihkan semua komponen selain unit motor (lihat bab ‘Membersihkan dan pemeliharaan’). Menggunakan alat Selalu periksa suhu makanan bayi dengan bagian belakang tangan Anda sebelum menyuapi bayi Anda. Selalu pastikan tutup tabung telah dingin setelah mengukus sebelum dibuka untuk menambahkan bahan lainnya yang akan diblender, bila perlu.
 • Page 76 INDONESIA Mengukus Jika sayuran dan buah-buahan tertentu dikukus dengan perlahan, hasilnya sangat cocok untuk bayi yang sedang belajar makan makanan keras. Pengukusan adalah cara mengolah makanan paling sehat, karena kandungan vitamin dan zat gizi yang sehat tetap terjaga di dalamnya. Catatan: Anda dapat menemukan aneka resep dan waktu memasak yang diperlukan untuk resep-resep ini di dalam buklet resep terpisah.
 • Page 77 INDONESIA Dalam kondisi normal, tidak akan ada air yang tersisa di dalam tangki air setelah pengukusan. Akan tetapi, dalam situasi tertentu (misalnya bila ada penumpukan kerak di dalam tangki air, gangguan selama proses pengukusan, atau penggunaan yang tidak semestinya), sedikit air akan tersisa di dalam tangki air.
 • Page 78 INDONESIA Memblender tanpa mengukus Alat ini ditujukan untuk: menghaluskan bahan yang telah dikukus dan dimasak untuk makanan bayi memblender cairan dan buah untuk minuman bayi Alat ini tidak ditujukan untuk merajang bahan-bahan keras seperti es batu dan gula batu. Setelah Anda memasukkan cairan ke dalam tabung, jangan pernah menempatkan tabung dalam posisi mengukus.
 • Page 79 INDONESIA Keluarkan makanan yang telah diblender dari tabung. Bila perlu, gunakan spatula yang disertakan. Pastikan suhu makanan bayi aman untuk bayi Anda. Cabut alat dari stopkontak. Bahan-bahan dan waktu pengukusan Jenis makanan Bahan makanan Perkiraan waktu pengukusan* Buah Apel 5 mnt Jeruk 10 mnt Persik...
 • Page 80 INDONESIA Membersihkan dan pemeliharaan Bersihkan alat setiap kali selesai digunakan. Jangan pernah merendam unit motor di dalam air. Jangan pernah gunakan pemutih atau cairan/tablet pensteril kimia dalam alat. Jangan pernah menggunakan sabut gosok, bahan pembersih abrasif, atau cairan agresif seperti bensin, aseton, atau alkohol untuk membersihkan alat.
 • Page 81 Jangan pasang tutup pada tabung dan biarkan tutup lubang pengisian terbuka untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Garansi dan dukungan Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional. Spesifikasi teknis Voltase/watt: lihat pelat tipe di bagian bawah alat.
 • Page 82 Pemecahan masalah Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/ support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.
 • Page 83 INDONESIA Masalah Kemungkinan Solusi penyebab Pengukusan Terlalu banyak kerak Buang kerak pada tangki air. Lihat bab memakan waktu di dalam tangki air. ‘Membersihkan dan pemeliharaan’, bagian terlalu lama atau ‘Membuang kerak pada tangki air’. fungsi pengukus tidak berfungsi sama sekali. Uap keluar dari Tutup lubang Pasang tutup lubang pengisian dengan benar (hingga...
 • Page 84 INDONESIA Masalah Kemungkinan Solusi penyebab Alat mengeluarkan Terlalu banyak bahan Matikan alat dan olah dalam jumlah lebih sedikit. suara keras, makanan dalam berbau tidak tabung. sedap, sangat panas bila disentuh, berasap, dsb. Anda membiarkan alat Jangan biarkan alat memblender lebih dari beroperasi terlalu 30 detik untuk satu kali proses.
 • Page 85 Pastikan juga bahwa katup sudah terpasang rapat pada tutup. Pelumat dan Pengukus Model: SCF870 Listrik: 220-240V~, 50-60 Hz Power: 400W Negara Pembuat: Turki Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99 Jakarta 12510, Indonesia Registration number: I.19.PIC1.00301.0214...
 • Page 86: Norsk

  NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips Avent! Du kan få enda større nytte av støtten fra Philips Avent hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Denne kombinerte dampenheten og hurtigmikseren passer spesielt godt til å tilberede små mengder babymat.
 • Page 87 Philips vil da ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader. - Vær forsiktig når du heller varm væske i begeret, da varm væske og damp kan forårsake brannskader.
 • Page 88 - Hvis apparatet har falt ned eller er skadet på noen måte, må det ikke brukes. Ta det med til et autorisert Philips-servicesenter for reparasjon. - Ikke hell vann, annen væske eller mikset mat i kannen for damping for å...
 • Page 89 Hvis overopphetingsbeskyttelse slår av apparatet under bruk, setter du kontrollbryteren til 0, og lar apparatet avkjøles i noen minutter. Etter dette kan du bruke apparatet igjen. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt. Før bruk første gang Fjern all emballasjen fra apparatet.
 • Page 90 NORSK Fylle vannbeholderen Fyll målebegeret med vann opp til ønsket nivå (fig. 3). Målebegeret viser milliliter og tilsvarende damptid i minutter. Se det separate oppskriftsheftet for anbefalte mengder i oppskriftene. Merk: Ikke overskrid maksimumsnivået angitt på målebegeret (200 ml) for å kontrollere at du ikke fyller for mye vann i vannbeholderen.
 • Page 91 NORSK Sett kontrollbryteren til av. Vent i to minutter til det ikke kommer mer damp ut av dampåpningen for å unngå å bli skåldet av varm damp. (fig. 13) Merk: Hvis du vil dampe mer ingredienser, må du la apparatet avkjøles i ti minutter før du begynner å...
 • Page 92 NORSK unngå bakterievekst. Se avsnittet Rengjøring og vedlikehold for å få informasjon om hvordan du avkalker vannbeholderen. Mikse uten damping Apparatet er beregnet for: å lage puré av dampede og kokte ingredienser for babymat å mikse væsker og frukt for babydrikke Apparatet er ikke beregnet for hakking av harde ingredienser som isbiter og sukkerbiter.
 • Page 93 NORSK Kontroller at babymaten har en trygg temperatur for babyen. Koble fra apparatet. Ingredienser og damptider Mattype Ingrediens Cirka damptid* Frukt Eple 5 min Appelsiner 10 min Fersken 10 min Pære 5 min Ananas 15 min Plomme 10 min Grønnsaker Asparges 10 min Brokkoli...
 • Page 94 NORSK Rengjøring og vedlikehold Rengjør alltid apparatet etter bruk. Motorenheten må aldri senkes ned i vann. Bruk aldri blekemiddel eller kjemiske steriliseringsløsninger/-tabletter i apparatet. Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin, aceton eller alkohol til å rengjøre apparatet. Koble fra apparatet, og ta kannen av motorenheten (fig. 19). Fjern lokket fra kannen, og snu det opp ned (fig.
 • Page 95 Ikke plasser lokket på kannen, og la lokket på påfyllingsåpningen stå åpent for å forhindre bakterievekst. Garanti og støtte Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet. Tekniske spesifikasjoner Spenning/wattforbruk: se typeskiltet under apparatet.
 • Page 96 NORSK Problem Mulig årsak Løsning Apparatet virker Apparatet har en Sett sammen alle delene riktig. Se avsnittet ikke. innebygd sikkerhetslås. Bruke apparatet. Hvis delene ikke er riktig montert på motorenheten, fungerer ikke apparatet. Damplampen Apparatet er ikke Sett støpselet inn i stikkontakten. tennes ikke.
 • Page 97 NORSK Problem Mulig årsak Løsning Damplampen Du har utilsiktet latt Slå av apparatet innen ti minutter etter at lyser igjen når kannen stå på sokkelen dampprosessen er ferdig, og bland maten eller fjern dampprosessen er i mer enn ti minutter den fra kannen.
 • Page 98 NORSK Problem Mulig årsak Løsning Vannet har en Matpartikler har Rengjør vannbeholderen i henhold til uvanlig farge når kommet inn i instruksjonene under Rengjøre vannbeholderen i du heller det ut av vannbeholderen under avsnittet Rengjøring og vedlikehold. Bare bruk vannbeholderen bruk.
 • Page 99: Português

  PORTUGUÊS Introdução Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips Avent! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips Avent, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. A combinação de cozer a vapor e liquidificar é particularmente adequada para preparar pequenas quantidades de comida para bebé.
 • Page 100 - Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica. Se for utilizado incorrectamente ou para fins profissionais ou semi-profissionais, ou se for utilizado de uma forma que não esteja nas instruções de utilização no manual do utilizador, a garantia é considerada inválida e a Philips recusa qualquer responsabilidade pelos danos causados.
 • Page 101 - Não utilize o aparelho caso este tenha caído ou esteja de alguma forma danificado. Leve-o a um centro de assistência Philips autorizado para reparação. - Nunca coloque água, outros líquidos ou alimentos liquidificados no jarro de vaporização para evitar danos no aparelho.
 • Page 102 0 e deixe o aparelho arrefecer durante alguns minutos. Depois, pode voltar a utilizar o aparelho. Campos electromagnéticos (CEM) Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a electromagnéticos.es da primeira utilização campos Retire todos os materiais da embalagem do aparelho.
 • Page 103 PORTUGUÊS Este aparelho NÃO se destina a: Descongelar comida Cozinhar alimentos congelados a vapor Cozinhar a vapor comida já passada Cozinhar a vapor os mesmos ingredientes durante mais de 20 minutos Cozinhar arroz e massas Passar ingredientes e depois cozinhá-los a vapor Aquecer líquidos, por exemplo sopa ou água Manter a comida quente durante várias horas Voltar a aquecer comida...
 • Page 104 PORTUGUÊS Coloque a tampa no jarro e gire-a para a direita para a fixar. As saliências pequenas na tampa têm de encaixar nas ranhuras do jarro. Assegure-se de que a saliência grande da tampa está colocada exactamente sobre a pega do jarro (fig. 9). Coloque o jarro ao contrário no motor, ou seja, com a tampa voltada para baixo.
 • Page 105 PORTUGUÊS Nota: Se os ingredientes ficarem colados à parede do jarro, desligue o aparelho e solte-os com a espátula ou adicione algum líquido. Nota: Assegure-se de que os alimentos para bebé passados têm a consistência correcta (por exemplo, sem grumos) antes de servi-la. Nota: Caso a comida de bebé...
 • Page 106 PORTUGUÊS Coloque o jarro voltado para cima no motor, ou seja, com a tampa para cima. Certifique-se de que a pega está no lado direito e posicionada entre as duas saliências da área de bloqueio (fig. 16). Rode o botão de controlo para a posição para passar. Mantenha o botão nesta posição durante o tempo o que necessitar, mas não mais de 30 segundos (fig.
 • Page 107 PORTUGUÊS Tipo de alimento Ingrediente Tempo de cozedura aproximado* Cebola 15 min. Ervilhas 20 min. Pimenta 15 min. Batata 20 min. Abóbora 15 min. Espinafres 15 min. Nabo 15 min. Batata doce 15 min. Tomate 15 min. Carne Frango, carne de vaca, de 20 min.
 • Page 108 PORTUGUÊS Se necessário, limpe o motor com um pano húmido. Verifique se há alguma partícula de comida no depósito da água. Pode fazê-lo examinando a abertura de enchimento para ver se há alguma partícula de comida ou verificando se a água tem uma cor estranha e se o depósito da água tem um cheiro desagradável ou a queimado.
 • Page 109 Não coloque a tampa no jarro e deixe a tampa da abertura de enchimento aberta para evitar o desenvolvimento de bactérias. Garantia e assistência Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial em separado. Especificações técnicas Voltagem/potência: verifique a placa na base do aparelho.
 • Page 110 PORTUGUÊS Problema Possível causa Solução O aparelho não Não colocou água no Desligue o aparelho e coloque a quantidade de água gera vapor. aparelho. adequada. Não colocou o jarro Coloque o jarro no aparelho na posição correcta no motor na posição (consulte a secção “Cozinhar a vapor”...
 • Page 111 PORTUGUÊS Problema Possível causa Solução O aparelho Colocou demasiados Prepare quantidades menores e não permita que o continua a alimentos no jarro ou aparelho passe durante mais de 30 segundos de libertar este passou os alimentos cada vez. cheiro após durante demasiado algumas tempo.
 • Page 112 PORTUGUÊS Problema Possível causa Solução Sai um cheiro de Entraram partículas de Limpe o depósito da água de acordo com as comida grelhada comida no depósito instruções da secção “Limpar o depósito da água” ou queimada do da água durante a no capítulo “Limpeza e manutenção”.
 • Page 113 SVENSKA Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Den här kombinerade ångkokaren och mixern passar perfekt när du ska tillreda små portioner barnmat.
 • Page 114 Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma. - Var försiktig när du häller varm vätska i bägaren, eftersom varm vätska och ånga kan orsaka brännskador.
 • Page 115 ånga under användningen. - Använd inte apparaten om den har tappats eller är skadad. Ta med dig apparaten till något av Philips auktoriserade serviceombud för reparation. - Kako biste izbjegli oštećenje aparata, u vrč za kuhanje na pari nikada nemojte stavljati vodu, druge tekućine ili pasiranu hranu.
 • Page 116 0 och låter apparaten svalna i några minuter. Sedan kan du använda apparaten igen. Elektromagnetiska fält (EMF) Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält. Före första användningen Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten.
 • Page 117 SVENSKA Fylla vattenbehållaren Fyll mätbägaren med den mängd vatten som behövs (Bild 3). Mätbägaren visar milliliter och motsvarande ångkokningstid i minuter. Rekommenderade mängder för recepten hittar du i det separata recepthäftet. Obs! Överskrid inte maxnivån som anges på mätbägaren (200 ml) så att du inte överfyller vattentanken. Obs! Vi rekommenderar inte att du använder mineralvatten eftersom mineralerna i vattnet gör att kalkavlagringar bildas i vattentanken.
 • Page 118 SVENSKA Tillagningstiden beror på hur mycket vatten du har hällt i vattentanken. Se tabellen i kapitlet Ingredienser och tillagningstider och recepthäftet. När ångkokningen är klar ger apparaten ifrån sig ett brummande ljud och ånglampan släcks. Ställ in kontrollvredet på av-läget. Vänta i 2 minuter tills det inte kommer mer ånga ur ångöppningen, så...
 • Page 119 SVENSKA Under normala förhållanden är det inget vatten kvar i vattentanken efter ångkokningen. Men i vissa fall (t.ex. om det finns kalkavlagringar i vattentanken, vid avbrott i ångkokningsprocessen eller oavsiktlig användning), kan det finnas lite vatten kvar i vattentanken. Töm i så fall vattentanken helt för att undvika bakterietillväxt. Se kapitlet “Rengöring och underhåll”...
 • Page 120 SVENSKA Ta ut den mixade maten ur behållaren. Använd slickepotten om det behövs. Se till att barnmaten inte är för varm för barnet. Dra ur nätsladden. Ingredienser och tillagningstider Typ av mat Ingrediens Ungefärlig ångkokningstid* Frukt Äpple 5 min Apelsin 10 min Persika 10 min...
 • Page 121 SVENSKA Rengöring och underhåll Rengör apparaten efter varje användning. Doppa aldrig motorenheten i vatten. Använd aldrig blekmedel eller steriliseringslösningar/-tabletter i apparaten. Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin, aceton eller alkohol till att rengöra enheten. Dra ur nätsladden och ta bort behållaren från motorenheten (Bild 19). Ta bort locket från behållaren och vrid locket upp och ner (Bild 20).
 • Page 122 I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/ support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.
 • Page 123 SVENSKA Problem Möjlig orsak Lösning Apparaten fungerar inte. Apparaten är utrustad Montera alla delar ordentligt. Se kapitlet med en säkerhetsspärr. Använda apparaten. Om delarna inte har monterats på rätt sätt på motorenheten fungerar inte apparaten. Ånglampan tänds inte. Apparaten är inte Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
 • Page 124: Svenska

  SVENSKA Problem Möjlig orsak Lösning Ånglampan tänds igen Du har av misstag Stäng av apparaten inom 10 minuter efter efter att ångkokningen är lämnat behållaren på att ångkokningen är klar. Mixa sedan maten klar. Efter ett tag ger basenheten i mer än eller ta bort den från behållaren.
 • Page 125 SVENSKA Problem Möjlig orsak Lösning Vattnet i vattentanken har Matpartiklar har Rengör vattentanken enligt instruktionerna i en ovanlig färg när du kommit in kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet häller ut det ur vattentanken under Rengöra vattentanken. Använd apparaten vattentanken eller när det användningen.

Table of Contents