Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

SLOVENŠČINA
106
- Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna preprečite nastanek
poškodb na aparatu.
- Raven hrupa: Lc = 89 dB(A).
Varnostni sistem
Aparat ima vgrajeno varnostno ključavnico. Aparat deluje samo, če ste vse dele pravilno namestili
na motorno enoto. Če so vsi deli pravilno sestavljeni, se vgrajena varnostna ključavnica odklene.
Aparat ima zaščito pred pregrevanjem. Aparat se lahko pregreje, če je čas med dvema postopkoma
kuhanja v pari prekratek, če funkcijo mešanja uporabljate predolgo ali če je posodi preveč sestavin.
Če zaščita pred pregrevanjem med uporabo izklopi aparat, regulator premaknite na položaj 0 in
počakajte nekaj minut, da se aparat ohladi. Po tem lahko ponovno uporabite aparat.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
Pred prvo uporabo
1
Z aparata odstranite vso embalažo.
2
Očistite vse dele razen motorne enote (oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
Uporaba aparata
Pred hranjenjem preverite temperaturo otroške hrane s hrbtno stranjo dlani.
Preverite, da se je pokrov po kuhanju v pari ohladil, preden ga odstranite in dodate nove
sestavine za mešanje. Ne prekoračite najvišjega nivoja, ki je označen na posodi.
Izpraznite zbiralnik za vodo, preden ga ponovno napolnite in začnete s novim ciklom kuhanja
v pari.
Pred začetkom kuhanja v pari se vedno prepričajte, da zgornji rob zelene rezilna enota ni prekrit
s hrano.
Pri mešanju tekočin ne presezite najvišjega nivoja, ki je označen na posodi /450 ml).
Ta aparat se uporablja za kuhanje svežih trdnih sestavin in za njihovo mešanje v otroško hrano.
Primere si oglejte v knjižici z recepti. Sestavine običajno najprej skuhate v pari in šele nato zmešate.
Aparat pa lahko uporabite tudi samo za kuhanje v pari ali mešanje. Če uporabite aparat samo za
mešanje, preskočite razdelka "Polnjenje zbiralnika za vodo" in "Kuhanje v pari" ter sledite samo
navodilom v razdelku "Mešanje". Zmešane hrane ne kuhajte v pari. Istih sestavin nikoli ne kuhajte
v pari dlje kot 20 minut in jih ne kuhajte več kot enkrat.
Aparat ni namenjen za:
-
odmrzovanje hrane,
-
kuhanje zamrznjene hrane v pari,
-
kuhanje premešane hrane,
-
kuhanje istih sestavin v pari dlje kot 20 minut,
-
kuhanje riža in testenin,
-
najprej mešanje in nato kuhanje sestavin v pari,
-
pogrevanje tekočin, kot sta juha in voda,
-
večurno ohranjanje toplote hrane,
-
pogrevanje hrane.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: