Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

Przed pierwszym użyciem
1
Usuń z urządzenia wszystkie elementy opakowania.
2
Umyj wszystkie odłączane części oprócz części silnikowej (patrz rozdział „Czyszczenie i
konserwacja").
Zasady używania urządzenia
Przed przystąpieniem do karmienia dziecka zawsze sprawdź temperaturę jedzenia wierzchnią
częścią dłoni.
Jeśli trzeba dodać składniki do miksowania, należy zawsze odczekać, aż pokrywka urządzenia
ostygnie i dopiero wtedy ją otworzyć. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu oznaczonego
na dzbanku.
Opróżnij zbiornik wody przed jego ponownym napełnieniem w celu ponownego
przeprowadzenia procesu gotowania na parze.
Przed przystąpieniem do gotowania upewnij się, że na górnej krawędzi zielonej części tnącej nie
znajdują się resztki jedzenia.
Podczas miksowania płynów nie przekraczaj maksymalnego poziomu oznaczonego na dzbanku
(450 ml).
To urządzenie jest przeznaczone do gotowania na parze świeżych stałych składników i miksowania
ich w celu uzyskania jedzenia dla dzieci. Przykłady znajdują się w broszurze z przepisami. Zazwyczaj
najpierw gotuje się jedzenie, a dopiero potem się je miksuje. Można jednak także korzystać tylko
z jednej z dwóch funkcji urządzenia. Jeśli używasz tylko funkcji miksowania, pomiń części „Napełnianie
zbiornika wody" i „Gotowanie" i przejdź od razu do części „Miksowanie". Po zmiksowaniu
składników nie należy ich gotować. Nigdy nie należy gotować tych samych składników dłużej niż
przez 20 minut ani więcej niż jeden raz.
Urządzenie NIE jest przeznaczone do:
-
Rozmrażania jedzenia
-
Gotowania mrożonych składników
-
Gotowania już zmiksowanego pokarmu
-
Gotowania tych samych składników dłużej niż przez 20 minut
-
Gotowanie ryżu i makaronu
-
Miksowania składników, a następnie ich gotowania
-
Podgrzewania płynów, np. zup albo wody
-
Utrzymywania ciepła potraw przez kilka godzin
-
Ponownego podgrzewania pokarmu
Napełnianie zbiornika wody
1
Napełnij miarkę do odpowiedniego poziomu (rys. 3).
Na miarce pokazane są wartości w mililitrach oraz odpowiadający im czas gotowania w minutach.
Więcej informacji na temat zalecanych ilości znaleźć można w osobnej broszurze z przepisami.
Uwaga: Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wskazanego na miarce (200 ml), aby nie napełnić
zbiornika zbyt dużą ilością wody.
Uwaga: Nie zalecamy stosowania wody mineralnej, ponieważ minerały zawarte w tym rodzaju wody
powodują gromadzenie się kamienia wewnątrz zbiornika wody.
2
Wlej wodę przez otwór wlewowy i zamknij pokrywkę (rys. 4).
Uwaga: W zbiorniku wody nie należy umieszczać niczego poza wodą.
POLSKI
77

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: