Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

Težava
Aparat ne deluje.
Indikator za izpust
pare ne zasveti.
Sestavine niso
popolnoma
segrete.
Aparat ne
omogoča kuhanja v
pari.
Kuhanje v pari traja
predolgo ali pa
funkcija za kuhanje
v pari sploh ne
deluje.
Iz odprtine za
polnjenje uhaja
para.
Možni vzrok
Aparat je opremljen
z varnostno
ključavnico. Če deli
niso pravilno
nameščeni na
motorno enoto,
aparat ne deluje.
Aparat ni priključen
na električno
omrežje.
Posoda ni pravilno
nameščena na
motorno enoto.
Z novim postopkom
kuhanja v pari želite
začeti takoj po tem,
ko se je zaključil
prejšnji.
Kosi v posodi so
preveliki, v posodi je
preveč hrane ali pa
hrane niste dovolj
dolgo kuhali v pari.
V aparat niste nalili
vode.
Posode na motorno
enoto niste namestili
v pravilen položaj.
V zbiralniku za vodo
je preveč vodnega
kamna.
Pokrov odprtine za
polnjenje ni pravilno
zaprt.
Izhod za paro na
motorni enoti je
zamašen s hrano ali
vodnim kamnom.
Rešitev
Pravilno namestite vse dele. Oglejte si poglavje
"Uporaba aparata".
Vtič vključite v stensko vtičnico.
Posodo pravilno namestite na motorno enoto.
Izklopite aparat in počakajte nekaj minut, da se ohladi,
preden začnete z novim postopkom kuhanja v pari.
Hrano narežite na manjše kose (2–3 cm), zmanjšajte
količino hrane v posodi ali izberite daljši čas kuhanja
v pari (največ 20 minut). Oglejte si knjižico z recepti
in/ali preglednico v poglavju "Sestavine in čas kuhanja
v pari" in se prepričajte, da ste izbrali pravi čas
kuhanja v pari za sestavine, ki jih želite skuhati v pari,
ali recept, ki ga želite pripraviti.
Izklopite aparat in vanj nalijte ustrezno količino vode.
Posodo na aparat postavite v pravilen položaj
(oglejte si razdelek "Kuhanje v pari" v poglavju
"Uporaba aparata").
Odstranite vodni kamen iz zbiralnika za vodo.
Oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje",
razdelek "Odstranjevanje vodnega kamna".
Pravilno zaprite pokrov odprtine za polnjenje ("klik").
Izhod za paro očistite s koničastim predmetom in
pazite, da ne poškodujte tesnila, v prihodnje pa
upoštevajte navodila za odstranjevanje vodnega
kamna. Oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje",
razdelek "Odstranjevanje vodnega kamna".
SLOVENŠČINA
113

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: