Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

SLOVENŠČINA
108
8
Obrnite regulator na položaj za kuhanje v pari.
Indikator za izpust pare zasveti oranžno, kar pomeni, da se hrana v aparatu kuha v pari (Sl. 11).
,
Vroča para ali vroča voda vas lahko opeče po prstih. Vi in otroci se ne dotikajte vročih delov in
pare, ker se lahko oparite (Sl. 12).
Čas kuhanja v pari je odvisen od količine vode v zbiralniku za vodo. Oglejte si preglednico
,
v poglavju "Sestavine in čas kuhanja v pari" in knjižico z recepti.
Ko je kuhanje v pari končano, odda aparat brenčeč zvok, indikator za izpust pare pa neha svetiti.
,
9
Regulator obrnite na položaj za izklop. Počakajte 2 minuti, da para preneha uhajati iz izhoda
za paro, da se ne opečete z njo. (Sl. 13)
Opomba: Če želite v pari skuhati nove sestavine, počakajte 10 minut, da se aparat ohladi, preden
začnete ponovno kuhati v pari.
10
Če želite nadaljevati z mešanjem v pari kuhane hrane, sledite navodilom v razdelku
"Mešanje po kuhanju v pari" spodaj.
11
V normalnih pogojih je zbiralnik za vodo po kuhanju v pari prazen. Vendar pa v nekaterih
primerih (kot so nabiranje vodnega kamna v zbiralniku za vodo, prekinitev kuhanja v pari ali
nedovoljena uporaba) v zbiralniku lahko ostane nekaj vode. V tem primeru zbiralnik za vodo
po uporabi povsem izpraznite, da preprečite razvoj bakterij. Navodila za odstranitev vodnega
kamna iz zbiralnika za vodo si oglejte v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".
Mešanje po kuhanju v pari
1
Primite posodo za ročaj in jo dvignite z motorne enote. Obrnite posodo na glavo in jo
stresite tako, da pade hrana na rezilno enoto (Sl. 14).
Dotikajte se samo ročaja posode. Pokrov, spodnji del in zunanja površina posode so vroči (Sl. 15).
2
Če je treba, odstranite pokrov in dodajte sestavine za mešanje (na primer vodo ali olje).
Po kuhanju v pari počakajte, da se pokrov posode in pokrov zbiralnika za vodo ohladita, preden
ju odprete, da bi v posodo dodali več sestavin ali odstranili preostalo vodo iz zbiralnika za vodo.
Ko so tekočine v posodi, je ne postavljajte na v položaj za kuhanje v pari.
3
Postavite posodo v pokončnem položaju na motorno enoto tako, da je pokrov obrnjen navzgor.
Ročaj mora biti na desni strani in nameščen med dvema robovoma zaklepnega mesta (Sl. 16).
4
Obrnite regulator na položaj za mešanje. Pridržite ga na tem položaju, dokler ni hrana
ustrezno zmešana (Sl. 17).
Aparata ne uporabljajte za mešanje neprekinjeno dlje kot 30 sekund. Če po 30 sekundah mešanja
še niste končali, izklopite aparat in znova nadaljujte čez nekaj sekund. Če aparat postane vroč,
pred nadaljevanjem počakajte nekaj minut, da se ohladi.
Opomba: Če se sestavine primejo na notranjo stran posode, izklopite aparat in jih odstranite z lopatico
ali dodajte nekaj tekočine.
Opomba: Pred serviranjem preverite, ali ima premešana otroška hrana ustrezno gostoto (brez grudic).
Opomba: Če je hrana še vedno pregosta, dodajte nekaj tekočine (npr. vode), da postane mehka in tekoča.
5
Ko ste končali mešanje, preprosto spustite regulator (Sl. 18).
Regulator se samodejno vrne na položaj za izklop.
,
6
Zmešano hrano odstranite iz posode. Če je treba, uporabite priloženo lopatico.
Poskrbite, da je otroška hrana dovolj ohlajena za dojenčka.
7
Izklopite aparat iz električnega omrežja.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: