Download  Print this page
Also See for SCF870
Manual - 108 pages
Manual - 108 pages
User manual - 126 pages

Advertisement

УКРАЇНСЬКА
140
Проблема
Пристрій не
працює.
Індикатор
обробки парою
не засвічується.
Продукти
підігріваються не
повністю.
Пристрій не
обробляє парою.
Обробка парою
триває надто
довго чи функція
обробки парою
не спрацьовує.
З отвору для
води виходить
пара.
Можлива причина
Пристрій обладнано
запобіжником. Він не
працюватиме, якщо
частини пристрою
неправильно
закріплено на блоці
двигуна.
Пристрій не
приєднано до
мережі.
Глек неправильно
встановлено на блоці
двигуна.
Ви хочете почати
наступний цикл
обробки парою
відразу після
завершення
попереднього.
У глеку надто великі
шматки, надто багато
їжі або їжа
оброблялася парою
не достатньо часу.
У пристрої немає
води.
Глек на блоці двигуна
встановлено в
неправильному
положенні.
У резервуарі для
води дуже багато
накипу.
Кришку отвору для
води не закрито
належним чином.
Парковий отвір на
блоці двигуна
заблоковано їжею
або накипом.
Вирішення
Закріпіть усі частини належним чином.
Див. розділ "Застосування пристрою".
Вставте штепсель у розетку на стіні.
Встановіть глек належним чином на блоці
двигуна.
Вимкніть пристрій і перед тим як розпочати
наступний цикл обробки парою, дайте йому
охолонути кілька хвилин.
Поріжте продукти на дрібні шматки (2-3 см),
зменшіть кількість продуктів у глеку або виберіть
довший час обробки парою (макс. 20 хвилин).
Готуйте відповідно до книги рецептів і/або
таблиці в розділі "Продукти та час обробки
парою", що дозволяє також вибрати правильний
час обробки продуктів парою.
Вимкніть пристрій і налийте відповідну кількість
води.
Встановіть глек на пристрої у правильне
положення (див. підрозділ "Обробка парою"
в розділі "Застосування пристрою").
Видаліть накип із резервуара для води. Див.
розділ "Чищення та догляд", підрозділ
"Видалення накипу".
Закрийте отвір для води кришкою належним
чином (до клацання).
Почистьте паровий отвір гострим предметом,
не пошкоджуючи ущільнення, та дотримуйтеся
вказівок щодо видалення накипу. Див. розділ
"Чищення та догляд", підрозділ "Видалення
накипу".

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870

   Related Manuals for Philips SCF870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: