Download  Print this page

Elektrische Aansluiting - AEG A72200GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Klimaatklasse
SN
N
ST
T
Locatie
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals ra-
diatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast.
Als het apparaat onder een wandkast wordt ge-
plaatst, moet de minimale afstand tussen de bo-
venkant van de kast en de wandkast ten minste
100 mm bedragen om optimale prestaties te ga-
randeren. Voor de beste prestatie kunt u het ap-
paraat echter beter niet onder een wandkast zet-
ten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van
het apparaat garanderen een nauwkeurig hori-
zontale uitlijning.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daar-
om na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over-
eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aar-
depunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheids-
maatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
+10°C tot + 32°C
+16°C tot + 32°C
+16°C tot + 38°C
+16°C tot + 43°C
Omgevingstemperatuur
A
17
Montage
B

Advertisement

Table of Contents
loading