Download  Print this page

AEG A72010GNX0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
A72010GNX0
NL VRIEZER
EN FREEZER
FR CONGÉLATEUR
DE GEFRIERGERÄT
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
22
41
61

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG A72010GNX0

  Summary of Contents for AEG A72010GNX0

 • Page 1 NL VRIEZER A72010GNX0 GEBRUIKSAANWIJZING EN FREEZER USER MANUAL FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 7 Bedieningspaneel 10 Het eerste gebruik 10 Dagelijks gebruik 12 Nuttige aanwijzingen en tips 13 Onderhoud en reiniging 14 Problemen oplossen 16 Technische gegevens 17 Montage 20 Het milieu In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.
 • Page 4: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiks- aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissin- gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzienin- gen.
 • Page 5 Veiligheidsinformatie Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren •...
 • Page 6 Veiligheidsinformatie • IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat gecon- sumeerd worden. Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- handelingen verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. •...
 • Page 7: Bescherming Van Het Milieu

  Bedieningspaneel Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale over- heidsinstanties kunt verkrijgen.
 • Page 8 Bedieningspaneel Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is. Het alarm kan na een paar seconden afgaan. Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm. Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie 'Problemen oplossen'.
 • Page 9 Bedieningspaneel Minute Minder-functie DeMinute Minder-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een be- paalde tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen.
 • Page 10: Het Eerste Gebruik

  Het eerste gebruik Druk op een willekeurige toets. De zoemer gaat uit. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn her- steld.
 • Page 11 Dagelijks gebruik des behalve de onderste mand die nodig is voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur uitsteken. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
 • Page 12: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  Nuttige aanwijzingen en tips De glazen legplanken die uitgerust zijn met uit- schuifbare rollers zijn bevestigd d.m.v. slotpennen. Om deze te verwijderen gaat u als volgt te werk: Gebruik een schroevendraaier om de slotpen aan elke zijde van de uitschuifbare roller los te maken.
 • Page 13: Tips Voor Het Bewaren Van Ingevroren Voedsel

  Onderhoud en reiniging • het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe; • vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit • bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;...
 • Page 14: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of bescha- dig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproduc- ten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het opper- vlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
 • Page 15 Problemen oplossen Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Er is een fout opgetreden in de Neem contact op met de klanten- Er wordt een vierkantje temperatuurmeting. service (het koelsysteem blijft boven- of onderin het werken om uw levensmiddelen temperatuurdisplay weer- koud te houden, maar de tempe- gegeven.
 • Page 16: De Deur Sluiten

  Technische gegevens Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat krijgt geen stroom. Sluit een ander elektrisch appa- Er staat geen spanning op het raat aan op het stopcontact. Con- stopcontact. troleer de zekering. Neem contact op met een gekwalificeerd elektri- cien. Het lampje brandt niet.
 • Page 17: Elektrische Aansluiting

  Montage MONTAGE WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsin- formatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Opstelling Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Klimaatklasse Omgevingstemperatuur +10°C tot + 32°C...
 • Page 18: Afstandsstukken Achterkant

  Montage Afstandsstukken achterkant U vindt de twee afstandhouders in het zakje met de handleiding. Volg deze stappen om de afstandhouders te in- stalleren: Draai de schroef los. Plaats de afstandhouder onder de schroef. Draai de afstandshouder in de juiste positie. Draai de schroeven opnieuw aan.
 • Page 19 Montage Om de draairichting van de deur te veran- deren, gaat u als volgt te werk: • Trek de stekker uit het stopcontact. • Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren, zodat de compressor de vloer niet kan raken. • Verwijder de plint. •...
 • Page 20: Het Milieu

  Het milieu • De handgreep verwijderen. Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van de staaf van de handgreep (h1). Schroef de onderste beugel van de hand- greep los van de deur (h2). • Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van de deur (h3).
 • Page 21 Het milieu contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
 • Page 22 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 23: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 24 Safety information 26 Control panel 30 First use 30 Daily use 32 Helpful hints and tips 33 Care and cleaning 34 What to do if… 36 Technical data 36 Installation 40 Environmental concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to...
 • Page 24: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the ap- pliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
 • Page 25: Care And Cleaning

  Safety information – thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. WARNING! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
 • Page 26: Control Panel

  Control panel • Never use a hair drier or other heating appliances to speed up defrosting. Excessive heat may damage the plastic interior, and humidity could enter the electric system making it live. Installation For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs. •...
 • Page 27: Switching Off

  Control panel Temperature warmer button Temperature colder button OK button Mode button ON/OFF button It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible. Display/Indicator 3 4 5 Timer indicator...
 • Page 28: Temperature Regulation

  Control panel Temperature regulation The set temperature of the freezer may be adjusted by pressing the temperature button. Set default temperature: • -18°C for the freezer The temperature indicator shows the set temperature. The set temperature will be reached within 24 hours. After a power failure the set temperature remains stored.
 • Page 29: Child Lock Function

  Control panel Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes. Press the OK button to confirm. The Minute Minder indicator goes off. It is possible to change the time during the countdown and at the end by pressing the Tem- perature colder button and the Temperature warmer button.
 • Page 30: First Use

  First use FIRST USE Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand- new product, then dry thoroughly. Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
 • Page 31 Daily use Removal of freezing baskets and glass shelves from the freezer Some of the freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end point, remove the basket by tilting its front upwards.
 • Page 32: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips HELPFUL HINTS AND TIPS Normal Operating Sounds • You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing. This is correct. • When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor.
 • Page 33: Care And Cleaning

  Care and cleaning • make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retail- • be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time; • not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary; •...
 • Page 34: What To Do If

  What to do if… WHAT TO DO IF… During operation of the appliance some smaller but annoying trouble can often occur, which does not require calling a technician out. In the following chart information is given about them to avoid unnecessary charges on service. The operation of the appliance goes with certain sounds (compressor and circulating sound).
 • Page 35: Closing The Door

  What to do if… Problem Possible cause Solution The temperature in the The Temperature regulator may Set a warmer temperature. appliance is too cold. be set incorrectly. The temperature in the The Temperature regulator may Set a colder temperature. appliance is too warm. be set incorrectly.
 • Page 36: Technical Data

  Technical data TECHNICAL DATA Dimension Height 1540 mm Width 595 mm Depth 658 mm Rising Time 30 h Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
 • Page 37: Electrical Connection

  Installation Location The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm .
 • Page 38: Door Reversibility

  Installation Levelling When placing the appliance ensure that it stands level. This can be achieved by two adjustable feet at the bottom in front. Door reversibility To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.
 • Page 39 Installation • Unscrew the pin (A) and screw it on the opposite side. • Remove the cap (B) and position it on the opposite side. • Fit the handle on the opposite side in the free holes. • Remove the handle. Unscrew the top handle bracket from the handle rod (h1).
 • Page 40: Environmental Concerns

  Environmental concerns ENVIRONMENTAL CONCERNS The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
 • Page 41 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles...
 • Page 42 Sommaire SOMMAIRE 43 Consignes de sécurité 46 Bandeau de commande 49 Première utilisation 49 Utilisation quotidienne 51 Conseils utiles 52 Entretien et nettoyage 53 En cas d'anomalie de fonctionnement 56 Caractéristiques techniques 56 Installation 60 En matière de sauvegarde de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:...
 • Page 43: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cet- te notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
 • Page 44 Consignes de sécurité • Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflam- mable. Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
 • Page 45 Consignes de sécurité • Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment con- gélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil. • Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'ap- pareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
 • Page 46: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande Protection de l'environnement Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contri- buant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflamma- bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles au- près des autorités locales.
 • Page 47: Fonction Frostmatic

  Bandeau de commande Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant. Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint. L'alarme sonore peut se déclencher au bout de quelques secondes. Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme haute température ». Si «...
 • Page 48 Bandeau de commande Fonction Minute Minder La fonction Minute Minder est à utiliser pour le réglage d'une alarme sonore à une heure souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation pen- dant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine ou lorsque l'on refroidit des bouteilles rapidement dans le congélateur.
 • Page 49: Première Utilisation

  Première utilisation Pour réinitialiser l'alarme : Appuyez sur une touche quelconque. L'alarme s'éteint. L'indicateur de température du congélateur affiche pendant quelques secondes la tem- pérature la plus élevée atteinte. Puis il affiche à nouveau la température programmée. Le voyant d'alarme continue à clignoter jusqu'à ce que les conditions normales soient restaurées.
 • Page 50 Utilisation quotidienne tous les tiroirs et le bac à glaçons sauf le panier inférieur qui doit être en place afin de per- mettre une circulation d'air optimale. Sur toutes les clayettes (exceptée la clayette supéri- eure), vous pouvez placer des aliments qui dépassent de 15 mm du bord avant de la clayet- En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à...
 • Page 51: Conseils Utiles

  Conseils utiles Les clayettes en verre disposant de roulettes sont fixées à l'aide de goupilles d'arrêt. Pour les enlever, procédez comme suit : Utilisez un tournevis pour desserrer les gou- pilles d'arrêt de chaque côté de la roulette. Retirez ensuite les deux goupilles d'arrêt (1). Retirez la clayette en verre en la tirant vers vous (2).
 • Page 52: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage • la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique. • le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période. •...
 • Page 53: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour net- toyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs. Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à...
 • Page 54 En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause probable Solution Une erreur s'est produite lors la Contactez le service après-vente Un carré supérieur ou mesure de la température. (le système de réfrigération conti- inférieur apparaît sur l'af- nue de maintenir les aliments au fichage de la température.
 • Page 55: Fermeture De La Porte

  En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause probable Solution Trop de produits à congeler ont Introduisez de plus petites quan- été introduits en même temps tités d'aliments à congeler en mê- dans l'appareil. me temps. L'appareil ne fonctionne L'appareil est éteint. Mettez l'appareil en marche.
 • Page 56: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions Hauteur 1540 mm Largeur 595 mm Profondeur 658 mm Temps de montée en tempéra- 30 h ture Tension 230-240 V Fréquence 50 Hz Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à...
 • Page 57 Installation Emplacement L'appareil ne doit pas être installé près d'une sour- ce de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimal si l'appareil est in- stallé...
 • Page 58 Installation Mise à niveau Lors de la mise en place de l'appareil, assurez- vous qu'il soit positionné de façon plane. Servez- vous des deux pieds réglables se trouvant à l'avant de l'appareil. Réversibilité de la porte Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire aider par une autre per- sonne pour maintenir fermement les portes lors de toute manipulation de l'appareil.
 • Page 59 Installation • Dévissez le pivot (A) et placez-le sur le côté opposé. • Démontez le cache (B) et placez-le sur le côté opposé. • Installez la poignée sur le côté opposé, dans les orifices vides. • Retirez la poignée. Dévissez le support supérieur de la tige de la poignée (h1).
 • Page 60: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
 • Page 61 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Page 62: Benutzerinformation

  Inhalt INHALT 63 Sicherheitshinweise 66 Bedienfeld 69 Erste Inbetriebnahme 69 Täglicher Gebrauch 71 Praktische Tipps und Hinweise 72 Reinigung und Pflege 73 Was tun, wenn … 76 Technische Daten 76 Montage 80 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur Vermeidung von Geräteschäden...
 • Page 63: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Feh- lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicher- heitsvorschriften vertraut sind.
 • Page 64 Sicherheitshinweise Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kompo- nenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs: – Offene Flammen und Zündfunken vermeiden – Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften •...
 • Page 65 Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen. • Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
 • Page 66: Bedienfeld

  Bedienfeld BEDIENFELD Display Taste zum Erhöhen der Temperatur Taste zum Senken der Temperatur Taste OK Taste Mode Taste ON/OFF Der voreingestellte Tastenton lässt sich auf einen lauten Ton einstellen. Halten Sie dazu die Taste Mode und die Taste zur Verringerung der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.
 • Page 67 Bedienfeld Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturrege- lung“. Bleibt die Tür einige Minuten lang geöffnet, schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus. Die Beleuchtung wird durch das Schließen und Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. ein- geschaltet. Ausschalten des Geräts Zum Ausschalten des Gerätes: Halten Sie die Taste ON/OFF einige Sekunden lang gedrückt.
 • Page 68 Bedienfeld Der Timer zeigt den eingestellten Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Senken der Temperatur, um die Timereinstel- lung von 1 bis 90 Minuten zu ändern. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Die Minute Minder Anzeige erscheint.
 • Page 69: Erste Inbetriebnahme

  Erste Inbetriebnahme Alarm „Tür offen“ Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt: • Blinkende Alarmanzeige • Akustisches Signal. Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm deakti- viert.
 • Page 70 Täglicher Gebrauch Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung) zu einem ungewoll- ten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
 • Page 71: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise Die mit Expanderrollen ausgestatteten Glasabla- gen sind durch Haltestifte gesichert. Um diese zu entfernen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Benutzen Sie einen Schraubenzieher, um die Haltestifte an jeder Seite der Expanderrollen zu lockern. Ziehen Sie dann beide Haltestifte heraus (1). Ziehen Sie dann die Glasablagen heraus (2).
 • Page 72: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren wer- den kann. ist auf dem Typschild angegeben; • der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weite- ren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach; •...
 • Page 73: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … • Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife. • Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind. • Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab. Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
 • Page 74 Was tun, wenn … Problem Mögliche Ursache Abhilfe Es ertönt ein Alarmsignal. Die Temperatur im Gefrierraum Siehe „Temperaturwarnung“. Das Alarmsymbol blinkt. ist zu hoch. Die Tür ist nicht richtig ge- Siehe hierzu „Tür-offen-Alarm“. schlossen. Beim Messen der Temperatur ist Bitte wenden Sie sich an Ihren Die Temperaturanzeige ein Fehler aufgetreten.
 • Page 75 Was tun, wenn … Problem Mögliche Ursache Abhilfe Es wurden zu große Mengen an Legen Sie nur kleinere Lebensmit- Lebensmitteln gleichzeitig zum telmengen gleichzeitig zum Ein- Einfrieren eingelegt. frieren in das Gerät. Das Gerät funktioniert Das Gerät ist abgeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein. nicht.
 • Page 76: Technische Daten

  Technische Daten TECHNISCHE DATEN Abmessungen Höhe 1540 mm Breite 595 mm Tiefe 658 mm Lagerzeit bei Störung 30 Std. Spannung 230-240 V Frequenz 50 Hz Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette. MONTAGE WARNUNG! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"...
 • Page 77: Elektrischer Anschluss

  Montage Standort Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wär- mequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren kön- nen. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand zwischen der Oberseite des Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das Gerät unter einem Hän- geschrank aufgestellt wurde.
 • Page 78 Montage Ausrichten Bei der Aufstellung des Gerätes ist dieses waage- recht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes er- reichen. Wechseln des Türanschlags Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchge- führt werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden. Zum Wechseln des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden: •...
 • Page 79 Montage • Schrauben Sie den Bolzen (A) ab und an der gegenüberliegenden Seite an. • Nehmen Sie die Kappe (B) ab und brin- gen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite an. • Bringen Sie den Griff auf der gegenüber- liegenden Seite in den freien Löchern an. •...
 • Page 80: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
 • Page 84 210622144-A-342011...