Download  Print this page

Het Eerste Gebruik; De Binnenkant Schoonmaken; Vers Voedsel Invriezen; Het Bewaren Van Ingevroren Voedsel - AEG A72200GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
10

Het eerste gebruik

1.
Druk op een willekeurige toets.
2.
De zoemer gaat uit.
3.
De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een
aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4.
Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn her-
steld.
Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een akoestisch alarm. Het alarm
voor een geopende deur bestaat uit:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het akoestische alarm
uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te
drukken.
HET EERSTE GEBRUIK

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange pe-
riode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen, acvtiveer de FROSTMATIC functie ten minste 24 uur voordat u
het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het FROSTMATIC-compartiment.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel in.

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan
vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle la-

Advertisement

Table of Contents
loading