Download  Print this page

Deurdraairichting Omzetten; Elektrische Aansluiting - AEG A 70120 GS4 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NL
Houd de minimale afstanden aan (zie afb.).
A: opstelling onder een keukenkastje
B: vrije opstelling

Deurdraairichting omzetten

Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de
deurdraairichting van rechts naar links omzetten.
Ga als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg
ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. U kunt dit
het beste met twee personen doen.
Draai de stelvoeten aan beide zijden uit (2 stuks),
daarna de schroeven die de onderste deurscharnieren
vasthouden (2 stuks) en de schroef aan de andere kant
van het apparaat.
Zet de deur van het koelapparaat neer door ze een
beetje naar beneden te trekken.
Schroeft u het hengsel van het bovenste scharnier van
de deur los, en schroeft u ze aan de andere kant in.
Zet u de deur van het koelapparaat naar de deurhouder
bovenaan.
Zet de stift in de onderste deurscharnierplaat in de
richting van de pijl over.
Bevestig de plaat aan de andere kant en laat de stand
van de deur ongewijzigd.
Draai dan de ene schroef in de vrijgekomen plaats aan
de andere kant, daarna de stelvoeten (2 stuks) en zet
het apparaat weer rechtop.
10
Schuift u de armen naar de andere kant en brengt u
de plastic stoppen in het plastic zakje van de
handleiding naar de vrije gaten.
Zet het kunststof bovenblad op het apparaat terug en
trek het naar voren.

Elektrische aansluiting

Deze koelkast is ontworpen voor 230-240 V AC ( ~ ) 50 Hz.
Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens
de
voorschriften
geïnstalleerd
randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat het
dan door een erkend installateur in de buurt van de
koelkast aanbrengen.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-
richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) -
laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen -
EMC-richtlijn
– 96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn energie-efficiëntie) en
latere aanvullingen
stopcontact
met

Advertisement

Table of Contents
loading