Download Print this page

AEG A72200GSW0 User Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8
Nuttige aanwijzingen en tips
1.
Steek de stekker in het stopcontact.
2.
Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.
3.
Het alarm kan na een paar seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.
4.
Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie
'Problemen oplossen'.
5.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Als de deur gedurende enkele minuten open blijft staan, gaat de verlichting automatisch
uit. De verlichting wordt gereset door de deur te sluiten en weer te openen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:
1.
Druk de ON/OFF-toets gedurende een paar seconden in.
2.
Het display wordt uitgeschakeld.
3.
Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te slui-
ten.
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuur-
knop te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1.
Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2.
Druk op de toetsOK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1.
Druk op de Mode-knop tot het FROSTMATIC-lampje knippert.
2.
Druk op de toetsOK om te bevestigen.
3.
Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.

Advertisement

Table of Contents
loading