Download  Print this page

Bescherming Van Het Milieu - AEG A72200GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale over-
heidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Display
1
Toets om de temperatuur hoger te zetten
2
Toets om de temperatuur lager te zetten
3
OK-toets
4
Mode-toets
5
ON/OFF-toets
6
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid
door de Mode -toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedu-
rende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
Display/Indicatielampje
Weergave timer
1
FROSTMATIC -functie
2
Minute Minder -functie
3
Kinderslotfunctie
4
Alarmlampje
5
Temperatuurlampje
6
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:
zijn recyclebaar.
6
5
1
2
3 4 5
Nuttige aanwijzingen en tips
1
4
3
2
6
7

Advertisement

Table of Contents
loading