Download Print this page

AEG A72200GSW0 User Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Minute Minder-functie
DeMinute Minder-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een be-
paalde tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze
snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1.
Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder indicatielampje knippert.
De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2.
Druk op de knop Temperatuur kouder of de knop Temperatuur warmer om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3.
Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -indicatielampje wordt weergegeven.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:
1.
Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2.
Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1.
Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2.
Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3.
Het Minute Minder -lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur
kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen on-
bedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1.
Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2.
Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3.
Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1.
Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2.
Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3.
Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
Alarm bij hoge temperatuur
Een temperatuurstijging in het vriesvak (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of
doordat de deur open staat) wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
Nuttige aanwijzingen en tips
9

Advertisement

Table of Contents
loading