Download  Print this page

De Deur Sluiten; Technische Gegevens - AEG A72200GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
16

Technische gegevens

Storing
De deur is niet goed uitge-
lijnd.
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit
merk.

De deur sluiten

1.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3.
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klanten-
service.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
Voltage
Frequentie
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat
en op het energielabel.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsin-
formatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Mogelijke oorzaak
Het apparaat staat niet water-
pas.
Hoogte
Breedte
Diepte
Oplossing
Zie 'Waterpas zetten'.
1540 mm
595 mm
658 mm
20 h
230-240 V
50 Hz

Advertisement

Table of Contents
loading