Download  Print this page

AEG A72700GNW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

A72700GNW0
A73100GNW0
NL VRIEZER
EN FREEZER
FR CONGÉLATEUR
DE GEFRIERGERÄT
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
21
39
59

Advertisement

loading

  Also See for AEG A72700GNW0

  Related Manuals for AEG A72700GNW0

  Summary of Contents for AEG A72700GNW0

 • Page 1 A72700GNW0 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING A73100GNW0 EN FREEZER USER MANUAL FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 7 Bedieningspaneel 10 Het eerste gebruik 10 Dagelijks gebruik 11 Nuttige aanwijzingen en tips 12 Onderhoud en reiniging 14 Problemen oplossen 16 Technische gegevens 16 Montage 20 Het milieu In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.
 • Page 4 Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiks- aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissin- gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzienin- gen.
 • Page 5 Veiligheidsinformatie Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren • Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op eni- gerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
 • Page 6 Veiligheidsinformatie Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- handelingen verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. • Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
 • Page 7 Bedieningspaneel BEDIENINGSPANEEL ON/OFF-toets Mode-toets OK-toets Toets temperatuur lager Toets temperatuur hoger Display Het ingestelde geluid van de toetsen kan harder worden gezet door een paar seconden ge- lijktijdig te drukken op de toets Mode en de toets Temperatuur lager. De wijziging kan weer ongedaan worden gemaakt.
 • Page 8 Bedieningspaneel 3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te slui- ten. Temperatuurregeling De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuur- knop te drukken. Standaard ingestelde temperatuur: • -18 °C voor de vriezer De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
 • Page 9 Bedieningspaneel Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm: 1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak. 2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen. De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen: 1.
 • Page 10 Het eerste gebruik Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken. HET EERSTE GEBRUIK De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen.
 • Page 11 Nuttige aanwijzingen en tips De vriesmanden zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle la- des behalve de onderste mand die nodig is voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.
 • Page 12 Onderhoud en reiniging • vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit • bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft; •...
 • Page 13 Onderhoud en reiniging Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of bescha- dig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproduc- ten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het opper- vlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
 • Page 14 Problemen oplossen 4. laat de deur/deuren open staan om onaangename luchtjes te voorkomen. Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt. PROBLEMEN OPLOSSEN Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optre- den waarvoor niet meteen een monteur hoeft te worden gebeld.
 • Page 15 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het deurrubber is vervormd of Zie 'De deur sluiten'. vies. De temperatuur in het ap- De thermostaatknop staat mis- Stel een hogere temperatuur in. paraat is te koud. schien niet goed. De temperatuur in het ap- De thermostaatknop staat mis- Stel een koudere temperatuur in.
 • Page 16 Technische gegevens 3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afde- ling. TECHNISCHE GEGEVENS A72700GNW0 A73100GNW0 Afmeting Hoogte 1650 mm 1850 mm Breedte 660 mm 660 mm Diepte 680 mm 680 mm Tijdsduur 25 h 25 h...
 • Page 17 Montage De ventilatieruimte kan zich bevinden: 50mm • Direct boven het apparaat • Achter en boven de bovenste kast In dat geval moet de ruimte achter de achterste kast minstens 50 mm diep zijn. Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over- eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
 • Page 18 Montage Afstandsstukken Plaats de afstandsstukken die in het accessoire- zakje zijn bijgeleverd zoals afgebeeld. Bevestig de zelfklevende afstandsstukken tussen twee appara- ten die tegen elkaar zijn geplaatst. Installeer de afstandhouders aan de achterkant van het paneel. Waterpas zetten Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst.
 • Page 19 Montage 2. Verwijder het ventilatierooster. Verwijder de vulling en plaats deze aan de andere kant van het rooster. 3. Leg het apparaat op zijn achterkant op een houten steun. 4. Schroef het onderste scharnier (a1) los. Verwijder het mechanisme om de deur te sluiten van het scharnier en verplaats de pen naar de andere kant (a2).
 • Page 20 Het milieu • De deur goed open en dicht gaat. WAARSCHUWING! Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
 • Page 21 Please spend a few minutes reading to get the very best from it. ACCESSORIES AND CONSUMABLES In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories...
 • Page 22: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 23 Safety information 25 Control panel 28 First use 29 Daily use 30 Helpful hints and tips 31 Care and cleaning 32 What to do if… 34 Technical data 34 Installation 38 Environmental concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to...
 • Page 23: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the ap- pliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
 • Page 24 Safety information • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. WARNING! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
 • Page 25: Control Panel

  Control panel • Never use a hair drier or other heating appliances to speed up defrosting. Excessive heat may damage the plastic interior, and humidity could enter the electric system making it live. Installation For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs. •...
 • Page 26 Control panel Mode button OK button Temperature colder button Temperature warmer button Display It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible. Display 3 4 5 Timer function...
 • Page 27 Control panel FROSTMATIC function To switch on the function: 1. Press the Mode button until the corresponding icon appears. The FROSTMATIC indicator flashes. The freezer temperature indicator shows symbol. 2. Press the OK button to confirm. The FROSTMATIC indicator is shown. An animation starts.
 • Page 28: First Use

  First use Child Lock function To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function. To switch on the function: 1. Press the Mode button until the corresponding icon appears. 2. The Child Lock indicator flashes. 3. Press the OK button to confirm. The Child Lock indicator is shown.
 • Page 29: Daily Use

  Daily use Check that the drain hose at the rear of the cabi- net discharges into the drip tray. DAILY USE Freezing fresh food The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep- frozen food for a long time. To freeze small amount of fresh foods it is not necessary to change the present setting.
 • Page 30: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips Removal of freezing baskets from the freezer The freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from the freezer, pull the basket to- wards yourself and, upon reaching the end point, remove the basket by tilting its front upwards.
 • Page 31: Care And Cleaning

  Care and cleaning • make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retail- • be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time; • not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. •...
 • Page 32: What To Do If

  What to do if… Make sure the door is open and then: 1. Loosen the upper edge of the grille by pulling outward/downward. 2. Pull the grille straight out to completely remove it. 3. Vacuum clean under the cabinet. Defrosting of the freezer The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost"...
 • Page 33 What to do if… Problem Possible cause Solution The door is not closed correctly. Refer to "Door open alarm". An error has occurred in meas- Call your service representative upper or lower square uring the temperature. (the cooling system will continue is shown in the tempera- to keep food products cold, but ture display.
 • Page 34: Technical Data

  Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Service Center Closing the door 1. Clean the door gaskets. 2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation". 3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center. TECHNICAL DATA A72700GNW0 A73100GNW0 Dimension Height 1650 mm 1850 mm...
 • Page 35 Installation Climate class Ambient temperature +10°C to + 32°C +16°C to + 32°C +16°C to + 38°C +16°C to + 43°C Location To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 40 mm .
 • Page 36 Installation 1. Open the door. 2. Remove the transport support from the door sides. 3. Remove the transport support from the lower hinge (some models). Some models are fitted with a silencing pad under the cabinet. Do not remove this pad. Spacers Install the spacers provided within the accessory bag as shown in the figures.
 • Page 37 Installation Levelling When placing the appliance ensure that it stands level. If necessary adjust the feet using the adjust- ment spanner supplied. Door alignment is dependent on proper levelling. Door reversibility To change the opening direction of the door, do these steps: 1.
 • Page 38: Environmental Concerns

  Environmental concerns 8. Unscrew the handle. On the opposite side 180° remove the hole covers by driving a 3-4 mm drift or drill into them. Install the handle. Fit the handle on to the opposite side by turning it on half circle. Install the hole covers provided within the accessory bag.
 • Page 39 Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité...
 • Page 40 Sommaire SOMMAIRE 41 Consignes de sécurité 44 Bandeau de commande 47 Première utilisation 47 Utilisation quotidienne 49 Conseils utiles 50 Entretien et nettoyage 51 En cas d'anomalie de fonctionnement 54 Caractéristiques techniques 54 Installation 58 En matière de sauvegarde de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:...
 • Page 41: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cet- te notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
 • Page 42 Consignes de sécurité Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du cir- cuit de refroidissement n'est endommagée. Si tel est le cas : – Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles). – Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil. •...
 • Page 43 Consignes de sécurité • Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment con- gélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil. • Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'ap- pareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
 • Page 44: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande Protection de l'environnement Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contri- buant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflamma- bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles au- près des autorités locales.
 • Page 45 Bandeau de commande 3. L'alarme sonore peut se déclencher au bout de quelques secondes. Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme de température ». 4. Les voyants du thermostat indiquent la température programmée par défaut. Pour sélectionner une température de consigne différente, reportez-vous au paragraphe «...
 • Page 46 Bandeau de commande Pour activer la fonction : 1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse. Le voyant Minute Minder clignote. La minuterie affiche pendant quelques secondes la valeur programmée (30 minutes). 2. Appuyez sur la touche "Plus de froid" ou sur la touche "Moins de froid" pour faire varier la valeur programmée de la minuterie de 1 à...
 • Page 47: Première Utilisation

  Première utilisation 4. Le voyant d'alarme continue à clignoter jusqu'à ce que les conditions normales soient restaurées. Alarme porte ouverte Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les conditions d'alarme porte ouverte sont indiquées par : •...
 • Page 48 Utilisation quotidienne Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures au moins avant d'introduire les denrées fraîches à congeler dans le compartiment congélateur. Placez les denrées fraîches à congeler dans tous les compartiments à l'exception du tiroir inférieur La quantité maximum d'aliments pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique, située à...
 • Page 49: Conseils Utiles

  Conseils utiles Accumulateurs de froid Le compartiment congélateur est équipé d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s) vous per- mette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en cas de coupure de courant, de transporter des produits congelés ou surgelés, de maintenir le froid dans les produits surgelés ou congelés durant la période de dégivrage.
 • Page 50: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage ENTRETIEN ET NETTOYAGE ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien. Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la re- charge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé. Nettoyage périodique Cet appareil doit être nettoyé...
 • Page 51: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement 1. Enlevez le bord supérieur de la grille en ti- rant vers le haut/vers le bas. 2. Puis tirez la grille en avant pour la retirer complètement. 3. Passez l'aspirateur sous l'appareil. Dégivrage du congélateur Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre".
 • Page 52 En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause possible Solution L'appareil est bruyant. L'appareil n'est pas stable. Vérifiez que l'appareil est de ni- veau et d'aplomb (les pieds et les roulettes doivent être tous en contact avec le sol). Reportez- vous au paragraphe « Mise de ni- veau ».
 • Page 53 En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause possible Solution La température à l'inté- Les produits sont trop près les Stockez les produits de façon à rieur du congélateur est uns des autres. permettre la circulation de l'air trop élevée. froid. Trop de produits à...
 • Page 54: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES A72700GNW0 A73100GNW0 Dimensions Hauteur 1650 mm 1850 mm Largeur 660 mm 660 mm Profondeur 680 mm 680 mm Temps de montée en 25 h 25 h température Tension 230 V 230 V Fréquence 50 Hz 50 Hz Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté...
 • Page 55 Installation L'espace de ventilation peut être : 50mm • directement au dessus de l'appareil • derrière et au-dessus de l'élément supérieur. Dans ce cas, laissez un espace d'au moins 50 mm derrière l'élément supérieur. Branchement électrique Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à...
 • Page 56 Installation Entretoises Installez les entretoises, que contient le sachet d'accessoires, comme indiqué sur les figures. Lorsque deux appareils sont placés l'un à côté de l'autre, fixez les entretoises entre les appareils. Installez les entretoises à l'arrière de l'appareil. Mise à niveau Lorsque vous installez l'appareil, veillez à...
 • Page 57 Installation 2. Enlevez la grille de ventilation. Enlevez le cache et placez-le de l'autre côté de la grille. 3. Couchez l'appareil sur le dos sur une cale en bois. 4. Dévissez la charnière inférieure (a1). Retirez de la charnière le dispositif de fer- meture de la porte et placez la goupille de l'autre côté...
 • Page 58: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement • La porte ouvre et ferme correctement. AVERTISSEMENT Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle. EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité...
 • Page 59 Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu...
 • Page 60 Inhalt INHALT 61 Sicherheitshinweise 64 Bedienfeld 67 Erste Inbetriebnahme 67 Täglicher Gebrauch 69 Praktische Tipps und Hinweise 69 Reinigung und Pflege 71 Was tun, wenn … 73 Technische Daten 74 Montage 78 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur Vermeidung von Geräteschäden...
 • Page 61: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Feh- lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicher- heitsvorschriften vertraut sind.
 • Page 62 Sicherheitshinweise Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs: – Offene Flammen und Zündfunken vermeiden – Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften • Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
 • Page 63 Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen. • Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
 • Page 64: Bedienfeld

  Bedienfeld BEDIENFELD Taste ON/OFF Taste Mode Taste OK Taste zur Verringerung der Temperatur Taste zur Erhöhung der Temperatur Display Der voreingestellte Tastenton lässt sich durch gleichzeitiges Drücken der Taste Mode und der Taste zur Verringerung der Temperatur für mehrere Sekunden auf einen lauten Ton ein- stellen.
 • Page 65 Bedienfeld 2. Das Display wird ausgeschaltet. 3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Netz zu trennen. Temperaturregelung Die Temperatur des Gefriergeräts wird mit der Temperaturtaste eingestellt. Stellen Sie die Standardtemperatur ein: • -18 °C für den Gefrierschrank Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur.
 • Page 66 Bedienfeld Nach Ablauf des Countdowns blinkt die Anzeige Minute Minder und es ertönt ein Alarmsig- nal: 1. Entnehmen Sie die Getränke aus dem Gefrierraum. 2. Schalten Sie den Alarmton und die Funktion mit der Taste OK aus. Diese Funktion kann während des Countdowns jederzeit ausgeschaltet werden: 1.
 • Page 67: Erste Inbetriebnahme

  Erste Inbetriebnahme In der Alarmphase kann das akustische Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. ERSTE INBETRIEBNAHME Reinigung des Innenraums Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungs- mittel.
 • Page 68 Täglicher Gebrauch Lagerung gefrorener Lebensmittel Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht benutzt wurde, mindestens 2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie Lebensmittel hineinge- ben. Die Gefrierkörbe sorgen dafür, dass Sie die Lebensmittel schnell und einfach finden. Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, entfernen Sie die Schubladen, aus- genommen den unteren Korb, der an seinem Platz bleiben muss, um eine gute Luftzirkulati- on zu garantieren.
 • Page 69: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE Hinweise zum Einfrieren Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang: • die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren wer- den kann. ist auf dem Typschild angegeben; •...
 • Page 70 Reinigung und Pflege Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausge- führt werden. Regelmäßige Reinigung Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden: • Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
 • Page 71: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … Abtauen des Gefrierschranks Das Gefrierfach dieses Modells ist vom Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln zu Frostbildung kommt. Die Bildung von Frost wird durch die ständig zirkulierende Kaltluft in diesem Fach verhin- dert;...
 • Page 72 Was tun, wenn … Problem Mögliche Ursache Abhilfe Beim Messen der Temperatur ist Bitte wenden Sie sich an Ihren Die Temperaturanzeige ein Fehler aufgetreten. Kundendienstmitarbeiter (das zeigt oben oder unten ein Kühlsystem hält zwar die eingela- Quadrat an. gerten Lebensmittel weiterhin kühl, doch eine Temperaturein- stellung ist nicht mehr möglich).
 • Page 73: Technische Daten

  Schließen der Tür 1. Reinigen Sie die Türdichtungen. 2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Montage". 3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kun- dendienst. TECHNISCHE DATEN A72700GNW0 A73100GNW0 Abmessungen Höhe 1650 mm 1850 mm...
 • Page 74: Montage

  Montage MONTAGE WARNUNG! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleis- ten. Aufstellung Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Kli- maklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist: Klimaklasse Umgebungstemperatur...
 • Page 75 Montage Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Miss- achtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen. Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien. Entfernen der Transportsicherungen Das Gerät ist mit Transportsicherungen ausgestattet, die zum Sichern der Tür während des Transports dienen.
 • Page 76 Montage Setzen Sie die Distanzstücke an der Rückseite des Geräts ein. Ausrichten Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses waage- recht auszurichten. Stellen Sie nach Bedarf die Stellfüße mit dem mitgelieferten Einstellschlüssel ein. Zum Ausrichten der Tür muss das Gerät richtig ausgerichtet sein.
 • Page 77 Montage 5. Entfernen Sie den Türschließermechanis- mus von der Tür (b1). Schrauben Sie den im Zubehörbeutel mit- gelieferten Türschließermechanismus an der gegenüber liegenden Seite wieder an (b2). 6. Entfernen Sie die Tür. Schrauben Sie den Stift ab und schrauben Sie ihn an der gegenüber liegenden Seite wieder ein.
 • Page 78: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
 • Page 80 855812300-A-482010...

This manual is also suitable for:

A73100gnw0