Download  Print this page

Afstandsstukken Achterkant; Omkeerbaarheid Van De Deur - AEG A72200GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
18
Montage

Afstandsstukken achterkant

U vindt de twee afstandhouders in het zakje met
de handleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te in-
stalleren:
1.
Draai de schroef los.
2.
Plaats de afstandhouder onder de schroef.
3.
Draai de afstandshouder in de juiste positie.
4.
Draai de schroeven opnieuw aan.
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst,
het waterpas staat. Deze stand kan bereikt wor-
den met de twee afstelbare voetjes die aan de
voorkant en onderkant van het apparaat beves-
tigd zijn.

Omkeerbaarheid van de deur

Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van ie-
mand anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
4
Om de draairichting van de deur te veran-
deren, gaat u als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren, zodat de compressor de vloer
niet kan raken.
• Verwijder de plint.
• Draai de lagere scharnieren los en verwij-
der ze.
• Verwijder de deur.
2
1
3

Advertisement

Table of Contents
loading