Download Print this page

Elektrische Aansluiting; Afstandsstukken Achterkant; Waterpas Zetten - AEG S60290KG1 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker
moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over-
eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwali-
ficeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheids-
maatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Afstandsstukken achterkant

In het zakje met de handleiding zitten twee
afstandhouders die gemonteerd moeten wor-
den zoals te zien is in de afbeelding.
Draai de schroeven los, plaats het afstandsstuk
onder de kop van de schroef en draai de schroe-
ven weer vast.

Waterpas zetten

Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat
plaatst, het waterpas staat. Deze stand kan be-
reikt worden met de twee afstelbare voetjes die
aan de voorkant en onderkant van het apparaat
bevestigd zijn.
Montage
1
3
15
2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG S60290KG1

This manual is also suitable for:

S60346kgS65340kg2S60362kg8