Download Print this page

AEG A72200GSW0 User Manual page 15

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Storing
De compressor werkt con-
tinu.
Er is te veel rijp en ijs.
De temperatuur in het ap-
paraat is te koud.
De temperatuur in het ap-
paraat is te warm.
De temperatuur in de vrie-
zer is te warm.
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
De deur komt tegen het
ventilatierooster aan.
Mogelijke oorzaak
De thermostaatknop staat mis-
schien niet goed.
De deur is niet goed gesloten.
De deur is te vaak geopend.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
La temperatura ambiente è
troppo alta.
De deur is niet goed gesloten.
Het deurrubber is vervormd of
vies.
De thermostaatknop staat mis-
schien niet goed.
De thermostaatknop staat mis-
schien niet goed.
De deur is niet goed gesloten.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Producten liggen te dicht op
elkaar.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer ge-
plaatst.
Het apparaat is uitgeschakeld
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Het lampje is stuk.
De deur heeft te lang openge-
staan.
Het apparaat staat niet water-
pas.
Problemen oplossen
Oplossing
Stel een hogere temperatuur in.
Zie 'De deur sluiten'.
Laat de deur niet langer dan no-
dig openstaan.
Laat het voedsel afkoelen tot ka-
mertemperatuur voordat u het
conserveert.
Verlaag de temperatuur in de ka-
mer.
Zie 'De deur sluiten'.
Zie 'De deur sluiten'.
Stel een hogere temperatuur in.
Stel een koudere temperatuur in.
Zie 'De deur sluiten'.
Laat het voedsel afkoelen tot ka-
mertemperatuur voordat u het
conserveert.
Berg de producten zodanig op dat
er koude lucht kan circuleren.
Leg kleinere hoeveelheden voed-
sel tegelijk in de vriezer.
Mettez l'appareil en fonctionne-
ment.
Steek de stekker goed in het stop-
contact.
Sluit een ander elektrisch appa-
raat aan op het stopcontact. Con-
troleer de zekering. Neem contact
op met een gekwalificeerd elektri-
cien.
Zie 'Het lampje vervangen'.
Sluit de vuldeur
Zie 'Waterpas zetten'.
15

Advertisement

Table of Contents
loading