Download  Print this page

Het Milieu - AEG A72200GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat het deurrubber
niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de deurrubber zich op een natuurlijke
wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman van de klantenservice zal de draairichting van
de deuren op uw kosten veranderen.

HET MILIEU

Het symbool
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
2
1
A
B
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
• Schroef de onderste pen los en monteer
deze weer aan de tegenoverliggende
kant.
• Plaats de deur terug.
• Zorg ervoor dat de rand van de deur pa-
rallel loopt met de rand van de boven-
kant.
• Schroef de pen (A) los en monteer deze
weer aan de tegenoverliggende kant.
• Verwijder de afdekking (B) en plaats het
aan de tegenoverliggende kant.
• Schroef de onderste scharnieren vast.
• Plaats de plint terug.
• Zet het apparaat rechtop.
• Bevestig de handgreep aan de andere
kant en plaats de kunststof plugs in het
zakje van de gebruiksaanwijzing in de
gaatjes.
• Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
– alle schroeven zijn aangedraaid.
– De deur goed open en dicht gaat.
19
Het milieu

Advertisement

Table of Contents
loading