Download  Print this page

Advertisement

3
Velg <Meny> på Hjem-skjermen.
• LBP253x
Trykk på
og berør <Meny>.
• LBP252dw/LBP251dw
Trykk på
betjeningspanelet.
4
Velg <Nettverksinnstillinger>.
Hvis det vises et skjermbilde som ber deg om å angi en
Systemstyrer-PIN, angir du riktig PIN-kode med talltastene
og trykker på <Bruk>.
5
Velg <Trådløst LAN-innstillinger>.
6
Les meldingen som vises og klikk på <OK>.
7
Velg <SSID-innstillinger>.
8
Velg <Velg tilgangspunkt>.
SSID Settings
Select Access Point
Enter Manually
9
Velg en trådløs LAN-ruter.
Hvis flere SSID-er som passer viser, velger du den ID-en
No
som viser først (den med sterkest signal).
1 0
Tast inn nettverksnøkkelen som du skrev ned.
Tast inn nettverksnøkkelen med talltastene, og velg
<Bruk>.
WEP Key (5-26 Characters)
XXXXXXXXXXXXX
A/a/12
#
1 1
Velg <Ja>.
38
A
Apply
1 2
Etter at skjermbildet <Tilkoblet.> er vist, venter du
til WiFi-indikatoren slutter å blinke, og slås på.
1 3
Vent i ca. 2 minutter etter at forbindelsen ble
opprettet.
IP-adressen stilles inn i dette tidsrommet.
Når det vises en feilmelding:
Velg <OK> for å lukke skjermen, kontroller at
nettverksnøkkelen er korrekt og prøv deretter å utføre
innstillingene på nytt.
Hvis tilgangspunktet ikke ble oppdaget, selv etter at du
prøvde på nytt, se følgende.
Elektronisk håndbok "Når en feilmelding vises"
Slik stiller du inn IP-adressen manuelt:
Elektronisk håndbok "Koble til trådløst LAN"

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: