Download  Print this page

Sprawdzanie, Czy Konfiguracja Sieci; Zakończona; Instalowanie Sterownika/oprogramowania - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sprawdzanie, czy konfiguracja sieci

bezprzewodowej LAN jest zakończona
1
Nacisnąć przycisk
.
2
Wybrać opcję <Informacje o sieci>.
3
Wybrać opcję <IPv4>.
4
Wybrać opcję <Adres IP>.
5
Zapisz adres IP.
IP Address
192.168.0.225
Close
6
Wybrać opcję <Zamk.>.
7
Nacisnąć przycisk
.
8
Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową,
wpisz „http://<adres IP urządzenia>/" w polu adresu
i naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.
9
Upewnij się, że został wyświetlony Zdalny interfejs
użytkownika.
Wyświetlenie tego ekranu oznacza ukończenie
konfiguracji połączenia.
Jeśli ekran nie jest wyświetlany prawidłowo:
e-Podręcznik „Typowe problemy"

Instalowanie sterownika/oprogramowania

Zainstalować sterownik i oprogramowanie z dostarczonego
dysku DVD-ROM. Więcej informacji o procedurach instalacji
można znaleźć w Podręczniku instalacji sterownika drukarki.
Sterownik można także pobrać ze strony internetowej firmy Canon.
System Windows
W przypadku korzystania z komputera Mac:
Dysk DVD-ROM dostarczony z tym urządzeniem może nie
zawierać sterownika dla systemu Mac OS. Zależy to od daty
zakupu urządzenia. Odpowiedni sterownik można znaleźć
i pobrać ze strony domowej firmy Canon. Więcej informacji
o instalacji lub pracy ze sterownikiem można znaleźć w
Podręczniku instalacji sterownika drukarki.
System Mac OS
55
PL

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: