Download  Print this page

Konfiguracja Ustawień Bezprzewodowej Sieci Lan - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Konfiguracja ustawień bezprzewodowej
sieci LAN
Tryb konfiguracji za pomocą przycisku
1
Wybrać opcję <Menu> na ekranie głównym.
• LBP253x
Nacisnąć przycisk
i dotknąć opcji <Menu>.
• LBP252dw/LBP251dw
Nacisnąć przycisk
na panelu sterowania.
2
Wybrać opcję <Ustawienia sieciowe>.
3
Wybrać opcję <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
4
Przeczytać wyświetlony komunikat i wybrać opcję <OK>.
5
Wybrać opcję <Tryb przycisku WPS>.
Wireless LAN Settings
WPS Push Button Mode
WPS PIN Code Mode
SSID Settings
Power Save Mode
Connection Information
6
Wybrać opcję <Tak>.
7
Nacisnąć i przytrzymać* przycisk do momentu, aż
lampka się zaświeci lub zacznie migać.
Należy nacisnąć przycisk WPS w przeciągu 2 minut od
wybrania opcji <Tak> w kroku 6.
* Czas, przez który należy trzymać przycisk wciśnięty może się
różnić w zależności od używanego routera.
8
Po nawiązaniu połączenia należy odczekać około 2 minuty.
Przez ten czas zostanie nadany adres IP.
Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie:
Wybrać opcję <OK>, aby zamknąć ekran, sprawdzić czy
klucz sieciowy jest prawidłowy, a następnie spróbować
wprowadzić ponownie ustawienia. Jeżeli nie można
wykryć punktu dostępu po ponownej próbie, należy
zapoznać się z informacjami, które zawiera:
e-Podręcznik „Wystąpienie komunikatu o błędzie"
Podczas sprawdzania połączenia sieciowego:
Można sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone
do sieci przy pomocy komputera, który jest podłączony do sieci.
e-Podręcznik „Wyświetlanie ustawień sieciowych"
Informacje o ręcznym ustawianiu adresu IP zawiera:
e-Podręcznik „Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN"
Ręczna konfiguracja punktu dostępu
1
Sprawdzić nazwę SSID lub klucz sieciowy routera
bezprzewodowej sieci LAN/punktu dostępu.
• Sprawdzić etykietę na routerze bezprzewodowej sieci
LAN.
• Nazwę SSID lub klucz sieciowy można sprawdzić przy
pomocy programu „Asystent konfiguracji ustawień
bezprzewodowych Canon MF/LBP" (ang. „Canon MF/LBP
Wireless Setup Assistant"), który jest dostępny na dysku
DVD-ROM dostarczonym z urządzeniem.
Jeżeli informacje o routerze bezprzewodowej sieci LAN nie
są wyświetlane, kliknąć opcję [Odśwież]. Jeżeli informacje
nie są wyświetlane po kliknięciu pozycji [Odśwież],
sprawdzić, czy wprowadzono kompletne ustawienia
routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępu).
2
Spisać nazwę SSID i klucz sieciowy wyświetlony w
kroku 1. W przypadku wyświetlenia wielu punktów
dostępu spisać wszystkie wyświetlane nazwy SSID.
SSID
Czasami jest zapisany jako nazwa sieci lub nazwa punktu
dostępu. W przypadku wyświetlania wielu nazw SSID
należy spisać je wszystkie.
Klucz sieciowy
Czasami jest zapisany jako kod PIN, klucz WEP, hasło WPA/
WPA2, PSK lub współdzielony klucz.
SampleABCD
WEP
01234567890123456789ABCDEF
SampleEFGHIJ
WPA-PSK
543210EDCBA
SampleK
WPA2-PSK
1234ABCD
Przejście do następnej strony
53
PL

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: