Download  Print this page

Sette Opp Trådløst Lan - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sette opp Trådløst LAN
Trykknappmodus
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen.
• LBP253x
Trykk på
og berør <Meny>.
• LBP252dw/LBP251dw
Trykk på
betjeningspanelet.
2
Velg <Nettverksinnstillinger>.
3
Velg <Trådløst LAN-innstillinger>.
4
Les meldingen som vises og klikk på <OK>.
5
Velg <WPS-trykknappmodus>.
Wireless LAN Settings
WPS Push Button Mode
WPS PIN Code Mode
SSID Settings
Power Save Mode
Connection Information
6
Velg <Ja>.
7
Trykk på og hold* knappen inne til lampelysene slås
på eller blinker.
Du skal trykke på WPS-knappen innen 2 minutter etter at
du valgte <Ja> i trinn 6.
* Det kan variere hvor lenge du må holde knappen inne, avhengig
av den ruteren du bruker.
8
Vent i ca. 2 minutter etter at forbindelsen ble
opprettet.
IP-adressen stilles inn i dette tidsrommet.
Når det vises en feilmelding:
Velg <OK> for å lukke skjermen, kontroller at
nettverksnøkkelen er korrekt og prøv deretter å utføre
innstillingene på nytt. Hvis tilgangspunktet ikke ble
oppdaget, selv etter at du prøvde på nytt, se følgende.
Elektronisk håndbok "Når en feilmelding vises"
Når du kontrollerer nettverksforbindelsen:
Du kan sjekke om maskinen er korrekt tilkoblet nettverket ved
å bruke en datamaskin som allerede er koblet til nettverket.
Elektronisk håndbok "Vise nettverksinnstillinger"
Slik stiller du inn IP-adressen manuelt:
Elektronisk håndbok "Koble til trådløst LAN"
Angi tilgangspunktet manuelt
1
Sjekk SSID-en eller nettverksnøkkelen for den
trådløse LAN-ruteren/tilgangspunktet.
• Sjekk etiketten på den trådløse LAN-ruteren.
• Du kan sjekke SSID-en eller nettverksnøkkelen ved bruk
av "Canon MF / LBP Wireless Setup Assistant" (Trådløs
oppsettassistent for Canon MF/LBP) som du finner på
DVD-ROM-en som fulgte med maskinen.
Hvis informasjonen om den trådløse LAN-ruteren ikke
viser, klikker du på [Oppdater]. Hvis informasjonen
fremdeles ikke viser når du klikker på [Oppdater], må du
se om datamskinens innstillinger for trådløs LAN-ruter
(tilgangspunkt) er fullstendige.
2
Skriv ned navnet på SSID-en og nettverksnøkkelen
som ble vist i trinn 1. Hvis det vises flere
tilgangspunkt, skriver du ned alle SSID-ene som
viser.
SSID
Det skrives noen ganger som navnet på nettverket eller
navnet på et tilgangspunkt. Hvis det finnes flere SSID-er,
skriver du ned alle.
Nettverksnøkkel
Denne skrives noen ganger som PIN, WEP-nøkkel, WPA/
WPA2-passord, PSK eller forhåndsdelt nøkkel.
SampleABCD
WEP
01234567890123456789ABCDEF
SampleEFGHIJ
WPA-PSK
543210EDCBA
SampleK
WPA2-PSK
1234ABCD
Gå videre til neste side
37
No

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: