Download  Print this page

Kontrollere Før Oppsettet; Bytte Tilkoblingsmetoden Til Trådløst Lan; Kontrollere Ruteren - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prinsipp ved beskrivelse av
bruksanvisningen
Innstillingsanvisningen for trådløst LAN beskriver
bruksanvisningen ved bruk av illustrasjoner av
skjermen på LBP253x.
Når du følger enkelte bruksanvisninger, som "velg ...",
kan handlingen du utfører avhenge av modellen på
maskinen.
● LBP253x
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Select Frequently Used Paper Sizes
Berør punktet
bruksanvisningen viser til.
Kontrollere før oppsettet
Internett
Er datamaskinen koblet til ruteren (tilgangspunktet) på
riktig måte via en LAN-kabel eller trådløst LAN?
For mer informasjon, se instruksjonshåndboken for
nettverksenheten som du bruker, eller ta kontakt med
fabrikanten av nettverksenheten.
No
Er nettverksinnstillingene på datamaskinen fullført?
Hvis datamaskinen ikke er riktig konfigurert, kan du kanskje
ikke bruke den trådløse LAN-tilkoblingen selv etter å ha fullført
innstillingene nedenfor.
MERK
• Du kan ikke koble til kablet LAN og trådløst LAN
samtidig. Maskinen er også angitt til "kablet LAN" som
standard.
• Når du kobler til et nettverksmiljø som ikke er
sikkerhetsbeskyttet, kan en tredjepart få tilgang til dine
personlige opplysninger. Vær forsiktig.
• Hvis du kobler til via et LAN på kontoret, må du kontakte
nettverksadministratoren.
• Når du går videre fra "Angi oppstartsinnstillingene" i
Komme i gang:
Fortsett til "Kontrollere ruteren" til høyre på denne siden.
36
● LBP252dw/LBP251dw
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Bruk [▲] , [▼] , [ ◄ ] eller
[ ► ] når du velger punktet
som bruksanvisningen
viser til, og trykk på
.
OK
Trådløs LAN-ruter
Bytte tilkoblingsmetoden til trådløst LAN
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen.
2
Velg <Nettverksinnstillinger>.
3
Velg <Velg trådet/trådløst LAN>.
4
Velg <Trådløst LAN>.
Select LAN
Wired LAN
Wireless LAN

Kontrollere ruteren

Velg trådløst LAN som tilkoblingsmetode. Velg fra de to
følgende metodene, alt etter hvilken ruter (tilgangspunkt) du
bruker.
Det finnes en knapp.
Denne maskinen støtter WPS (Wi-Fi
Protected Setup). Det er enkelt
å konfi gurere hvis ruteren eller
(tilgangspunktet) har en knapp, og
hvis du finner merket
på ruteren.
Hvis du ikke er sikker på om ruteren
støtter WPS, kan du se i håndboken som følger med produktet, eller
kontakte produsenten av produktet.
Det finnes ingen knapp.
Hvis det ikke er noen knapp på ruteren
(tilgangspunktet), kan du velge SSID
manuelt og fullføre innstillingene.
I slike tilfeller må du huske SSID
og nettverksnøkkel for ruteren
(tilgangspunktet).
Se "Sjekk SSID-en eller
nettverksnøkkelen for den trådløse LAN-ruteren/
tilgangspunktet. " (S.37) for å finne din SSID og nettverksnøkkel.
Slik konfigurerer du med WPS PIN-kode, eller manuelt:
Elektronisk håndbok "Koble til trådløst LAN"
• Når du går videre fra "Angi oppstartsinnstillingene" i
Komme i gang:
Fortsett til trinn 3 under "Sette opp Trådløst LAN" (S.37).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: