Download  Print this page

Langattoman Lähiverkon Määrittäminen - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Langattoman lähiverkon määrittäminen
Painiketila
1
Valitse kotinäytössä <Valikko>.
• LBP253x
Paina
-painiketta ja napauta kohtaa <Valikko>.
• LBP252dw/LBP251dw
Paina käyttöpaneelissa
2
Valitse <Verkkoasetukset>.
3
Valitse <Langattoman lähiverkon asetukset>.
4
Lue esiin tuleva ilmoitus ja valitse <OK>.
5
Valitse <WPS:n painiketila>.
Wireless LAN Settings
WPS Push Button Mode
WPS PIN Code Mode
SSID Settings
Power Save Mode
Connection Information
6
Valitse <Kyllä>.
7
Paina ja pidä* painiketta alhaalla, kunnes valo syttyy
tai vilkkuu.
Paina WPS-painiketta 2 minuutin sisällä siitä, kun valitsit
<Kyllä> vaiheessa 6.
* Aika, joka painiketta on pidettävä alhaalla, voi vaihdella
käytettävän reitittimen mukaan.
8
Odota noin 2 minuuttia yhteyden muodostamisen
jälkeen.
IP-osoite asetetaan tänä aikana.
Kun virheilmoitus tulee esiin:
Sulje näyttö napauttamalla <OK>, tarkista, että
verkkoavain on oikein, ja yritä määrittää asetukset
uudestaan. Jos liityntäpistettä ei havaita uudenkaan
yrityksen jälkeen, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta.
eOpas "Kun virheilmoitus näytetään"
Kun tarkistetaan verkkoyhteys:
Voit tarkistaa, onko laite yhdistetty verkkoon kunnolla,
käyttämällä tietokonetta, joka on yhdistetty verkkoon.
eOpas "Verkkoasetusten näyttäminen"
IP-osoitteen asettaminen manuaalisesti:
eOpas "Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon"
.
Liityntäpisteen asettaminen manuaalisesti
1
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen/
liityntäpisteen SSID tai verkkoavain.
• Tarkista langattoman lähiverkon reitittimessä oleva tarra.
• Voit tarkistaa SSID:n tai verkkoavaimen laitteen mukana
toimitetulla DVD-ROM-levyllä olevalla "Canon MF / LBP
Wireless Setup Assistant" (Canon MF/LBP:n langattoman
verkon asetusavustaja) -työkalulla.
Jos langattoman lähiverkon reitittimen tietoja ei näytetä,
napsauta [Päivitä]-painiketta.Jos langattoman lähiverkon
reitittimen tietoja ei näytetä, kun napsautat [Päivitä]-
painiketta, tarkista, onko kaikki tietokoneen langattoman
lähiverkon reitittimen (liityntäpisteen) asetukset tehty.
2
Kirjoita muistiin vaiheessa 1 näytetyt SSID:n nimi ja
verkkoavain. Jos useita liityntäpisteitä näytetään,
kirjoita muistiin kaikki näytetyt SSID:t.
SSID
Sitä kutsutaan joskus verkon nimeksi tai liityntäpisteen
nimeksi. Kirjoita kaikki SSID:t muistiin, jos niitä on useita.
Verkkoavain
Sitä kutsutaan myös PIN-koodiksi, WEP-avaimeksi, WPA/
WPA2-salalauseeksi tai PSK-avaimeksi.
SampleABCD
WEP
01234567890123456789ABCDEF
SampleEFGHIJ
WPA-PSK
543210EDCBA
SampleK
WPA2-PSK
1234ABCD
Jatka seuraavalle sivulle
45
Fi

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: