Download  Print this page

Advertisement

3
Vælg <Menu> på skærmen Hjem.
• LBP253x
Tryk på
, og tryk på <Menu>.
• LBP252dw/LBP251dw
Tryk på
på kontrolpanelet.
4
Vælg <Netværksindstillinger>.
Hvis der vises en skærm, der beder dig om at angive en
System Manager PIN, skal du angive den rigtige pinkode
vha. taltasterne og vælge <Anvend>.
5
Vælg <Indst. trådløst LAN>.
6
Læs den meddelelse, der vises, og vælg <OK>.
7
Vælg <SSID-indstillinger>.
8
Vælg <Vælg adgangspunkt>.
SSID Settings
Select Access Point
Enter Manually
Da
9
Vælg en trådløs LAN-router.
Hvis der vises flere SSID'er, der matcher, skal du vælge det
id, der er angivet først (med det stærkeste signal).
1 0
Indtast den netværksnøgle, du har skrevet ned.
Indtast netværksnøglen ved hjælp af taltasterne, og vælg
<Anvend>.
WEP Key (5-26 Characters)
XXXXXXXXXXXXX
A/a/12
#
1 1
Vælg <Ja>.
30
A
Apply
1 2
Når skærmen <Forbundet.> vises, skal du vente,
indtil Wi-Fi-indikatoren stopper med at blinke og
tændes.
1 3
Vent i ca. 2 minutter efter forbindelsen.
IP-adressen bliver angivet i løbet af denne tidsperiode.
Når der vises en fejlmeddelelse:
Vælg <OK> for at lukke skærmen, kontrollér,
om netværksnøglen er korrekt, og prøv derefter
indstillingerne igen.
Hvis adgangspunktet ikke kan registreres, også efter du
har prøvet igen, skal du se følgende.
e-Manual "Når det vises en fejlmeddelelse"
For at angive IP-adressen manuelt:
e-Manual "Tilslutning til et trådløst LAN"

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: