Download  Print this page

Advertisement

3
Wybrać opcję <Menu> na ekranie głównym.
• LBP253x
Nacisnąć przycisk
• LBP252dw/LBP251dw
Nacisnąć przycisk
4
Wybrać opcję <Ustawienia sieciowe>.
Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN
menedżera systemu, należy wpisać poprawny kod PIN za
pomocą klawiszy numerycznych i wybrać opcję <Zastos.>.
5
Wybrać opcję <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
6
Przeczytać wyświetlony komunikat i wybrać opcję <OK>.
7
Wybrać opcję <Ustawienia SSID>.
8
Wybrać opcję <Wyb. punkt dostępu>.
SSID Settings
Select Access Point
Enter Manually
9
Wybrać router bezprzewodowej sieci LAN.
Jeżeli wyświetlane jest wiele pasujących nazw SSID,
wybrać identyfikator pierwszej sieci na liście (o
najsilniejszym sygnale).
1 0
Wprowadzić zapisany klucz sieciowy.
Wprowadzić klucz sieciowy przy pomocy klawiszy
numerycznych i wybrać opcję <Zastos.>.
WEP Key (5-26 Characters)
XXXXXXXXXXXXX
PL
A/a/12
#
1 1
Wybrać opcję <Tak>.
54
i dotknąć opcji <Menu>.
na panelu sterowania.
A
Apply
1 2
Po wyświetleniu ekranu <Połączono.> odczekać,
aż wskaźnik sieci Wi-Fi przestanie migać i zacznie
świecić światłem stałym.
1 3
Po nawiązaniu połączenia należy odczekać około
2 minuty.
Przez ten czas zostanie nadany adres IP.
Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie:
Wybrać opcję <OK>, aby zamknąć ekran, sprawdzić
poprawność klucza sieciowego, a następnie spróbować
ponownie wprowadzić ustawienia.
Jeżeli nadal nie można wykryć punktu dostępu, należy
zapoznać się z informacjami, które zawiera:
e-Podręcznik „Wystąpienie komunikatu o błędzie"
Informacje o ręcznym ustawianiu adresu IP zawiera:
e-Podręcznik „Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN"

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: