Download  Print this page

Sprawdzanie Przed Konfiguracją; Zmiana Metody Połączenia Na Sieć Bezprzewodową Lan; Kontrola Routera - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Zasada opisywania instrukcji dotyczących
pracy z urządzeniem
Niniejsza instrukcja konfiguracji ustawień
bezprzewodowej sieci LAN opisuje instrukcje
dotyczące pracy z urządzeniem przy pomocy
ilustracji ekranu urządzenia LBP253x.
Niektóre z instrukcji, np. „wybrać... " , mogą dotyczyć
różnych działań w zależności od modelu urządzenia.
● LBP253x
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Select Frequently Used Paper Sizes
Dotknąć opcji
powiązanej z instrukcją.
Sprawdzanie przed konfiguracją
Internet
Czy komputer jest prawidłowo podłączony do routera
(punktu dostępowego) za pomocą kabla LAN lub łączności
bezprzewodowej LAN?
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją
obsługi dołączoną do używanego urządzenia sieciowego lub
skontaktuj się z producentem.
Czy na komputerze przeprowadzono prawidłowo
wszystkie ustawienia sieciowe?
Jeśli komputer nie będzie prawidłowo skonfi gurowany,
korzystanie z łączności bezprzewodowej LAN może nie być
możliwe nawet po dokonaniu poniższych ustawień.
UWAGA
• Korzystanie jednocześnie z sieci przewodowej i
bezprzewodowej LAN nie jest możliwe. Urządzenie
PL
domyślnie konfi gurowane jest do pracy w sieci
przewodowej LAN.
• W przypadku nawiązania połączenia ze środowiskiem
sieciowym pozbawionym odpowiednich zabezpieczeń,
informacje prywatne użytkownika mogą być dostępne
dla osób trzecich. Zachowaj ostrożność.
• W przypadku korzystania z sieci LAN w biurze, skontaktuj
się z administratorem sieciowym.
• Kontynuując z sekcji „Konfigurowanie ustawień
początkowych" w dokumencie Pierwsze kroki:
Przejdźdo sekcji „Kontrola routera" po prawej części strony.
52
● LBP252dw/LBP251dw
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Użyć przycisków [▲] ,
[▼] , [ ◄ ] , lub [ ► ], aby
wybrać opcję powiązaną
z daną instrukcją i
nacisnąć przycisk
.
OK
Router
bezprzewodowy LAN
Zmiana metody połączenia na sieć
bezprzewodową LAN
1
Wybrać opcję <Menu> na ekranie głównym.
2
Wybrać opcję <Ustawienia sieciowe>.
3
Wybrać opcję <Wyb. przewodową/bezprzewodową
sieć LAN>.
4
Wybrać opcję <Bezprzewodowa sieć LAN>.
Select LAN
Wired LAN
Wireless LAN

Kontrola routera

Wybierz metodę połączenia z siecią bezprzewodową LAN.
Wybierz jedną z dwóch dostępnych metod w zależności od
routera (punktu dostępowego), z którego korzystasz.
Przycisk jest dostępny.
Urządzenie obsługuje funkcję WPS
(Zabezpieczona konfiguracja Wi-
Fi). Konfiguracja routera (punktu
dostępowego) wyposażonego w
przycisk i symbol
jest prosta.
W razie wątpliwości co do tego, czy router
obsługuje funkcję WPS, sprawdźinstrukcję obsługi dołączoną do
urządzenia lub skontaktuj się z producentem produktu.
Brak przycisku.
W przypadku braku przycisku na
routerze (punkcie dostępowym) można
ręcznie wybrać nazwę SSID i ukończyć
ustawienia. W takim przypadku
należy znać nazwę SSID i klucz
sieciowy posiadanego routera (punktu
dostępowego).
Aby dowiedzieć się, jak zidentyfikować nazwę SSID i klucz
sieciowy, zapoznaj się z tematem „Sprawdzić nazwę SSID lub
klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN/punktu
dostępu. " (str.53).
Aby przeprowadzić konfigurację za pomocą kodu PIN WPS
lub ręcznie:
e-Podręcznik „Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN"
• Kontynuując z sekcji „Konfigurowanie ustawień
początkowych" w dokumencie Pierwsze kroki:
Przejdźdo kroku 3 rozdziału „Konfiguracja ustawień
bezprzewodowej sieci LAN" (str.53).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: