Download  Print this page

Konfigurera Trådlöst Lan - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Konfigurera trådlöst LAN
Tryckknappsmetod
1
Välj <Meny> på startsidan.
• LBP253x
Tryck på
och sedan på <Meny>.
• LBP252dw/LBP251dw
Tryck på
på kontrollpanelen.
2
Välj <Nätverksinställningar>.
3
Välj <Inställningar för trådlöst LAN>.
4
Läs meddelandet som visas och välj <OK>.
5
Välj <Knapptrycksläge för WPS>.
Wireless LAN Settings
WPS Push Button Mode
WPS PIN Code Mode
SSID Settings
Power Save Mode
Connection Information
6
Välj <Ja>.
7
Håll ned* knappen tills lampan lyser eller blinkar.
Du måste trycka på WPS-knappen inom två minuter efter
att du har valt <Ja> i steg 6.
* Hur länge du ska hålla knappen nedtryckt beror på vilken router
du använder.
8
Vänta ungefär 2 minuter efter anslutningen.
IP-adressen ställs in under den här tiden.
Om ett felmeddelande visas:
Välj <OK> för att stänga skärmen, kontrollera om
nätverksnyckeln är rätt och testa sedan inställningarna
igen. Se följande om åtkomstpunkten inte kan
identifieras ens efter att du har försökt igen.
e-handbok "Om ett felmeddelande visas"
När du kontrollerar nätverksanslutningen:
Du kan kontrollera om enheten är rätt ansluten till
nätverket från en nätverksansluten dator.
e-handbok "Visa nätverksinställningar"
Så här ställer du in en IP-adress manuellt:
e-handbok "Ansluta till ett trådlöst nätverk"
Ställa in åtkomstpunkten manuellt
1
Kontrollera SSID eller nätverksnyckel för en trådlös
nätverksrouter/åtkomstpunkt.
• Kontrollera etiketten på den trådlösa nätverksroutern.
• Du kan kontrollera SSID eller nätverksnyckeln med
"Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant" (Canon MF/
LBP-assistenten för inställning av trådlöst nätverk) som
finns på den medföljande dvd-skivan.
Om informationen om den trådlösa LAN-routern inte visas
klickar du på knappen [Uppdatera]. Om informationen
inte visas när du klickar på [Uppdatera] kontrollerar
du om datorns inställningar för trådlös nätverksrouter
(åtkomstpunkt) har slutförts.
2
Skriv ned namnet på SSID och nätverksnyckeln
som visades i steg 1. Om flera åtkomstpunkter visas
skriver du ned alla SSID som visas.
SSID
Det används ibland som namn på nätverket eller namn på
åtkomstpunkten. Om det finns flera SSID skriver du ned
samtliga.
Nätverksnyckel
Den kallas ibland PIN, WEP-nyckel, WPA/WPA2-lösenfras,
PSK eller på förhand delad nyckel.
SampleABCD
WEP
01234567890123456789ABCDEF
SampleEFGHIJ
WPA-PSK
543210EDCBA
SampleK
WPA2-PSK
1234ABCD
Gå till nästa sida
41
Sv

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: