Download  Print this page

Nastavení Bezdrátové Sítě Lan - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nastavení bezdrátové sítě LAN
Režim tlačítka odeslání
1
Na výchozí obrazovce vyberte možnost <Nabídka>.
• LBP253x
Stiskněte tlačítko 
a klepněte na možnost <Nabídka>.
• LBP252dw/LBP251dw
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko 
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
3
Vyberte možnost <Nastav. bezdr.sítě LAN>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte tlačítko <OK>.
5
Vyberte možnost <Režim tl. odeslání WPS>.
Wireless LAN Settings
WPS Push Button Mode
WPS PIN Code Mode
SSID Settings
Power Save Mode
Connection Information
6
Vyberte možnost <Ano>.
7
Stiskněte a podržte* tlačítko, dokud se kontrolka
nerozsvítí nebo nezačne blikat.
Do 2 minut po výběru možnosti <Ano> v kroku 6 byste
měli stisknout tlačítko WPS.
* To, jak dlouho byste měli tlačítko držet, se může lišit v závislosti
na používaném směrovači.
8
Počkejte přibližně 2 minuty po připojení.
Během této doby se nastaví adresa IP.
Pokud se zobrazí chybová zpráva:
Vyberte možnost <OK> pro zavření obrazovky,
zkontrolujte správnost síťového klíče a potom zkuste
nastavení znovu. Pokud ani potom nelze přístupový
bod zjistit, podívejte se na následující.
Elektronická příručka „Pokud se zobrazí chybová zpráva"
Při kontrole síťového připojení:
Můžete zkontrolovat, zda je přístroj řádně připojen k síti
pomocí počítače připojeného k síti.
Elektronická příručka „Zobrazení nastavení sítě"
Ruční nastavení adresy IP:
Elektronická příručka „Připojení k bezdrátové síti LAN"
Ruční nastavení přístupového bodu
1
Zkontrolujte SSID nebo síťový klíč pro směrovač/
přístupový bod bezdrátové sítě LAN.
• Zkontrolujte štítek na směrovači bezdrátové sítě LAN.
• SSID nebo síťový klíč můžete zkontrolovat pomocí
nástroje „Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant", který
naleznete na disku DVD-ROM dodaném s přístrojem.
.
Pokud se informace na směrovači bezdrátové sítě LAN
nezobrazí, klikněte na možnost [Obnovit]. Pokud se
informace nezobrazí, ani když kliknete na možnost
[Obnovit], zkontrolujte úplnost nastavení počítače pro
směrovač (přístupový bod) bezdrátové sítě LAN.
2
Zapište si název SSID a síťový klíč zobrazený v kroku
1. Pokud se zobrazí více přístupových bodů, zapište
si všechny zobrazené SSID.
SSID
Někdy je zapsáno jako název sítě nebo název přístupového
bodu. Pokud se zobrazí více SSID, zapište si je všechny.
Síťový klíč
Někdy se zapisuje jako kód PIN, klíč WEP, přístupové heslo
WPA/WPA2, PSK nebo předsdílený klíč.
SampleABCD
WEP
01234567890123456789ABCDEF
SampleEFGHIJ
WPA-PSK
543210EDCBA
SampleK
WPA2-PSK
1234ABCD
Přejít na další stranu
57
Cs

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: