Download  Print this page

Advertisement

3
Na výchozí obrazovce vyberte možnost <Nabídka>.
• LBP253x
Stiskněte tlačítko 
• LBP252dw/LBP251dw
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko 
4
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Pokud se na obrazovce zobrazí výzva k zadání kódu PIN
správce systému, zadejte pomocí číselných tlačítek správný
kód PIN a vyberte možnost <Použít>.
5
Vyberte možnost <Nastav. bezdr.sítě LAN>.
6
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte tlačítko <OK>.
7
Vyberte možnost <Nastavení SSID>.
8
Vyberte možnost <Vybrat přístup. bod>.
SSID Settings
Select Access Point
Enter Manually
9
Vyberte směrovač bezdrátové sítě LAN.
Pokud se zobrazí více shodných SSID, vyberte ID, které se
zobrazí jako první (s nejsilnějším signálem).
1 0
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
Pomocí číselných tlačítek zadejte síťový klíč a vyberte
možnost <Použít>.
WEP Key (5-26 Characters)
XXXXXXXXXXXXX
Cs
A/a/12
#
1 1
Vyberte možnost <Ano>.
58
a klepněte na možnost <Nabídka>.
.
A
Apply
1 2
Když se zobrazí obrazovka <Připojeno.>, počkejte,
dokud kontrolka Wi-Fi nepřestane blikat a
nerozsvítí se.
1 3
Počkejte přibližně 2 minuty po připojení.
Během této doby se nastaví adresa IP.
Pokud se zobrazí chybová zpráva:
Vyberte možnost <OK> pro zavření obrazovky,
zkontrolujte správnost síťového klíče a potom zkuste
nastavení znovu.
Pokud ani potom nelze přístupový bod zjistit, podívejte
se na následující.
Elektronická příručka „Pokud se zobrazí chybová zpráva"
Ruční nastavení adresy IP:
Elektronická příručka „Připojení k bezdrátové síti LAN"

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: