Download  Print this page

Ayarlamadan Önce Kontrol Etme; Bağlantı Yöntemini Kablosuz Lan'e Değiştirme; Yönlendiriciyi Denetleme - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

İşletim Komutlarını Tanımlama İlkeleri
Bu Kablosuz LAN Ayarlama Kılavuzu, LBP253x
ekranının resimlerini kullanan işletim komutlarını
tanımlar.
Aşağıdaki bazı işletim komutları, "...seç, " gibi, uyguladığınız
işlem makinenin modeline göre değişiklik gösterir.
● LBP253x
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Select Frequently Used Paper Sizes
İşletim komutunun
yönlendirdiği öğeye
tıklayın.
Ayarlamadan Önce Kontrol Etme
Internet
Bilgisayar, yönlendiriciye (erişim noktasına) LAN kablosu
veya kablosuz LAN ile doğru şekilde bağlı mı?
Daha fazla bilgi için, kullandığınız ağ aygıtının talimat
kılavuzuna bakın veya ağ aygıtının üreticisi ile iletişime geçin.
Bilgisayardaki ağ ayarları tamamlandı mı?
Bilgisayar doğru bir şekilde yapılandırılmadıysa, aşağıdaki
ayarları tamamladıktan sonra dahikablosuz LAN bağlantısını
kullanamayabilirsiniz.
NOT
• Aynı anda hem kablolu LAN'ihem de kablosuz LAN'i
bağlayamazsınız. Ayrıca makine varsayılan olarak
"Kablolu LAN" şeklinde ayarlanmıştır.
• Güvenlik koruması olmayan bir ağ ortamına
bağlandığınızda kişisel bilgileriniz üçüncü taraflara ifşa
edilebilir. Lütfen dikkatliolun.
• Ofiste LAN yoluyla bağlanıyorsanız ağ yöneticinize
başvurun.
• Başlangıç bölümünde "Başlangıç Ayarlarını Belirleme"
kısmından ilerlerken:
Tr
Bu sayfanın sağ tarafında bulunan "Yönlendiriciyi Denetleme"
kısmına ilerleyin.
64
● LBP252dw/LBP251dw
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
İşletim komutunun
yönlendirdiği öğeyi
seçmek için [▲] , [▼] ,
[ ◄ ] , veya [ ► ] tuşlarını
kullanın, ve
tuşuna
OK
basın.
Kablosuz LAN
Yönlendiricis
Bağlantı Yöntemini Kablosuz LAN'e Değiştirme
1
Giriş Ekranındaki <Menü> öğesini seçin.
2
<Ağ Ayarları> öğesini seçin.
3
<Kablolu/Kablosuz LAN Seç> öğesini seçin.
4
<Kablosuz LAN> öğesini seçin.
Select LAN
Wired LAN
Wireless LAN
Yönlendiriciyi Denetleme
Kablosuz LAN'e bağlanma yönteminiseçin. Kullandığınız
yönlendiriciye (erişim noktasına) bağlı olarak aşağıdaki iki
yöntemden biriniseçin.
Düğme var.
Bu makine, WPS'i(Wi-Fi Korumalı
Kurulum) destekler. Yönlendiricinizde
(erişim noktası) bir düğme mevcutsa
ve
işaretiyönlendirici
üzerindeyse ayarları kolaylıkla
yapabilirsiniz.
Yönlendiricinizin WPS'idestekleyip desteklemediğinden emin
değilseniz lütfen ürünle birlikte verilen kılavuza bakın veya üreticiye
başvurun.
Düğme yok.
Yönlendiricinizde (erişim noktanızda)
düğme yoksa SSID'yi manuel olarak
seçerek ayarları tamamlayabilirsiniz. Bu
durumda SSID'yive yönlendiricinizin
(erişim noktanızın) ağ anahtarını
hatırlamanız gerekir.
SSID ve ağ anahtarınızı nasıl
bulacağınızı öğrenmek için "Kablosuz LAN yönlendiricisinin/
Erişim Noktasının SSID'sini veya ağ anahtarını kontrol edin. "
(Syf.65) bölümüne bakın.
WPS PIN kodu yöntemiyle ayarlamak veya manuel olarak
ayarlamak için:
Elektronik Kılavuz "Kablosuz LAN'a bağlanma"
• Başlangıç bölümünde "Başlangıç Ayarlarını
Belirleme" kısmından ilerlerken:
Adım 3'e ilerleyin "Kablosuz LAN Kurulumu Yapma" (Syf.65).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

   Related Content for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: