Download  Print this page

Kontrola Dokončení Nastavení Bezdrátové Sítě Lan; Instalace Ovladače/softwaru - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kontrola dokončení nastavení bezdrátové
sítě LAN
1
Stiskněte tlačítko
.
2
Vyberte možnost <Informace sítě>.
3
Vyberte možnost <IPv4>.
4
Vyberte možnost <Adresa IP>.
5
Poznamenejte si IP adresu.
IP Address
192.168.0.225
Close
6
Vyberte možnost <Zavřít>.
7
Stiskněte tlačítko
.
8
Z počítače spusťte webovýprohlížeč, do řádku
Adresa zadejte text „http://<IP adresa přístroje>/" a
na klávesnici počítače stiskněte klávesu [Enter].
9
Ověřte, že je zobrazena obrazovka vzdáleného
uživatelského rozhraní.
Je-li obrazovka zobrazena, je připojení navázáno.
Není-li obrazovka správně zobrazena:
Elektronická příručka „Obecné problémy"
Instalace ovladače/softwaru
Nainstalujte ovladač a software pomocí dodaného
disku DVD-ROM. Podrobnosti o postupu instalace najdete v
Příručce instalace ovladače tiskárny.
Ovladač si můžete stáhnout také z webové stránky Canon.
Windows
Pro uživatele Mac:
Disk DVD-ROM dodaný s tímto přístrojem nemusí
obsahovat ovladač pro Mac OS. To se může lišit podle toho,
kdy jste přístroj zakoupili. Vhodný ovladač si můžete najít a
stáhnout na naší domovské stránce Canon. Další informace
o instalaci či používání ovladače najdete v Příručce
instalace ovladače tiskárny.
Mac OS
59
Cs

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

   Related Content for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: