Download  Print this page

Kontrollera Innan Inställningen; Ändra Anslutningsmetoden Till Trådlöst Lan; Kontrollera Routern - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Modellspecifika anvisningar
Handboken Inställningar för trådlöst LAN innehåller
anvisningar med bilder som visar skärmen på
LBP253x.
I nedanstående anvisningar, som t.ex. "välj ...", kan de
beskrivna åtgärderna skilja sig från dem du ska göra på
din modell av enheten.
● LBP253x
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Select Frequently Used Paper Sizes
Tryck på alternativet som
anvisningarna refererar
till.
Kontrollera innan inställningen
Internet
Är datorn ansluten till routern (åtkomstpunkten) på rätt
sätt via en nätverkskabel eller ett trådlöst nätverk?
Om du behöver mer information tittar du i handboken för
nätverksenheten som du använder eller så kontaktar du
nätverksenhetens tillverkare.
Har nätverksinställningarna på datorn slutförts?
Om datorn inte är konfigurerad på rätt sätt kanske du inte
kan använda den trådlösa nätverksanslutningen ens när
Sv
inställningarna är utförda.
OBS!
• Du kan inte ansluta trådbundet och trådlöst nätverk
samtidigt. Dessutom är enheten som standard inställd på
"Trådbundet nätverk".
• När du ansluter till en nätverksmiljö som inte är skyddad
kan obehöriga få tag i privat information. Var försiktig.
• Om du ansluter via ett nätverk på kontoret kontaktar du
nätverksadministratören.
• När du fortsätter från "Ange de inledande
inställningarna" i Komma igång:
Gå till "Kontrollera routern" på sidans högra sida.
40
● LBP252dw/LBP251dw
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Använd [▲] , [▼] ,
[ ◄ ] eller [ ► ] för att
välja alternativet som
anvisningarna refererar
till eller tryck på
.
OK
Router för ett trådlöst
LAN
Ändra anslutningsmetoden till trådlöst LAN
1
Välj <Meny> på startsidan.
2
Välj <Nätverksinställningar>.
3
Välj <Välj trådat/trådlöst LAN>.
4
Välj <Trådlöst LAN>.
Select LAN
Wired LAN
Wireless LAN

Kontrollera routern

Välj anslutningsmetod till trådlöst nätverk. Välj bland följande
två metoder beroende på den router (åtkomstpunkt) du
använder.
Det finns en knapp.
Enheten har stöd för WPS (Wi-
Fi Protected Setup). Det är
enkelt att installera om routern
(åtkomstpunkten) har en knapp
och om markeringen
finns på
routern.
Om du inte är säker på om routern har stöd för WPS kan du kontrollera
i handboken som medföljer produkten eller kontakta tillverkaren.
Det finns ingen knapp.
Om det inte finns någon knapp
på routern (åtkomstpunkten) kan
du manuellt välja SSID och göra
inställningarna. I så fall måste du
komma ihåg åtkomstpunktsnamnet
(SSID) och nätverksnyckeln för routern
(åtkomstpunkten).
Se "Kontrollera SSID eller nätverksnyckel för en trådlös
nätverksrouter/åtkomstpunkt. " (s.41) om du vill veta hur du tar
reda på ditt SSID och din nätverksnyckel.
Så här konfi gurerar du med WPS-PIN-kodsmetoden eller
manuellt:
e-handbok "Ansluta till ett trådlöst nätverk"
• När du fortsätter från "Ange de inledande
inställningarna" i Komma igång:
Gå till steg 3 av "Konfigurera trådlöst LAN" (s.41).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: