Download  Print this page

Konfiguration Af Et Trådløst Lan - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Konfiguration af et trådløst LAN
Trykknapstatus
1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem.
• LBP253x
Tryk på
, og tryk på <Menu>.
• LBP252dw/LBP251dw
Tryk på
på kontrolpanelet.
2
Vælg <Netværksindstillinger>.
3
Vælg <Indst. trådløst LAN>.
4
Læs den meddelelse, der vises, og vælg <OK>.
5
Vælg <WPS-trykknaptilstand>.
Wireless LAN Settings
WPS Push Button Mode
WPS PIN Code Mode
SSID Settings
Power Save Mode
Connection Information
6
Vælg <Ja>.
7
Tryk på og hold* knappen nede, indtil lampen
blinker eller lyser.
Du skal trykke på WPS-knappen inden for 2 minutter, efter
du har valgt <Ja> i trin 6.
* Den tid, du skal holde knappen nede, kan variere afhængigt af
den router, du bruger.
8
Vent i ca. 2 minutter efter forbindelsen.
IP-adressen bliver angivet i løbet af denne tidsperiode.
Når der vises en fejlmeddelelse:
Vælg <OK> for at lukke skærmen, kontroller, om
netværksnøglen er korrekt, og prøv indstillingerne
igen. Hvis adgangspunktet ikke kan registreres, også
efter du har prøvet igen, skal du se følgende.
e-Manual "Når der vises en fejlmeddelelse"
Ved kontrollering af netværksstatussen:
Du kan kontrollere, om maskinen er koblet korrekt til
netværket via en computer, der er tilsluttet til et netværk.
e-Manual "Visning af netværksindstillinger"
For at angive IP-adressen manuelt:
e-Manual "Tilslutning til et trådløst LAN"
Manuel indstilling af adgangspunktet
1
Kontrollér SSID'et eller netværksnøglen for en
trådløs LAN-router/adgangspunkt.
• Kontrollér mærket på den trådløse LAN-router.
• Du kan kontrollere SSID'et eller netværksnøglen via
"Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant", som findes på
den medfølgende dvd-rom, der fulgte med maskinen.
Hvis oplysningerne for den trådløse LAN-router ikke bliver
vist, skal du klikke på [Opdater]. Hvis oplysningerne ikke
bliver vist, når du klikker på [Opdater], skal du kontrollere,
om computerindstillingerne for en trådløs LAN-router
(adgangspunkt) er udført.
2
Skriv navnet på SSID'et og netværksnøglen,
som er vist i trin 1, ned. Hvis der bliver vist flere
adgangspunkter, skal du skrive alle SSID'er ned, der
bliver vist.
SSID
Det er nogen gange skrevet som navn på netværk, eller
navn på et adgangspunkt. Hvis der er flere SSID'er, bedes
du skrive dem alle ned.
Netværksnøgle
Det er nogen gange skrevet som PIN, WEP-nøgle, WPA/
WPA2-kodeord, PSK eller forhåndsdelt nøgle.
SampleABCD
WEP
01234567890123456789ABCDEF
SampleEFGHIJ
WPA-PSK
543210EDCBA
SampleK
WPA2-PSK
1234ABCD
Gå videre til næste side
29
Da

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: