Download  Print this page

Advertisement

3
Välj <Meny> på startsidan.
• LBP253x
Tryck på
och sedan på <Meny>.
• LBP252dw/LBP251dw
Tryck på
på kontrollpanelen.
4
Välj <Nätverksinställningar>.
Om en skärm visas där du uppmanas ange
systemansvarig-PIN-kod anger du PIN-koden med
sifferknapparna och väljer <Använd>.
5
Välj <Inställningar för trådlöst LAN>.
6
Läs meddelandet som visas och välj <OK>.
7
Välj <SSID-inställningar>.
8
Välj <Välj åtkomstpunkt>.
SSID Settings
Select Access Point
Enter Manually
9
Välj en trådlös nätverksrouter.
Om flera matchande SSID visas väljer du det ID som står
överst på listan (som har den starkaste signalen).
1 0
Sv
Ange den nätverksnyckel som du har antecknat.
Ange nätverksnyckeln med sifferknapparna och välj
<Använd>.
WEP Key (5-26 Characters)
XXXXXXXXXXXXX
A/a/12
#
1 1
Välj <Ja>.
42
A
Apply
1 2
När skärmen <Ansluten.> visas väntar du tills WiFi-
indikatorn slutar blinka och lyser kontinuerligt.
1 3
Vänta ungefär 2 minuter efter anslutningen.
IP-adressen ställs in under den här tiden.
Om ett felmeddelande visas:
Välj <OK> för att stänga skärmen, kontrollera om
nätverksnyckeln är rätt och testa sedan inställningarna
igen.
Se följande om åtkomstpunkten inte kan identifieras
ens efter att du har försökt igen.
e-handbok "Om ett felmeddelande visas"
Så här ställer du in en IP-adress manuellt:
e-handbok "Ansluta till ett trådlöst nätverk"

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: