Download  Print this page

Een Draadloos Lan Instellen - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Een draadloos LAN instellen

Drukknop-modus
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
• LBP253x
Druk op
en tik op <Menu>.
• LBP252dw / LBP251dw
Druk op
op het bedieningspaneel.
2
Selecteer <Netwerkinstellingen>.
3
Selecteer <Instellingen Draadloos LAN>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
5
Selecteer <WPS-drukknopmethode>.
Wireless LAN Settings
WPS Push Button Mode
WPS PIN Code Mode
SSID Settings
Power Save Mode
Connection Information
6
Selecteer <Ja>.
7
Houd de knop ingedrukt* totdat het lampje gaat
branden of knipperen.
Nadat u bij stap 6 <Ja> hebt geselecteerd, moet u binnen
2 minuten op de WPS-knop drukken.
* Hoe lang u de knop precies ingedrukt moet houden, is
afhankelijk van de gebruikte router.
8
Wacht na het maken van de verbinding ongeveer 2
minuten.
In deze tijd wordt het IP-adres ingesteld.
Als een foutbericht wordt weergegeven:
Selecteer <OK> om het scherm te sluiten, controleer of de
netwerksleutel correct is en voer de instellingen opnieuw in.
Raadpleeg de volgende informatie als het toegangspunt ook
bij de tweede poging niet wordt gedetecteerd.
e-Handleiding "Er wordt een foutbericht weergegeven"
Wanneer u de netwerkverbinding controleert:
U kunt controleren of het apparaat correct met het netwerk is
verbonden via een computer die met een netwerk is verbonden.
e-Handleiding "Netwerkinstellingen weergeven"
Het IP-adres handmatig instellen:
e-Handleiding "Verbinding maken met een draadloos LAN"
Het toegangspunt handmatig instellen
1
Controleer de SSID of netwerksleutel voor een
draadloze LAN-router / toegangspunt.
• Controleer het label op de draadloze LAN-router.
• U kunt de SSID of netwerksleutel controleren met behulp
van "Canon MF / LBP Wireless Setup Assistant" (Canon
MF/LBP-assistent draadloze verbinding instellen) op de
DVD-ROM die bij de machine is geleverd.
Als de informatie voor de draadloze LAN-router niet wordt
weergegeven, klikt u op [Vernieuwen]. Als de informatie
niet wordt weergegeven wanneer u op [Vernieuwen]
klikt, controleert u of de computerinstellingen voor
een draadloze LAN-router (toegangspunt) correct zijn
geconfigureerd.
2
Noteer de naam van de SSID en netwerksleutel die
bij stap 1 worden weergegeven. Als er meerdere
toegangspunten worden weergegeven, noteert u
alle SSID's die u ziet.
SSID
De SSID wordt soms aangeduid als netwerknaam of naam
van een toegangspunt. Noteer alle SSID's als er meer zijn.
Netwerksleutel
De netwerksleutel wordt ook wel PIN, WEP-sleutel, WPA/
WPA2-wachtzin, PSK-sleutel of vooraf-gedeelde sleutel
genoemd.
SampleABCD
WEP
01234567890123456789ABCDEF
SampleEFGHIJ
WPA-PSK
543210EDCBA
SampleK
WPA2-PSK
1234ABCD
Ga naar de volgende pagina
33
Nl

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: