Download  Print this page

Määrittämistä; Kytkentätavan Vaihtaminen Langattomaksi Lähiverkoksi; Reitittimen Tarkistaminen; Tarkistukset Ennen Asetuksien Määrittämistä - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Käyttöohjeiden kuvausten periaate
Tässä Langattoman lähiverkon asetusoppaassa
kuvataan käyttöohjeet käyttämällä mallin LBP253x
näytön kuvia.
Jatkossa eräissä käyttöohjeissa, kuten "valitse...",
suoritettava toimenpide vaihtelee laitteen mallin mukaan.
● LBP253x
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Select Frequently Used Paper Sizes
Napauta kohdetta, johon
käyttöohje viittaa.
Tarkistukset ennen asetuksien
määrittämistä
Internet
Onko tietokone kytketty reitittimeen (liityntäpisteeseen)
oikein verkkokaapelilla tai langattoman lähiverkon
kautta?
Lisätietoja on saatavana käyttämäsi verkkolaitteen
käyttöoppaasta ja verkkolaitteen valmistajalta.
Onko tietokoneen verkkoasetusten määritys valmis?
Jos tietokonetta ei ole määritetty oikein, langaton
lähiverkkoyhteys ei ehkä ole käytettävissä, vaikka seuraavat
asetukset on määritetty.
Fi
HUOMAUTUS
• Et voi kytkeä sekä langallista että langatonta lähiverkkoa
samaan aikaan. Lisäksi laitteen oletusasetus on
"Langaton lähiverkko".
• Kun kytket laitteen suojaamattomaan
verkkoympäristöön, henkilökohtaiset tietosi saattavat
päätyä kolmansien osapuolien tietoon. Ole varovainen.
• Jos kytket toimiston lähiverkkoon, ota yhteyttä verkon
pääkäyttäjään.
• Kun jatketaan Aloittaminen-ohjeen kohdasta
"Perusasetusten määrittäminen":
Siirry tällä sivulla oikealla olevaan kohtaan "Reitittimen
tarkistaminen".
44
● LBP252dw/LBP251dw
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Valitse kohde, johon
käyttöohje viittaa,
painamalla [▲] , [▼] , [ ◄ ]
tai [ ► ] ja paina sitten
.
OK
Langattoman
lähiverkon reititin
Kytkentätavan vaihtaminen langattomaksi
lähiverkoksi
1
Valitse kotinäytössä <Valikko>.
2
Valitse <Verkkoasetukset>.
3
Valitse <Valitse kiinteä/langaton lähiverkko>.
4
Valitse <Langaton lähiverkko>.
Select LAN
Wired LAN
Wireless LAN

Reitittimen tarkistaminen

Valitse kytkentätavaksi langaton lähiverkko. Valitse seuraavasta
kahdesta tavasta käytössä olevan reitittimen (liityntäpisteen)
mukaan.
Siinä on painike.
Tämä laite tukee WPS (Wi-Fi Protected
Setup) -toimintoa. Asetus on helppoa,
jos reitittimessä (liityntäpisteessä) on
painike ja jos reitittimessä on merkintä
.
Jos et ole varma, tukeeko reititin WPS-
toimintoa, tarkista tuotteen mukana tulleesta käyttöohjeesta tai ota
yhteyttä valmistajaan.
Painiketta ei ole.
Jos reitittimessä (liityntäpisteessä)
ei ole painiketta, voit valita SSID:n
manuaalisesti ja tehdä asetukset
valmiiksi. Tässä tapauksessa sinun
on muistettava SSID ja reitittimen
(liityntäpisteen) verkkoavain.
Katso kohdasta "Tarkista langattoman
lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID tai verkkoavain. "
(S. 45), miten löydät SSID:n ja verkkoavaimen.
Asettaminen WPS PIN -koodilla tai manuaalisesti:
eOpas "Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon"
• Kun jatketaan Aloittaminen-ohjeen kohdasta
"Perusasetusten määrittäminen":
Siirry kohdan "Langattoman lähiverkon määrittäminen" (S. 45)
vaiheeseen 3.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: